วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

วิธีสมัครสินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน ให้กู้รายละ 30,000 ผ่อน 2 ปี

ธนาคารออมสินเดินหน้าช่วยลูกค้าเก่าปล่อยสินเชื่อเพิ่อคุณวงเงินรายละ 30,000 บาท เพื่อให้ลูกค้าธนาคารออมสินได้สมัครสินเชื่อเพื่อคุณแล้วนำเงินไปใช้เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนี้ ล่าสุดได้ขยายสินเชื่อส่วนบุคคล อีกครั้ง

สินเชื่อเพื่อคุณออมสิน พนักงานประจำ ลูกค้าเก่า กู้เงินได้ ผ่านสบาย

ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณ จองสิทธิ์สมัครสินเชื่อธนาคารออมสินผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th
วิธีสมัครสินเชื่อเพื่อคุณออมสิน

👉 วิธีสมัครสินส่วนบุคคล บริษัทเมืองไทยแคปปิตอล

👉 วิธีกู้เงินด้วยบิลค่าไฟฟ้า 5,000 บาท

👉 แอปกู้เงินใหม่ สินเชื่อแรบบิทแคช รายละไม่เกิน 1แสน

ช่วยให้คุณได้ฟื้นจากวิกฤติครั้งนี้รายละ 8,000 – 30,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อเพื่อคุณ ออมสิน ปล่อยให้กู้รายละไม่เกิน 30,000 บาท

 1. สัญชาติไทย
 2. อายุเกิน 20 – 60 ปี
 3. เป็นลูกค้าเดิมของธนาคารออมสิน
 4. มีที่อยู่อาศัยที่ติดต่อได้
 5. ไม่เป็นลูกจ้าง หรือ พนักงานธนาคารออมสิน
 6. อยู่ใน 2 กลุ่มเป้าหมายของการอนุมัติสินเชื่อเพื่อคุณ
  • ลูกค้าเดิม ที่ผ่อนชำระดีติดต่อกันเกิน 12 เดือน
  • ลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ
รายละเอียดสินเชื่อเพื่อคุณจากธนาคารออมสิน ให้กู้เงินรายละ 30,000 บาท
ช่วยให้คุณฟื้นได้หลังวิกฤติด้วยสินเชื่อเพื่อคุณ 30,000 บาท

จำนวนเงินสินเชื่อเพื่อคุณที่ปล่อยให้กู้

รายละไม่เกิน 30,000 บาท

ระยะเวลาก่อนผ่อนชำระ

ไม่เกิน 2 ปี หรือ  24 งวด

อัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อเพื่อคุณใช้หลักประกันเงินกู้อะไรบ้าง

ไม่ใช้หลักประกัน

ยืมเงินสินเชื่อเพื่อคุณออมสิน ส่งงวดละเท่าไร

ยกตัวอย่างการเลือกผ่อนชำระ 24 งวด หรือ ผ่อนชำระสินเชื่อเพื่อคุณ 24 เดือน

กู้เงินออมสิน สินเชื่อ เพื่อคุณ ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้
 2. สำเนาใบสำคัญจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือนล่าสุด)
 3. สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าบัญชี เดือนล่าสุด (Statement)

วิธีสมัครสินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน

 1. เข้าเว็บไซต์ เว็บไซต์ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณ
 2. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขสินเชื่อออมสิน พร้อมกับยืนยัน
 3. ป้อนเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 4. เลือกประเภทลูกค้า
 5. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมกับแนบหลักฐานการประกอบอาชีพ
 6. เลือกสาขาธนาคารออมสินที่สะดวกในการติดต่อเกียวกับสินเชื่อเพื่อคุณ
 7. ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย กดปุ่ม ยืนยัน
 8. ระบบส่งใบสมัครยืมเงินออมสินเรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียนขอสินเชื่อกับธนาคารออมสิน

ให้ท่านกดลิ้งเว็บไซต์ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อเพื่อคุณกับธนาคารออมสิน

ขั้นตอนที่ 2 อ่านรายละเอียด และ เงื่อนไขการสมัครสินเชื่อออมสิน

ให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อเพื่อคุณ” และยอมรับข้อตกลงและปฏิบัติตาม พร้อมกับยื่นยัน โดยทำเครื่องหมายถูกหน้าช่อง

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นแล้ว และโดยการกดลงทะเบียนด้านล่างนี้ ให้ถือเป็นการแสดงเจตนาตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวของข้าพเจ้า

ขั้นตอนที่ 3 ป้อนเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

หน้าตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ให้ท่านกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ 13 หลัก

หากท่านยังไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคารออมสิน แนะนำให้เปิดบัญชีใหม่ธนาคารออมสินได้ที่สาขาใกล้บ้านครับ

ขั้นตอนที่ 4 เลือกประเภทลูกค้า แล้วกดตกลง

ประเภทลูกค้า ระบบจะมีให้เลือก 2 อย่างคือ

*ระบบจะตรวจสอบข้อมุลในฐานข้อมูลของธนาคารออมสิน หากตรงกับเงื่อนไข ท่าจะได้ทำขั้นตอนต่อไป

สถานะ คุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร คือ คุณกู้สินเชื่อนี้ไม่ได้ เพราะไม่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น

ขั้นตอนที่ 5 กรอกข้อมูลส่วนตัว อาชีพ เอกสารแนบ

การกรอกข้อมูลในขั้นตอนนี้จะแบ่งออกเป็นกลุ่ม ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลบางส่วนธนาคารออมสินจะดึงมาให้

กรอกข้อมูลส่วนตัว ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
ให้ท่านกรอกข้อมูลปัจจุบันที่ติดต่อได้

ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

ป้อนข้อมูลการประกอบอาชีพของผู้กู้ รายได้ รวมถึงสถานที่พักอาศัยปัจจุบัน
กรอกข้อมูลการประกอบอาชีพ และ ที่อยู่อาศัย

เอกสารประกอบรายได้ / หลักฐานการประกอบกิจการ

ผู้มีรายได้ต้องแนบเอกสารดังนี้ บัตรประชาชนผู้ขอกู้ สลิปเงินเดือน เอาเดือนล่าสุด และ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง เดือนล่าสุด (เดือน เมษายน 2565)

อัปโหลดเอกสารเพื่อยืนยันการสมัครสินเชื่อธนาคารออมสิน
ส่งหลักฐานประกอบการสมัครสินเชื่อเพื่อคุณออมสิน

ขั้นตอนที่ 6 เลือกสาขาธนาคารออมสินใกล้บ้าน หรือ สาขาธนาคารออมสินที่ท่านสะดวกที่สุด

ระบบจะเริ่มเปิดสินเชื่อตัวนี้ 26 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป แนะนำให้ลงทะเบียนรอไว้ก่อนนะครับ

เลือกสาขาธนาคารออมสินที่เราสนใจใช้บริการสมัครสินเชื่อเพื่อคุณ สินเชื่อตัวใหม่จากธนาคารออมสิน
กดเลือกสาขาออมสินที่เราสะดวก

ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกมาให้ครบถ้วน ถูกต้องแล้วกดปุ่ม ยืนยัน

กรุณาระบุตัวอักษรตามรูป ให้ท่านกรอกตัวอักษร 4 ตัวที่ปรากฏบนรูป แล้วกดปุ่มตกลง

*ดูลำบากหน่อยก็ขอให้กดปุ่มฟังเสียงแทนได้ครับ

ขั้นตอนที่ 8 ธนาคารแจ้งว่า ได้รับข้อมูลสมัครสินเชื่อเพื่อคุณ เรียบร้อยแล้ว

ในขั้นตอนที่ แสดงว่าท่านได้ลงทะเบียนขอยืมเงินธนาคารออมสินในสินเชื่อเพื่อคุณเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านรอเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินติดต่อมาตามวันเวลานัดหมาย ที่ท่านได้เลือกไว้ในขึ้นตอนที่ 6

ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณกับธนาคารออมสินเรียบร้อย รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับตามวันที่นัดหมาย
สมัคร สินเชื่อเพื่อคุณเรียบร้อย

ถามตอบ เกี่ยวกับวิธีสมัครสินเชื่อเพื่อคุณธนาคารออมสินล่าสุด 2565

ติดบูโรสามารถกู้เงินกับออมสินได้ไหม?

ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร โดยใช้ผลคะแนนมาพิจารณาผ่อนปรนจากสินเชื่อปกติ

สินเชื่อเพื่อคุณออมสินยืมเงินได้กี่บาท?

8,000 – 30,000 บาท

สมัครสินเชื่อเพื่อคุณได้ที่ไหน?

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน

สินเชื่อออมสิน หรือ สินเชื่อเพื่อคุณ กี่วันอนุมัติ?

รอตรวจสอบคุณสมบัติ 23 มี.ค. 66 เป็นต้นไป ก่อนนะครับ

ยืมเงินธนาคารออมสินใช้เอกสารอะไรบ้าง?

บัตรประชาชน สลิปเงินเดือน และ สเตทเม้นย้อนหลัง 1 เดือน

คุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร คืออะไร?

ท่านไม่สามารถกู้เงินได้ เพราะคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้

สินเชื่อเพื่อคุณ รอบใหม่

สินเชื่อออมสินล่าสุด สินเชื่อเพื่อคุณ รายละ 30,000 บาท
สินเชื่อธนาคารออมสินตัวใหม่ สินเชื่อเพื่อคุณ

จำนวนเงินกู้

30,000 บาท

เงินเดือนผู้กู้เงิน

10,000 บาทขึ้นไป

อายุผู้กู้เงิน

20 - 60 ปี

ระยะเวลาเงินกู้

2 ปี หรือ 24 งวด

สินเชื่อออมสินล่าสุด ช่วยให้คุณฟื้นได้หลังวิกฤติกับสินเชื่อเพื่อคุณ ลูกค้าเก่า และพนักงานประจำมีรายได้ ไม่มีคนค้ำประกัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

สินเชื่อห่วงใยออมสิน กู้เงินผ่านแอปมายโม MyMo 10000 บาท

สินเชื่อออมสิน softloan สำหรับ sme วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาท

สินเชื่อออมสิน เปิดให้กู้สินเชื่อไทรทองส่วนบุคคล ผ่อนล้านละ 5,000 บาท

สินเชื่อคืนความสุข ธนาคารออมสิน กู้ได้ 15,000 กดสมัครผ่านมายโม mymo

สินเชื่ออิ่มใจ วงเงินกู้ 100,000 บาท จากธนาคารออมสิน 2564

สมัครสินเชื่อออมสิน 10,000บาท วันที่ 4 – 6 มิ.ย. แจ้งผลแล้ว

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป