สินเชื่อแทนคุณ ธกส ยืมเงินธกส ปิดหนี้ พ่อ แม่ ผ่อนนาน 15 ปี อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

วันที่ :

สินเชื่อแทนคุณ พร้อมเปิดให้ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธนาคาร ธ.ก.ส.  ยืมเงินสินเชื่อแทนคุณ เพื่อปิดหนี้ให้พ่อแม่ ไม่ให้ท่านได้เป็นภาระ และเราจะยังได้เป็นลูกค้า ธกส ชั้น AAA+ ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียม และได้รับการอนุมัติสินเชื่อ ธกส ตัวใหม่ ๆ ง่ายขึ้นด้วย

สรุปเนื้อหา สินเชื่อแทนคุณ ธกส
  • ธกส เตรียมงบประมาณไว้ 20,000 ล้านบาท
  • เป้าหมาย ให้ทายาท ใช้หนี้แทน พ่อแม่
  • ตั้งเป้าไว้ 42,000 คนที่จะเข้าร่วม
  • กู้ได้สูงสุด เท่ายอดหนี้เดิม ของพ่อ แม่
สินเชื่อแทนคุณ ธกส ปล่อยให้ทายาทยืมไปใช้หนี้ พ่อ แม่
สินเชื่อ ธกส ล่าสุด สินเชื่อแทนคุณ ให้ยืมเงิน ธกส ปิดหนี้พ่อแม่

-> วิธีติดตั้งแอปธนาคาร ธกส BAAC Mobile

-> วิธียืมเงินไปทำงานต่างประเทศ (เกาหลี อิสราเอล)

สินเชื่อแทนคุณ ธกส คืออะไร?

ธกส ให้เหตุผลว่า สินเชื่อแทนคุณ คือ สินเชื่อ ธกส ล่าสุด ปล่อยวงเงินให้ทายาทเกษตรกรกู้เพื่อปิดหนี้ให้บุพการี หรือ ปล่อยสินเชื่อให้ทายาทเพื่อนำไปประกอบอาชีพ หรือ สารต่ออาชีพเกษตรกรต่อจากครอบครัว

การอนุมัติสินเชื่อ ธกส จะดูที่ความสามารถในการผ่อนชำระของผู้ขอสินเชื่อเป็นหลัก แต่ได้เต็มวงเงินสินเชื่อเดิมของ พ่อ แม่

วัตถุประสงค์การปล่อยสินเชื่อ ธกส ล่าสุด

  1. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่อายุมาก มีภาระหนัก และประสงค์ให้ทายาทมาดำเนินอาชีพเกษตรกรแทน
  2. สนับสนุนให้ทายาทกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกร แทน
  3. สงวนสิทธิ์ในที่ดินของพ่อ แม่ หรือ บุคคลในครอบครัว

ใช้หนี้ ธกส แทนพ่อแม่ ด้วยการสมัครสินเชื่อแทนคุณ ธกส

ยืมเงินสินเชื่อแทนคุณได้วันไหน?

ณ สาขาธนาคาร ธกส วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2567

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อแทนคุณ

  1. ลูกค้าประเภทเกษตรกรและบุคคล ของธนาคาร ธกส
  2. เป็นทายาทเกษตรกร หรือประกอบอาชีพเกษตรต่อจากครอบครัว
  3. มีที่ดินจำนองอยู่ กับ ธกส เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ให้ธนาคาร
  4. ผู้ขอสินเชื่อ อายุไม่เกิน 60 ปี
  5. เป็นผู้มีสิทธิในการรับโอนทรัพย์สินของผู้กู้ ธ.ก.ส.
  6. ไม่เป็นลูกค้าที่ธนาคารเรียกคืนเงินกู้ สถานะดำเนินคดี ตัดหนี้สูญ และ ล้มละลาย
  7. ลูกค้าและทายาทมีความสมัครใจและประสงค์ให้ธนาคารช่วยเหลือ
สินเชื่อแทนคุณ ธกส ให้ทายาทยืมเงินเพื่อปิดหนี้ให้พ่อแม่ และ ส่งต่อหนี้ให้ทายาท
รายละเอียดสินเชื่อแทนคุณ ธกส สินเชื่อธกส ล่าสุด

อัตราดอกเบี้ย พิเศษ

วงเงินกู้สินเชื่อแทนคุณจะได้รับอัตราดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ ผ่อนได้นานสูงสุด 15ปี (พิเศษ ไม่เกิน 20 ปี)

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อแทนคุณ ธกส
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) สัญญารวมต้นเงินเดิม สัญญารวมดอกเบี้ยเดิม
ปีที่ 1 – 5 MRR ร้อยละ 0
ปีที่ 6 – 10 MRR-1
ปีที่ 11 เป็นต้นไป MRR-2
อ้างอิง สินเชื่อแทนคุณ ธกนาคาร ธกส

อัตรา MRR ธกส ปัจจุบัน

ระยะเวลาผ่อนชำนะสินเชื่อ

เงื่อนไขสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สำหรับทายาท

  1. รับทายาทเข้าเป็นลูกค้าใหม่ ได้รับชั้นลูกค้าเป็น AAA+
  2. ลดเบี้ยปรับค้างรับ (Late Charge) ของสัญญาเงินกู้เดิมทั้งจำนวน
  3. ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์วงเงินขอกู้ และการประเมินหลักประกัน
  4. ลูกค้าที่ชำระดอกเบี้ยตามโครงการจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการชำระดีมีโชค
ยืมเงิน ธกส สินเชื่อแทนคุณ วงเงินให้กู้ปิดหนี้พ่อแม่ เพื่อทดแทนบุญคุณ
สินเชื่อแทนคุณ มีคุณสมบัติอะไรบ้าง จะกู้มาประกอบอาชีพได้ไหม

ข้อมูลที่น่าสนใจ ปัจจุบัน ธกส มีลูกค้ากลุ่มผู้สูงอายุ (อายุเกิน 60ปี) ประมาณ 35% ของลูกค้าธนาคาร ธกส ทั้งหมด

 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง