วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

วิธีสมัครสินเชื่ออิออน aeon สินเชื่อเติมสุข happy loan รายละ 8,000 บาท

เปิดตัวสินเชื่อใหม่จากบริษัทอิออน เป็นสินเชื่อดิจิทัลให้กู้เงินผ่านแอปเงินกู้ aeon e-serviec มีวิธีสมัครสินเชื่ออิออนมาให้ทำตาม โดยแอปอิออนจะมีให้สมัครสินเชื่อและบัตรเครดิตโดยเฉพาะ โดยหนึ่งในสินเชื่อที่น่าสนจะของอิออนคือ สินเชื่อเติมสุข happy loan ไม่ใช้คนค้ำประกัน

สินเชื่ออิออน สินเชื่อเติมสุข happy loan สมัครได้ที่ไหน?

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อเติมสุข 8000 บาท จาก บริษัทอิออน

*อายุ เมื่อรวมกับการผ่อนสินเชื่องวดสุดท้ายต้องไม่เกิน 65 ปี

** รายได้เกิน 5,000 บาทต่อเดือน ดูจากสเตทเม้นช่องรายรับ

วิธีสมัครสินเชื่อบริษัทอิออนผ่านแอปมือถือ eService
สินเชื่ออิออนเติมสุข happy loan สมัครขอสินเชื่อผ่านแอป

เอกสารที่ใช้สมัครสินเชื่อเติมสุข บริษัทอิออน

ต้องเตรียมเอกสารในพร้อมเพราะตอนสมัครต้องมีการถ่ายรูปแนบด้วย จะได้ไม่เสียเวลาในการสมัครสินเชื่ออิออนครับ

 1. บัตรประชาชน (ต้องถ่ายรูปในแอปตอนสมัคร ด้านหน้า และ ด้านหลัง)
 2. หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร
 3. สำเนารายการเดินบัญชีธนาคาร หรือ สเตทเม้นย้อนหลัง 6 เดือน
 4. และเอกสารประกอบ อย่างใดอย่างหนึ่ง
  • ใบแจ้งค่าน้ำประปา
  • ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
  • ใบแจ้งค่าโทรศัพท์
  • ใบแจ้งค่าอินเตอร์เน็ต

เอกสารทุกอย่าง ต้องมีชื่อ – นามสุกล ของผู้สมัครสินเชื่อเติมสุขเท่านั้น

อิออนเปิดตัวสินเชื่อใหม่ สินเชื่อเติมสุข ทุกอาชีพกู้ได้ไม่เกินรายละ 5000 บาท
สินเชื่อบริษัทอิออน รูปแบบใหม่ ปล่อยสินเชื่อดิจิทัล

วิธีสมัครสินเชื่ออิออน สินเชื่อเติมสุข happy loan 8,000 บาท แบบละเอียด

ล่าสุดสินเชื่อนี้ต้องเช็คข้อมูลเครดิตบูโรแล้วนะครับ

 1. ดาวน์โหลดแอปอิออน AEON e-Service
 2. กดปุ่มสมัครบัตรใหม่
 3. อนุญาติให้แอป eService แจ้งเตือน
 4. กดปุ่มสมัครสินเชื่อดิจิทัล
 5. ยืนยันให้ความยินยอมและยอมรับเงื่อนไขการใช้งานแอปอิออน eService
 6. อนุญาติให้เข้าถึงรูปภาพ / และกล้องถ่ายรูป
 7. ถ่ายรูปบัตรประชาชน ด้านหน้า / หลัง
 8. กรอกข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
 9. ยืนยัน otp
 10. เลือกสมัครสินเชื่อเติมสุข
 11. กดปุ่มเริ่มสมัครสินเชื่อเติมสุข happy loan
 12. กรอกข้อมูลเพิ่มเติม
 13. อัปโหลดเอกสาร
 14. ยืนยันตัวตน
 15. สแกนใบหน้า
 16. รอระบบและเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ในการสมัครสินเชื่ออิออน แนะนำให้ใช้สัญญาณอิเตอร์เน็ต จาก Wifi เพราะมีการอัปโหลดรูปด้วย แอปจะได้ไม่ค้าง

ขั้นตอนที่ 1 เปิดแอปอิออน eService

ให้ท่านกดเข้าแอป eService หากไม่ได้ติดตั้งให้ไปดาวน์โหลดก่อน หรือดูวิธีติดตั้งแอปอิออนได้จากที่นี่

