วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

เครดิตบูโร คืออะไร? ติดบูโร ติดแบล็คลิสต์ คืออะไร? ดูคะแนนบูโรอย่างไร? อัปเดต 2566

รวมคำตอบติดบูโรคืออะไร? เครดิตบูโรคืออะไร? ติดแบล็คลิสต์คืออะไร? ทุกคำถามที่ถามกันใน pantip วันนี้จะมาอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดรวมไว้ในบทความนี้ ก่อนอื่นขอตอบข้อสงสัยว่า เครดิตบูโร คืออะไร? ตามลำดับไปจนถึง วิธีแก้บูโร? นะครับ

สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับเครดิตบูโร 
โลโก้เครดิตบูโร หรือโลโก้บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
รูปโลโก้เครดิตบูโร บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

เครดิตบูโร คืออะไร?

เครดิตบูโร คือ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ซึ่งมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลบัญชีสินเชื่อและประวัติการชำระสินเชื่อทุกประเภท ที่สถาบันการเงิน และ บริษัทสมาชิก ส่งมาให้

บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด นั้นจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตที่ได้รับอนุญาตมีเพียงแห่งเดียว คือบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด (National Credit Bureau Co.,Ltd. NCB)

หน้าที่ของเครดิตบูโร

เครดิตบูโร มีหน้าที่ ประมวลผลข้อมูลจากสมาชิก หรือ จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ (ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด) และ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลให้แก่สมาชิก (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบทความ)

หน้าที่ของบริษัท / สถานบันการเงินที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโร

สถาบันการเงิน และ บริษัทสมาชิกเครดิตบูโร มีหน้าที่นำส่งข้อมูลสินเชื่อแต่ละรายให้เครดิตบูโรเป็นรายเดือน ไปจนกว่าสินเชื่อนั้นจะได้รับการชำระเสร็จสิ้น (ตามหลักเกณฑ์ ที่คะณะกรรมการประกาศกำหนด) และ ใช้ข้อมูลจากเครดิตบูโรเพื่อนำมาพิจารณาปล่อยสินเชื่อบุคคล / นิติบุคคล เช่น ข้อมูลประวัติการขอสินเชื่อ ประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อ สถานะบัญชี เป็นต้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบทความ)

รายงานข้อมูลเครดิตบูโร ของผู้ที่ขอเช็คเครดิตบูโร
ตัวอย่าง รายงานเครดิตบูโรของผู้ที่ขอตรวจสอบ

คะแนนเครดิตบูโร

วิธีการอ่านคะแนนเครติดบูโร รวมถึงตัวอย่างเหตุผลคะแนนเครดิตบูโรที่ท่านได้ พร้อมยกตัวอย่างและเหตุผลให้ทราบบางรหัส

-> วิธีเช็คบูโรผ่านแอป KPP Mobile

-> วิธีตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรผ่านแอป NEXT

ตารางคะแนนเครดิตบูโร

ผู้ที่ขอเช็คเครดิตบูโรจะได้รับรายงานโดยในนั้นจะระบุคะแนนเครดิตบูโรให้เราทราบ โดยเรียกจากเกรด HH – AA ซึ่ง หากได้ HH หมายถึง เครดิตไม่ดี หากได้ AA หมายถึงเครดิตดี ตามข้อมูลในตารางครับ

ตารางคะแนนเครดิตบูโร (Score Grade)
ช่วงคะแนน (Score Range) ระดับคะแนนเครดิต (Risk Grade) เฉดสีเครดิต
753 – 900 AA สีน้ำเงิน
725 – 752 BB สีฟ้า
699 – 724 CC สีเขียวเข้ม
681 – 698 DD สีเขียว
666 – 680 EE สีเขียวอ่อน
646 – 665 FF สีเหลือง
616 – 645 GG สีส้ม
300 – 615 HH สีแดง
ในรายงานคะแนนบูโรของท่าน จะมีเครื่องหมาย *
รายงานตรวจสอบเครดิตบูโรผ่านแอป KPP Mobile
ตรวจสอบเครดิตบูโรผ่านแอป kpp mobile จะมีคะแนนเครดิตของท่าน และ รูปคะแนน

เหตุผลประกอบคะแนนเครดิต

คะแนนเครดิตบูโรของท่าน จะอยู่ในระดับไหน ดูได้จาก สีเข้มๆ และ เหตุผลประกอบคะแนนเครดิต
เหตุผลประกอบคะแนนเครดิตของท่าน โดยจะมี 5 รหัส ตามรูป

ดูคะแนนบูโรอย่างไร? หรือ แต่ละรหัสบูโรหมายความว่าอะไร?

ตัวอย่างความหมาย รหัส เหตุผลของข้อมูลเครดิตบูโร

รหัส 014 คือ มีภาระหนี้รวมคงค้างในระดับที่สูง หมายถึง มีสินเชื่ออยู่หลายบัญชีหรือไม่ แล้วหนี้ที่มีอยู่นั้น มีปริมาณมากน้อยเพียงใด หากมีหนี้เยอะก็จะทำให้ได้คะแนนเครดิตน้อย

รหัส 019 คือ มีข้อมูลจำกัดในรายละเอียดของประวัติเงินกู้ หมายถึง หากเป็นหนี้มาไม่นานนักอาจจะไม่สะท้อนพฤติกรรมในการชำระหนี้ได้มากนัก คะแนนก็อาจจะไม่ดี

รหัส 023 คือ มีข้อมูลแสดงการค้างชำระ หมายถึง อาจจะเคยค้างชำระหนี้มา คะแนนก็อาจจะน้อย

รหัส 027 คือ มีจำนวนบัตรเครดิตที่เพิ่มเปิดใช้น้อย หมายถึง กลุ่มที่มีจำนวนบัตรเครดิตหลายใบแต่ได้มีการใช้งานจริงซึ่งจะถูกมองว่าทำให้มีโอกาสในการเป็นหนี้ในอนาคตสูงคะแนนเครดิตก็จะออกมาไม่ดี

รหัส 029 คือ มีจำนวนการสืบค้นข้อมูลเครดิตมาก เป็นการสะท้อนว่ามีการขอกู้กับสถาบันการเงินหลายแห่ง ทำให้มีการสืบค้นประวัติเครดิตหลายครั้ง ก็จะส่งผลกระทบทำให้ได้คะแนนเครดิตไม่ดี

ติดบูโร คืออะไร?

ติดบูโร เป็นภาษาเรียก (ไม่เป็นทางการ) ซึ่งผู้ขอสินเชื่อจะชอบพูดว่า ติดบูโร ในกรณีที่มีประวัติการชำระเงินไม่ดี หรือ ประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อไม่ดี แบบนี้จะถูก เรียกว่า ติดบูโร

ติดบูโร คือ มีประวัติการชำระเงินหรือประวัติการชำระสินเชื่อที่ปรากฎในรายงานผลเครดิตบูโร

เช่น ติดบูโร รหัส 029 คือ มีการถูกสืบค้นข้อมูลเครดิตหลายครั้ง เป็นต้น

ย้ำอีกครั้ง คำว่า ติดบูโร เป็นภาษาพูดในกลุ่มผู้ขอสินเชื่อเท่านั้น (ไม่มีความหมายในทางราชการใดๆ)

ติดแบล็คลิสต์ คืออะไร? blacklist

คำว่าติดแบล็คลิสต์ คืออะไร? ก็เป็นภาษาพูดคุยกันในกลุ่มผู้ขอสินเชื่อแต่พักหลังมานี้จะไม่ค่อยมีคนพูดถึงมากนักเพราะให้คำวามสำคัญไปกับเครดิตบูโรแทน

ติดแบล็คลิสต์ blacklist คือ อยู่ในกลุ่มผู้ชำระสินเชื่อที่ไม่ดี โดยอาจจะเคยถูกดำเนินคดี ถูกยึดบ้าน ถูกยึดรถ หรืออาจจะเรียกว่า บัญชีดำ บัญชีถัง

เช่น เคยยืมเงินด่วนสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์โซค์ กับบริษัท A แต่ท่านค้างชำระ และถูกบริษัท A ยึดรถ บริษัท A จะขึ้นบัญชีดำให้ท่าน หรือ เมื่อท่านมาขอสินเชื่อกับบริษัท A อีกครั้ง จะไม่สามารถยืมเงินได้เพราะติดแบล็คลิสต์กับบริษัท A แล้ว

ย้ำอีกครั้ง คำว่า ติดแบล็คลิสต์ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเครดิตบูโร

วิธีแก้ไขเมื่อติดบูโร หรือ ติดแบล็คลิสต์

แม้ว่าความหมายของติดบูโร กับ ติดแบล็คลิสต์ จะไม่เหมือนกัน แต่วิธีแก้ไขเมื่อติดบูโรและติดแบล็คสิสต์ จะเหมือนกันโดยข้อมูลในเครดิตบูโรจะเก็บไว้ 3 ปี หรือ 36 เดือน นับจากวันที่ท่านชำระสินเชื่องวดสุดท้ายแล้วเสร็จ

  1. อย่าผิดนัดชำระหนี้อีก
  2. อย่าก่อหนี้ใหม่ไปเรื่อย
  3. อย่าใช้วงเงินบัตรเครดิตเกินวงเงินที่ขอ
  4. อย่ายื่นขอสินเชื่อพร้อมกันหลายๆแห่งในเวลาเดียวกัน

* กรณีที่ถูกฟ้อง ท่านจะกลายเป็นผู้ติดแบล็คลิสต์ ที่ไม่สามารถแก้ไขสถานะนี้ได้อีก (ถูกบริษัทไหนฟ้อง ก็จะติดแบล็คลิสต์ บริษัทนั้น)

เอกสารแนบ 1, 2

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท