เครดิตบูโร คืออะไร? ติดบูโร ติดแบล็คลิสต์ คืออะไร? ดูคะแนนบูโรอย่างไร? อัปเดต 2566

อัปเดต :

รวมคำตอบติดบูโรคืออะไร? เครดิตบูโรคืออะไร? ติดแบล็คลิสต์คืออะไร? ทุกคำถามที่ถามกันใน pantip วันนี้จะมาอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดรวมไว้ในบทความนี้ ก่อนอื่นขอตอบข้อสงสัยว่า เครดิตบูโร คืออะไร? ตามลำดับไปจนถึง วิธีแก้บูโร? นะครับ

สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับเครดิตบูโร 
โลโก้เครดิตบูโร หรือโลโก้บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
รูปโลโก้เครดิตบูโร บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

เครดิตบูโร คืออะไร?

เครดิตบูโร คือ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ซึ่งมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลบัญชีสินเชื่อและประวัติการชำระสินเชื่อทุกประเภท ที่สถาบันการเงิน และ บริษัทสมาชิก ส่งมาให้

บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด นั้นจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตที่ได้รับอนุญาตมีเพียงแห่งเดียว คือบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด (National Credit Bureau Co.,Ltd. NCB)

หน้าที่ของเครดิตบูโร

เครดิตบูโร มีหน้าที่ ประมวลผลข้อมูลจากสมาชิก หรือ จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ (ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด) และ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลให้แก่สมาชิก (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบทความ)

หน้าที่ของบริษัท / สถานบันการเงินที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโร

สถาบันการเงิน และ บริษัทสมาชิกเครดิตบูโร มีหน้าที่นำส่งข้อมูลสินเชื่อแต่ละรายให้เครดิตบูโรเป็นรายเดือน ไปจนกว่าสินเชื่อนั้นจะได้รับการชำระเสร็จสิ้น (ตามหลักเกณฑ์ ที่คะณะกรรมการประกาศกำหนด) และ ใช้ข้อมูลจากเครดิตบูโรเพื่อนำมาพิจารณาปล่อยสินเชื่อบุคคล / นิติบุคคล เช่น ข้อมูลประวัติการขอสินเชื่อ ประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อ สถานะบัญชี เป็นต้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบทความ)

รายงานข้อมูลเครดิตบูโร ของผู้ที่ขอเช็คเครดิตบูโร
ตัวอย่าง รายงานเครดิตบูโรของผู้ที่ขอตรวจสอบ

คะแนนเครดิตบูโร

วิธีการอ่านคะแนนเครติดบูโร รวมถึงตัวอย่างเหตุผลคะแนนเครดิตบูโรที่ท่านได้ พร้อมยกตัวอย่างและเหตุผลให้ทราบบางรหัส

-> วิธีเช็คบูโรผ่านแอป KPP Mobile

-> วิธีตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรผ่านแอป NEXT

ตารางคะแนนเครดิตบูโร

ผู้ที่ขอเช็คเครดิตบูโรจะได้รับรายงานโดยในนั้นจะระบุคะแนนเครดิตบูโรให้เราทราบ โดยเรียกจากเกรด HH – AA ซึ่ง หากได้ HH หมายถึง เครดิตไม่ดี หากได้ AA หมายถึงเครดิตดี ตามข้อมูลในตารางครับ

ตารางคะแนนเครดิตบูโร (Score Grade)
ช่วงคะแนน (Score Range)ระดับคะแนนเครดิต (Risk Grade)เฉดสีเครดิต
753 – 900AAสีน้ำเงิน
725 – 752BBสีฟ้า
699 – 724CCสีเขียวเข้ม
681 – 698DDสีเขียว
666 – 680EEสีเขียวอ่อน
646 – 665FFสีเหลือง
616 – 645GGสีส้ม
300 – 615HHสีแดง
ในรายงานคะแนนบูโรของท่าน จะมีเครื่องหมาย *
รายงานตรวจสอบเครดิตบูโรผ่านแอป KPP Mobile
ตรวจสอบเครดิตบูโรผ่านแอป kpp mobile จะมีคะแนนเครดิตของท่าน และ รูปคะแนน

เหตุผลประกอบคะแนนเครดิต

คะแนนเครดิตบูโรของท่าน จะอยู่ในระดับไหน ดูได้จาก สีเข้มๆ และ เหตุผลประกอบคะแนนเครดิต
เหตุผลประกอบคะแนนเครดิตของท่าน โดยจะมี 5 รหัส ตามรูป

ดูคะแนนบูโรอย่างไร? หรือ แต่ละรหัสบูโรหมายความว่าอะไร?

ตัวอย่างความหมาย รหัส เหตุผลของข้อมูลเครดิตบูโร

รหัส 014 คือ มีภาระหนี้รวมคงค้างในระดับที่สูง หมายถึง มีสินเชื่ออยู่หลายบัญชีหรือไม่ แล้วหนี้ที่มีอยู่นั้น มีปริมาณมากน้อยเพียงใด หากมีหนี้เยอะก็จะทำให้ได้คะแนนเครดิตน้อย

รหัส 019 คือ มีข้อมูลจำกัดในรายละเอียดของประวัติเงินกู้ หมายถึง หากเป็นหนี้มาไม่นานนักอาจจะไม่สะท้อนพฤติกรรมในการชำระหนี้ได้มากนัก คะแนนก็อาจจะไม่ดี

รหัส 023 คือ มีข้อมูลแสดงการค้างชำระ หมายถึง อาจจะเคยค้างชำระหนี้มา คะแนนก็อาจจะน้อย

รหัส 027 คือ มีจำนวนบัตรเครดิตที่เพิ่มเปิดใช้น้อย หมายถึง กลุ่มที่มีจำนวนบัตรเครดิตหลายใบแต่ได้มีการใช้งานจริงซึ่งจะถูกมองว่าทำให้มีโอกาสในการเป็นหนี้ในอนาคตสูงคะแนนเครดิตก็จะออกมาไม่ดี

รหัส 029 คือ มีจำนวนการสืบค้นข้อมูลเครดิตมาก เป็นการสะท้อนว่ามีการขอกู้กับสถาบันการเงินหลายแห่ง ทำให้มีการสืบค้นประวัติเครดิตหลายครั้ง ก็จะส่งผลกระทบทำให้ได้คะแนนเครดิตไม่ดี

ติดบูโร คืออะไร?

ติดบูโร เป็นภาษาเรียก (ไม่เป็นทางการ) ซึ่งผู้ขอสินเชื่อจะชอบพูดว่า ติดบูโร ในกรณีที่มีประวัติการชำระเงินไม่ดี หรือ ประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อไม่ดี แบบนี้จะถูก เรียกว่า ติดบูโร

ติดบูโร คือ มีประวัติการชำระเงินหรือประวัติการชำระสินเชื่อที่ปรากฎในรายงานผลเครดิตบูโร

เช่น ติดบูโร รหัส 029 คือ มีการถูกสืบค้นข้อมูลเครดิตหลายครั้ง เป็นต้น

ย้ำอีกครั้ง คำว่า ติดบูโร เป็นภาษาพูดในกลุ่มผู้ขอสินเชื่อเท่านั้น (ไม่มีความหมายในทางราชการใดๆ)

ติดแบล็คลิสต์ คืออะไร? blacklist

คำว่าติดแบล็คลิสต์ คืออะไร? ก็เป็นภาษาพูดคุยกันในกลุ่มผู้ขอสินเชื่อแต่พักหลังมานี้จะไม่ค่อยมีคนพูดถึงมากนักเพราะให้คำวามสำคัญไปกับเครดิตบูโรแทน

ติดแบล็คลิสต์ blacklist คือ อยู่ในกลุ่มผู้ชำระสินเชื่อที่ไม่ดี โดยอาจจะเคยถูกดำเนินคดี ถูกยึดบ้าน ถูกยึดรถ หรืออาจจะเรียกว่า บัญชีดำ บัญชีถัง

เช่น เคยยืมเงินด่วนสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์โซค์ กับบริษัท A แต่ท่านค้างชำระ และถูกบริษัท A ยึดรถ บริษัท A จะขึ้นบัญชีดำให้ท่าน หรือ เมื่อท่านมาขอสินเชื่อกับบริษัท A อีกครั้ง จะไม่สามารถยืมเงินได้เพราะติดแบล็คลิสต์กับบริษัท A แล้ว

ย้ำอีกครั้ง คำว่า ติดแบล็คลิสต์ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเครดิตบูโร

วิธีแก้ไขเมื่อติดบูโร หรือ ติดแบล็คลิสต์

แม้ว่าความหมายของติดบูโร กับ ติดแบล็คลิสต์ จะไม่เหมือนกัน แต่วิธีแก้ไขเมื่อติดบูโรและติดแบล็คสิสต์ จะเหมือนกันโดยข้อมูลในเครดิตบูโรจะเก็บไว้ 3 ปี หรือ 36 เดือน นับจากวันที่ท่านชำระสินเชื่องวดสุดท้ายแล้วเสร็จ

  1. อย่าผิดนัดชำระหนี้อีก
  2. อย่าก่อหนี้ใหม่ไปเรื่อย
  3. อย่าใช้วงเงินบัตรเครดิตเกินวงเงินที่ขอ
  4. อย่ายื่นขอสินเชื่อพร้อมกันหลายๆแห่งในเวลาเดียวกัน

* กรณีที่ถูกฟ้อง ท่านจะกลายเป็นผู้ติดแบล็คลิสต์ ที่ไม่สามารถแก้ไขสถานะนี้ได้อีก (ถูกบริษัทไหนฟ้อง ก็จะติดแบล็คลิสต์ บริษัทนั้น)

เอกสารแนบ 1, 2

เรื่องที่เกี่ยวข้อง