เข้าแอปอิออน aeon e-service เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด
เปิดเข้าแอปอิออน aeon e-service

ขั้นตอนที่ 2 กดเมนู สมัครบัตรใหม่

ในหน้าแอปอิออนจะมีเมนูให้กดสมัครบัตรใหม่ ปุ่มสีชมพูกลางหน้าจอ

หน้าแรกแอปอิออน สมัครสินเชื่อใหม่ ปุ่ม สมัครบัตรใหม่
แอปอิออน สมัครสินเชื่อ และ สมัครบัตรใหม่

ขั้นตอนที่ 3 อนุญาติให้แอปอิออน aeon eservice แจ้งเตือน

เลือกอนุญาติให้แอปส่งการแจ้งเตือนให้เราทราบ

เปิดการอนุญาติให้แอป eService แจ้งเตือนให้เราทราบ
อนุญาตให้แอปอิออนแจ้งเตือนเราได้

ขั้นตอนที่ 4 กดสมัครสินเชื่อเติมสุข happy loan อิออน

ระบบจะขึ้นหน้าเลือกผลิตภัณฑ์มาให้เราเลือก หากเป็นลูกค้าใหม่จะมีเพียงเมนูสมัครสินเชื่อดิจิทัล หรือ สินเชื่อเติมสุข

ให้ท่านกดสมัครสินเชื่อดิจิทัล (สินเชื่อเติมสุข)

เลือกผลิตภัณฑ์สินเชื่ออิออน วิธีสมัครสินเชื่ออิออน หรือสินเชื่อดิจิทัล เพื่อสมัครสินเชื่อเติมสุข
วิธีสมัครสินเชื่ออิออน หรือสมัครสินเชื่อดิจิทัลในแอปอิออน

ขั้นตอนที่ 5 ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานแอปอิออน

ให้ท่านอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการใช้งานแอปอิออน

กรุณายอมรับเงื่อนไขข้างต้นทั้งหมดเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปโดยการกดยืนยัน ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาและเงื่อนไขข้างต้นทั้งหมดเป็นอย่างดีแล้ว

กดปุ่ม ยืนยัน

ยินยอมและยืนยันตามเงื่อนใชในการใช้งานแอปอิออน aeon e-service
อนุญาติให้ aeon เก็บรวมรวมข้มอูลของเราได้

ขั้นตอนที่ 6 อนุญาตให้แอปอิออนเข้าถึงรูปภาพและกล้องได้

ให้ความยินยอมแอปอิออน aeon e-service เข้าถึงรูปภาพและกล้องถ่ายรูป

eService” ต้องการที่จะเข้าถึงรูปภาพของคุณ eService would like to access your photo library to upload personal documents

อนุญาตให้ eSerice เข้าถึงรูปภาพของเราได้
อนุญาตให้แอป eService ต้องการที่จะเข้าถึงรูปภาพ

ให้ความยินยอมแอปอิออนเข้าถึงกล้องถ่ายรูปได้

eService” ต้องการที่จะเข้าถึงกล้อง eService would like to access camera to verify identity

ขั้นตอนที่ 7 ถ่ายรูปบัตรประชาชน ด้านหน้า / หลัง

วิธีสแกนบัตรประชาชน เป็นหนึ่งในวิธีสมัครสินเชื่ออิออน สินเชื่อเติมสุข happy loan

 1. สแกนบัตรประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ (ไม่สามารถสแกนจากเอกสารสำเนาได้)
 2. ควรอยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างพอ ไม่มืด หรือ สว่างเกินไป
 3. หลีกเลี่ยงแสงสะท้อน
 4. รูปไม่เบลอ เห็นตัวอักษรชัดเจนและเห็นภาพเต็มใบ
ถ่ายรูปด้านหน้า - ด้านหลัง บัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ
ทำการสแกนบัตรประชาชน หรือถ่ายรูปบัตรประชาชน หน้า – หลัง

ขั้นตอนที่ 8 กรอกข้อมุลส่วนตัวเพิ่มเติม

ในช่องที่ยังไม่มีข้อมูลให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม

*ข้อมูลต้องมีเครื่องหมายดอกจันทร์สีแดง คือ ต้องกรอก

กรอกข้อมูลในช่องให้ครบถ้วน และถุกต้อง
กรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้เรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 9 ยืนยัน otp

ระบบจำเป็นต้องยืนยันเบอร์โทรศัพท์ของท่าน เพราะจะมีขั้นตอนการโทรยืนยันการสมัครสินเชื่อเติมสุขอีกครั้ง

ดูรหัส otp ได้จาก sms ในโทรศัพท์มือถือ ต้องนำมาป้อนที่หน้าแอปอิออนภายใน 3 นาที

ยืนยันรหัน otp โปรดกรอกรหัส otp 6 หลัก ที่ท่านได้รับทางข้อความ sms

ยืนยันรหัส otp ขอสินเชื่ออิออน
กรอกรหัส otp เพื่อยืนยันการสมัครสินเชื่อ

ขั้นตอนที่ 10 เลือกสมัครสินเชื่อเติมสุข happy loan

หน้าเลือกบัตร สมาชิกอิออนใหม่ระบบแจะแสดงมาเพียง 1 สินเชื่อ คือ สินเชื่อเติมสุข happy loan

กดเลือกเมนูสินเชื่อเติมสุข อิออน aeon สินเชื่อเพิ่มสุข
สินเชื่อเติมสุข เมนู happy loan

ขั้นตอนที่ 11 กดปุ่มเริ่มสมัครสินเชื่อเติมสุข happy loan

เข้าสู่หน้าเริ่มสมัครสินเชื่อเติมสุข happy loan โดยกดปุ่ม เริ่มสมัครบัตร

สินเชื่อเติมสุข เป็นสินเชื่อดิจิทัล ประเภทมีกำหนดชำระคืนเป็นรายงวด ที่ให้คุณเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้ง่ายขึ้น จาแบริษัทอิออน

แนะนำวิธีสมัครสินเชื่ออิออน สินเชื่อเติมสุข
เริ่มสมัครบัตร สมัครสินเชื่อเติมสุข 8000 บาท

ขั้นตอนที่ 12 ขั้นตอนและวิธีสมัครสินเชื่ออิออน สินเชื่อ happy loan

หน้าแนะนำขั้นตอนการสมัครสินเชื่ออิออน

 1. กรอกข้อมูลส่วนตัว และ สถานที่ติดต่อ
 2. อัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร
 3. ยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC)
 4. สร้างรหัสผ่าน และ สแกนใบหน้า

เอกสารที่ต้องการใช้ในการสมัครสินเชื่อ

 1. บัตรประชาชนตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุ
 2. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน พร้อมหน้าบัญชีธนาคาร
 3. สำเนาใบเสร็จ / ใบแจ้งชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟ), ใบแจ้งค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือน , ค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน หรือ ค่าประกัน ชีวิต – ประกันอุบัติเหตุรายเดือน (เอกสารเดือนล่าสุด / อย่างใด อย่างหนึ่งเท่านั้น)

* ชื่อสำเนาใบเสร็จ / ใบแจ้งขำระต้องตรงกับชื่อผู้สมัครเท่านั้น

** กรณีเช่าที่อยู่อาศัย ใช้เอกสารค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า ของบ้านเช่า / ห้องเช่า กรุณาแนบสำเนาสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยเพิ่มเติม (ชื่อผู้เช่าต้องตรงกับชื่อผู้สมัครเท่านั้น)

อ่านคำแนะนำแล้วให้กดปุ่ม ถัดไป

คำแนะนำขั้นตอนการขอสมัครสินเชื่อ happy loan จากบริษัทอิออน
4 ขั้นตอนสมัครสินเชื่ออิออนออนไลน์ผ่านแอป e-Service

ขั้นตอนที่ 13 อัปโหลดเอกสาร

คำแนะนำอัปโหลดเอกสารสเตทเม้นย้อนหลัง และเอกสารสำคัญอื่นๆ

 1. กรุณาถ่ายภาพให้เห็นรายละเอียดชัดเจน โดยถ่ายภาพจากเอกสารตัวจริง
 2. ควรอยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอ
 3. ชื่อบุคคลในเอกสารจะต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้สมัครสินเชื่อ
 4. กรุณาอัปโหลดภาพเอกสารให้ตรงกับประเภทของเอกสารที่บริษัทกำหนด

สินเชื่ออิออนใช้เอกสารอะไรบ้าง?

 1. หนังสือรับรองรายได้/ สลิปเงินเดือน / ทวิ 50
 2. สำเนาทะเบียนการค้า
 3. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร (BB)
อัปโหลดเอกสารสลิปเงินเดือน สเตทเม้นย้อนหลัง และ หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร
ขั้นตอนอัปโหลดเอกสารบัญชีธนาคาร

ขั้นตอนที่ 14 ยืนยันตัวตน

ระบบจะให้ทำการยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือ ผ่านแอปธนาคารอื่นที่เราเคยได้ลงทะเบียนยืนยัน NDID

*ต้องใช้แอปและเคยยืนยัน NDID จากธนาคารอื่นแล้ว หากยืนยันไม่ได้ สามารถติดต่อสาขาอิออนใกล้บ้านได้ครับ

ผืนยันตัวตนผ่านบริการ NDID
ยืนยันตัวตนผ่าน NDID ด้วยแอปธนาคารที่เราลงทะเบียนไว้

ขั้นตอนที่ 15 สแกนใบหน้า

หน้านี้จะเป็นการตั้งรหัสผ่านแอป 6 หลัก และการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันการสมัครสินเชื่อและใช้งานแอปอิออนครับ

ระบบจะให้ท่านตั้งค่ารหัส pin และสแกนใบหน้า กดปุ่มเริ่มสร้างรหัสผ่านได้เลย

ขั้นตอนสแกนใบหน้า ตั้งรหัส pin 6 หลักและสแกนใบหน้า
ยืนยันสแกนใบหน้าและตั้งค่า pin 6 หลัก

ขั้นตอนที่ 16 รอเจ้าหน้าที่อิออนโทรมา

ขั้นตอนนี้คือสุดท้ายแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่โทรมาหาเรา โดยให้เราตอบให้ตรงกับข้อมูลที่กรอกไปด้วย และ พนักงานจะถามเรื่องวัตถุประสงค์การนำเงินไปใช้ หรือ จะถามเกียวกับอาชีพปัจจุบัน

ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อเติมสุข happy loan จากบริษัทอิออนสำเร็จ
สมัครสินเชื่ออิออนสำเร็จ รอเจ้าหน้าที่ติดต่อมา

ถาม ตอบ การสมัครสินเชื่ออิออน AEON HAPPY LOAN สินเชื่อเติมสุข

กู้เงินอิออน สินเชื่อเติมสุขได้กี่บาท?

8,000 บาท

สินเชื่อเติมสุข อิออน เช็คเครดิตบูโรไหม?

เช็คบูโร

สินเชื่อ happy loan อิออน ผ่อนกี่เดือน?

6 เดือน

สินเชื่อเติมสุขอิออน ดอกเบี้ยเท่าไร?

25% ต่อปี

จะสมัครสินเชื่อบริษัทอิออนได้ที่ไหนบ้าง?

ผ่านสาขาบริษัทอิออน และ แอป eService อิออน

สินเชื่อเติมสุข happy loan

บริษัทอิออนปล่อยสินเชื่อตัวใหม่ สินเชื่อเติมสุข happy loan วงเงินรายละ 8,000 บาท
สินเชื่อดิจิทัลจากบริษัทอิออน สินเชื่อเติมสุข aeon happy loan

จำนวนเงินกู้

8,000 บาท

เงินเดือนผู้กู้เงิน

ไม่ระบุรายได้

อายุผู้กู้เงิน

20 - 65 ปี

ระยะเวลาเงินกู้

6 เดือน

สินเชื่อใหม่จากบริษัทอิออน เปิดให้กู้เงินผ่านแอป eService สมัครสินเชื่อและสมัครบัตรเครดิตได้ในแอปเดียว รู้ผลไม่เกิน 3 วันทำการ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

วิธีแก้ไขเมื่อโอนเงินผิดบัญชีกสิกรไทย ดึงเงินคืนได้ไหม? ต้องทำอย่างไร? มีขั้นตอนง่ายๆ อัพเดต 2566 / 2023

อัตราดอกเบี้ย ธกส ปี 2566 ประกาศขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก และ เงินกู้ยืม

วันหยุดธนาคารออมสิน 2566 / ออมสินหยุดปีใหม่วันไหน?

ของขวัญปีใหม่ ออมสิน 2566 วินัยดีมีเงิน มีออมมีลุ้น

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป