วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66

สิทธิประโยชน์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รวมข่าวสารสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ จะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 1 เม.ย. เป็นต้นไป

* ผู้ที่ได้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ หากยืนยันตัวตนตั้งแต่ 27 มิ.ย. เป็นต้นไป จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชน โดยต้องมีรหัสใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วย pin 6 หลัก
เปลี่ยนการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็น บัตรประชาชน

สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด กันยายน 2566

 1. วงเงินรูดซื้อสินค้า 300 บาท
 2. ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 80 บาท/3 เดือน (รอบที่ 4 : ก.ค. – ก.ย. 66)
 3. วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ รวม 750 บาท/คน/เดือน
  • รถทัวร์ เฉพาะ บขส.
  • รถเมล์ เฉพาะ ขสมก.
  • รถไฟ ของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
  • รถไฟฟ้า BTS
  • รถไฟฟ้า MRT
  • รถไฟฟ้า ARL
 4. มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า 315 บาท
 5. มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา 100 บาท
 6. เงินเพิ่มผู้พิการ 200 บาท
 7. เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 600 บาท (เดือนละ 100 บาท ตั้งแต่ เม.ย. – ก.ย. 66)

สิทธิประโยชน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 1 เม.ย. 66 ถึง 30 ก.ย. 66 โดยสิทธิประโยชน์ที่ได้จะเป็นปีงบประมาณ ปี 2566 ซึ่ง ครม. มีมติอนุมัติมาเรียบร้อยแล้ว (รวมพูดคุยในกลุ่ม ข่าวสาร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566)

สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่มีแล้ว (ถูกตัดออกไป)

สิทธิประโยชน์หลายๆอย่างถูกตัดออกไปด้วยเรื่องงบประมาณที่สนับสนุน

 • เงินค่าอบรม 100 – 200 บาท
 • เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ 400 บาท
 • ค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล / ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกียวกับสุขภาพ 1,000 บาท
 • เงินเยียวยากลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3,000 บาท
 • เงินคืนภาษี 5%
 • เงินโครงการเราชนะ 675 – 700 บาท
 • เพิ่มกำลังซื้อ 500 บาท
 • โครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท
 • เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 50/100 บาท
 • เงินพิเศษ 200 บาท (เฉพาะเดือนมกราคม 2566)

*บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมดเขตวันไหน ? ขยายระยะเวลาออกไป ถึง เมษายน 2566

ศูนย์บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เบอร์โทร ติดต่อเรื่องเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถโทรได้ในวัน และ เวลาราชการ 8:30 – 17:30 น.

02 – 109 2345

งบประมาณโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • ปี 2566 จำนวน 65,413.8 ล้านบาท
 • ปี 2565 จำนวน 34,986.4 ล้านบาท
 • ปี 2564 จำนวน 48,216.0 ล้านบาท
 • ปี 2563 จำนวน 47,843.5 ล้านบาท
 • ปี 2562 จำนวน 93,155.4 ล้านบาท
 • ปี 2561 จำนวน 43,614.5 ล้านบาท

* รวม 6 ปี ใช้งบประมาณกว่า 3.3 แสนล้านบาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมดเขตวันที่ 26 กันยายน 2566

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมดเขตวันไหน? คำตอบคือ หมดเขต วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 22.00 น.

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมดเขตวันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 22.00 น. บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมดอายุวันไหน?

กลุ่มเปราะบาง
วิธีเช็คเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือ เช็คสิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุ

วิธีเช็คสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้เงินผู้สูงอายุวันไหน? 2566 ได้เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกี่บาท?

ขั้นตอนเช็คสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ว่าลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วจะได้รับเงินวันไหน? ปี 2566

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66
เพิ่มผู้พิการ 200 บาท เข้าวันไหน? และ ผู้พิการได้สิทธิอะไรบ้าง เช็คที่นี่

เงินผู้พิการ 200 บาท เข้าวันไหน? เงินเพิ่มผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเงินให้วันไหนบ้าง

รวมวันโอนเงินให้ผู้พิการ 200 บาท หรือ เงินผู้พิการ 200 บาท เข้าวันไหน? บ้างเช็คข้อมูลการโอนเงินเพิ่มผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ได้จากที่นี่

กลุ่มเปราะบาง
5 เงื่อนไขที่ผู้สูงอายุที่จะไม่ได้เงิน 600 บาท เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

เช็คเลย ผู้สูงอายุที่จะไม่ได้เงิน 600 บาท มีใครบ้าง เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

เปิดเงื่อนไข 5 ข้อ ผู้สูงอายุที่จะไม่ได้เงิน 600 บาท โดยจะเป็นเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

กลุ่มเปราะบาง
เงินผู้สูงอายุเดือนกันยายน รับอีก 600 บาท ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

เงินผู้สูงอายุเดือนกันยายน รับ 2 เด้ง รวม 1200 – 1600 บาท โอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร กด atm ได้

เงินผู้สูงอายุเดือนกันยายน รับรวม 1200 – 1600 บาท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้รับ 600 – 1000 บาท และ ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ รับเพิ่มอีก 600 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66
เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรกฎาคม 2566 พบได้เงินเท่าเดิม

เช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรกฎาคม 2566 รับเงินอะไรบ้าง สิทธิประโยชน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนล่าสุด

วิธีเช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรกฎาคม 2566 รับเงินอะไรบ้าง สิทธิประโยชน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนล่าสุดรูดของได้กี่บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66
วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66
วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66
วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66
เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66
ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66
วิธีขอยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ออนไลน์ ผ่านเว็บไซตื welfare.mof.go.th หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรํฐ.com

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่านเว็บไซต์ สถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติ

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th ได้ในเวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ทุกวัน