วิธีกดสมัครพักชำระหนี้ ธกส โครงการพักชำระหนี้เกษตรกร ผู้มีหนี้ไม่เกิน 300,000 บาท นาน 1 ปี

อัปเดต :

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เตรียมเปิดระบบแอป BAAC Mobile ให้เกษตรกรกดสมัครพักชำระหนี้ ธกส วงเงินหนี้ไม่เกิน 300,000 บาท ในวันที่ 1 ต.ค. 66 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ท่านสามารถเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้เกษตรกร หรือ พักหนี้ ธกส ได้ 1 ปี หรือ 1 ต.ค. 66 ถึง 30 ก.ย. 67 (Farmer debt suspension for 1 years.)

สรุป สมัครพักชำระหนี้ ธกส
 1. ลงทะเบียนพักหนี้ 1 ต.ค. 66 เวลา 12.00น.
 2. เป็นเกษตรกร มีหนี้ไม่เกิน 300,000 บาท
 3. สมัครในแอป BAAC Mobile หรือ ธนาคาร ธกส
 4. เตรียมบัตรประชาชน + เบอร์โทรศัพท์มือถือ
ป้ายมาตรการพักชำระหนี้ ลูกหนี้เกษตรกรรายย่อยตามนโยบายรัฐบาล 2566
บริการแนะนำ มาตรการพักหนี้เกษตรกร ธกส หรือ มาตรการพักชำระหนี้

วิธีกดสมัครพักชำระหนี้ ธกส ผ่านแอป BAAC Mobile

 1. เข้าแอป BAAC Mobile เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 1.5.1
 2. กดป้าย มาตรการพักชำระหนี้
 3. อ่านเงื่อนไขและรายละเอียดมาตรการพักชำระหนี้ ธกส  แล้วกดปุ่ม เริ่มต้น
 4. กรอกเลขบัตรประชาชน และ เบอร์โทรศัพท์
 5. ยืนยันข้อมูล
 6. ระบบแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์พักชำระหนี้ ธกส

มาตรการพักชำระหนี้ มีระยะเวลา 1 ปี คือ 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

1 เข้าแอปพลิเคชัน BAAC Mobile

ท่านจำเป็นต้องติดตั้งแอป BAAC Mobile เวอร์ชั่นใหม่ เพื่อทำการสมัครพักชำระหนี้เกษตรกร ธกส ได้

แอปพลิเคชัน BAAC Mobile มีการอัปเดตเวอร์ชั่นเป็น 1.5.1
BAAC Mobile เวอร์ชั่นใหม่ 1.5.1 อัปเดตล่าสุด

2 กดป้าย สมัครพักชำระหนี้ ธกส

ด้านบนของหน้าจอ จะมี ป้าย มาตการพักชำระหนี้ลูกหนี้เกษตรกรรายย่อยตามนโยบายรัฐบาล

ป้ายสมัครพักชำระหนี้ ธกส หรือ ป้ายมาตรการพักชำระหนี้ ธกส
ป้ายมาตรการพักชำระหนี้ ธกส ในแอป BAAC Mobile

3 อ่านเงื่อนไข หรือ ศึกษารายละเอียดของมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกร

ให้ท่านอ่านรายละเอียดของมาตรการพักหนี้เกษตรกร หรือ สมัครพักชำระหนี้ ธกส แล้วเลื่อนลงมาล่าง ๆ  กดปุ่ม เริ่มต้น

อ่านเงื่อนไขการพักชำระหนี้ ธกส และอ่านรายละเอียดการสมัครพักชำระหนี้ ธกส
ศึกษาการสมัครพักชำระหนี้ ธกส พร้อมกดปุ่ม เริ่มต้น

4 กรอกเลขบัตประจำตัวประชาชน และ เบอร์โทรศัพท์

ระบบจะให้ท่านกรอกข้อมูลคือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ เบอร์โทรศัพท์ที่ทางสาขาธนาคาร ธกส ติดต่อท่านได้

กรอกเลขบัตรประชาชน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของเรา
ใส่เลขบัตรประชาชน และ เบอร์โทรที่ติดต่อได้

*เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ โปรดใช้เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อเราได้จริง ๆ

5 ระบบให้เราตรวจสอบข้อมูล และ ยืนยัน

ระบบลงทะเบียนพักหนี้ ธกส จะแสดงข้อมูลที่เรากรอกขึ้นมาแสดง ให้เราตรวจสอบว่าข้อมูลที่ป้อนไปนั้นถูกต้องหรือไม่

ตรวจสอบข้อมูล หากถูกต้องให้กด ยืนยันข้อมูล
ระบบให้ยืนยันต้อมูล

6 ระบบแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์

ผู้ที่ตรวจสอบสิทธิ หรือ สนใจสมัครพักหนี้ ธกส ระบบจะแจ้งผลดังนี้

 1. แสดงความประสงค์สำเร็จ
 2. ท่านไม่ได้รับสิทธิ์

1) สถานะ สีเขียว คือ แสดงความประสงค์สำเร็จ

ผู้ที่ลงทะเบียนพักชำระหนี้ ธกส หรือ ตรวจสอบสิทธิ์พักชำระหนี้ ธกส หากได้สีเขียว หรือระบบขึ้น “ผลการตรวจสอบสิทธิ์ แสดงความประสงค์สำเร็จ ตามมาตการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อย ตามนโยบายรัฐบาล

ให้ท่านรอรับการนัดหมายจากสาขาธนาคาร ธกส ผ่านช่องทางการแจ้งเตือน แอป BAAC Mobile หรือ เบอร์โทรศัพท์ ได้เลยครับ

ลงทะเบียนพักชำระหนี้ ธกส สำเร็จ รอธนาคาร ธกส ติดต่อนัดหมายมาหาเราผ่านแอป BAAC Mobile
สมัครพักชำระหนี้ สำเร็จ สถานะสีเขียว

2) สถานะ สีแดง คือ ท่านไม่ได้รับสิทธิ์

ผู้ที่ลงทะเบียนพักหนี้ หรือ ตรวจสอบสิทธิ์มาตการพักชำระหนี้ ธกส หากได้สีแดง คือ “ผลการตรวจสอบสิทธิ์ ท่านไม่ได้รับสิทธิ์ ตามมาตการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อย ตามนโยบายรัฐบาล

แสดงว่า ท่านไม่เข้าเงื่อนไขการพักชำระหนี้ เกษตรกร ครับ

ลงทะเบียนพักหนี้ไม่ผ่าน
ลงทะเบียนพักชำระหนี้ ธกส ไม่ผ่าน ขึ้นสีแดง

อ้างอิง กระทรวงการคลัง / ธนาคาร ธกส

เรื่องที่เกี่ยวข้อง