วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

นโยบายความเป็นส่วนตัว / Privacy Policy 2566

นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ใช้งานเว็บไซต์ 18pee.com

เว็บไซต์ 18pee.com ได้ติดตั้งระบบสถิติ Google Analytics และ Truehits เพิ่มทำการเก็บข้อมูลบางส่วนของท่าน เช่น Cookies เป็นต้น เพิ่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลกำจัดทำข้อมุลบนเว็บไซต์ของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวเว็บไซต์สิบแปดปีดอทคอม 18pee.com
นโยบายความเป็นส่วนตัวเว็บไซต์ 18pee.com รวมข่าวสาร สินเชื่อ

ข้อมูลที่ทางเราเก็บจากผู้เข้าชมเว็บไซต์

 • IP addressed
 • Type of browser
 • ISP
 • Date / Time
 • Referring/exit page
 • Log files
 • Cookies
 • Session id
 • User Agent
 • Screen resolution
 • Color depth
 • Url
 • Accept-language
 • Page name

โดยข้อมูลทั้งหมดนี้ทางเราจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากทางผู้อ่านก่อนถึงจะสามารถจัดเก็บข้อมูลตามที่กล่าวข้างต้นได้ ท่านมั่นใจได้เลยว่าทางเราจะรักษาข้อมูลเบื้องต้นของท่านเป็นอย่างดีโดยบริการที่เราใช้มีเพียง 2 ราย คือ

 1. Google analytics
 2. Google adsense
 3. Truehits

บริการ Google analytics แลละ Google adsense จะถูกรวบรวมโดยบริษัท Google ซึ่งท่านสามารถกดที่ลิ้งเพื่อศีกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้

บริการ Truhits จะถูกรวบรวมโดยบริษัทศูนย์วิจัยวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด ข้อมูลติดต่อ

เว็บไซต์เก็บสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 18pee.com
เว็บไซต์เก็บสถิติคนเข้าใช้งาน Google analytics
google adsense เว็บไซต์ลงโฆษณาในเว็บไซต์ 18pee.com
เว็บไซต์ google adsense เป็นเว็บไซต์ลงโฆษณาในเว็บไซต์

วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลของท่าน

เพื่อนำมาปรับปรุงบทความ / เนื้อหาให้มีประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาอ่านมากที่สุด เช่น นำข้อมูลหน้า (Page name) ที่ท่านอ่านมาวิเคราะห์ ปรับปรุงเนื้อหา เป็นต้น

 • เก็บข้อมูลของท่านไว้ 1 ปี (365 วัน)

สิทธิของท่านมีดังต่อไปนี้

 1. สิทธิ์ที่จะได้รับการแจ้งให้ทราบ (Right to be infomed)
 2. สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access)
 3. สิทธิในการได้รับและโอนถ่ายข้อมูล (Right to data portability)
 4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)
 5. สิทธิในการขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล  (Right to erasure / Right to be forgotten)
 6. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent)
 7. สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูล (Right to restrict processing)
 8. สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (Right of rectification)

โดยท่านสามารถกดยอมรับเพื่อให้ทางทีมงานเว็บไซต์ 18pee นำข้อมูลไปใชงานดังที่กล่าวมาข้างต้น

กดปุ่มยอมรับ เพื่ออนุญาติให้นำข้อมูลไปใช้งาน
กดปุ่มยอมรับ เพื่อยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

โดยท่านสามารถกดปุ่มยอมรับที่จอได้ครับ

*หน้าจอนี้จะปรากฏขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป