วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

พักหนี้เกษตรกร ธกส เริ่มวันไหน? รวม 2.7 ล้านราย วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท

กระทรวงการคลังแจ้งมาตรการพักหนี้เกษตรกร ธกส ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล รวมถึงมาตรการฟื้นฟูลูกหนี้ ธกส ผู้ที่เข้าร่วมมาตรการพักหนี้เกษตรกร ธกส ภายไต้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสรฺม เพิ่มรายได้”  วันที่ 26 กันยายน 2566 ไทยคู่ฟ้า รัฐบาลได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

สรุปมาตรการพักหนี้เกษตรกร ธกส ล่าสุด
  • เป็นเกษตรกร ธกส สถานะเป็นหนี้ปกติ หรือ เป็นหนี้ค้างชำระ 0 – 3 เดือน
  • เป็นหนี้ไม่เกิน 300,000 บาท รวมทุกสินเชื่อ ธกส
  • อ้างอิงยอดหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
  • พักชำระหนี้ให้เกษตรกร ธกส ทั้งเงินต้น – ดอกเบี้ย
  • เริ่มพักชำระหนี้ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

พักหนี้เกษตรกร ธกส 3 ปี (ระยะที่ 1 เริ่ม 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67)

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้ข้อมูลว่า ครม. มีมติเห็นชอบมาตการพักหนี้เกษตรกร ธกส ในระยะที่ 1 โดยใช้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสรฺม เพิ่มรายได้”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการพักชำระหนี้ทั้งเงินต้น และ ดอกเบี้ย 3 ปี ในระยะที่ 1 นี้จะเริ่ม 1 ปีก่อน โดยจะดูงบประมาณ ปีต่อปี

เกษตรกรทำได้แค่ส่งดอกเบี้ยเท่านั้น ไม่สามารถตัดเงินต้นได้เพราะรายได้ลดลง – ที่มามาตรการพักหนี้เกษตรกร

พักหนี้เกษตรกร ธกส เริ่ม 1 ปี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567
เริ่มโครงการพักหนี้เกษตรกร ธกส 3 ปี (ระยะแรก 1 ปี)

-> ยืมเงิน ธกส เพื่อไปทำงานต่างประเทศได้ 150,000 บาท

-> สินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ

รายละเอียดมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกร ระยะแรก 1 ปี

มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล โดยเกษตรกรลูกค้ารายย่อย ธ.ก.ส. จำนวน 2.698 ล้านราย ที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้คงเหลือทุกสัญญารวมกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ไม่เกิน 300,000 บาท และมีสถานะเป็นหนี้ปกติและ/หรือเป็นหนี้ค้างชำระ (หนี้ 0 – 3 เดือน และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loans : NPLs)) ได้รับสิทธิ์ในการพักชำระหนี้ระยะแรกดำเนินการ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ต้องการรับสิทธิ์สามารถแสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ดังกล่าวได้ตามความสมัครใจ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ทั้งนี้ สำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะเป็น NPLs จะสามารถเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ได้ เมื่อได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ของ ธ.ก.ส. แล้ว

นโยบายพักหนี้เกาตรกร 3 ปี ของพรรคเพื่อไทย

อ้างอิงนโยบายหาเสียงพรรคเพื่อไทย พักหนี้เกษตรกร 3 ปี รายได้ดี 3 เท่า

รวมนโยบายหาเสียงพรรคเพื่อไทย พูดถึงนโยบายพักชำระหนี้ด้วย
นโยบายพรรคเพื่อไทย พักชำระหนี้ให้เกษตรกร 3 ปี

เอกสารแถลงข่าว 26 กันยายน 2566 จากกระทรวงการคลัง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 02 555 0555

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท