สินเชื่อเงินด่วนธกส A-Cash Gold สินเชื่อเพื่อเกษตรกร รายละ 100,000

อัปเดต :

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดตัวสินเชื่อเงินด่วนธกส A-Cash Gold  สินเชื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรลดปัญหาการก่อหนี้นอกระบบ 4 มี.ค. 65 ให้วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR เพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินในครัวเรือน

ชื่อเดิมสินเชื่อเงินด่วน A Cash วงเงิน 50,000 บาท

ชื่อใหม่ : สินเชื่อเงินด่วน A Cash Gold วงเงิน 100,000 บาท

สินเชื่อเงินด่วนธกส a cash gold รายละ 100,000 บาท
สินเชื่อเงินด่วนธกส เสริมสภาพคล่องใช้จ่ายในครัวเรือน

สินเชื่อที่น่าสนใจ

👉 สินเชื่อบิลค่าไฟฟ้า ใช้บิลค่าไฟฟ้ากู้เงินได้ 5พันบาท

👉 สินเชื่อผู้พิการเพื่อประกอบอาชีพ 60,000 บาท

สินเชื่อเงินด่วนธกส A Cash Gold คืออะไร?

ธนาคารธ.ก.ส. เปิดสินเชื่อตัวใหม่ สินเชื่อธกส A Cash Gold คือ สินเชื่อเพื่อเสร้มสภาพคล่องเกษตรกรลดปัญหาการก่อหนี้นอกระบบ ของลูกค้า ธกส.

ข้อดีของสินเชื่อธกส A Cash Gold มีอะไรบ้าง

  1. ให้วงเงินสูง 1 แสนบาท
  2. ผ่อนนาน 12 เดือน หรือ 1 ปี
  3. กู้ได้ที่สาขาธนาคาร ธกส. ใกล้บ้าน
  4. ลดขั้นตอน และ เอกสาร
  5. กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95
  6. ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และภาวะเศรษฐกิจถดถอยส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร ทาให้รายได้ลดลงทั้งทางตรงและทางอ้อม

ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าและป้องกันการก่อหนี้สินนอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงและไม่เป็นธรรมกับเกษตรกร ธ.ก.ส.จึงเปิดตัวสินเชื่อเงินด่วน A-Cash Gold เพื่อสนับสนุนลูกค้าให้มีเงินทุนในการเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพหรือเป็นค่าใช้จ่ายสารองเงินฉุกเฉินในครัวเรือน อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

สินเชื่อธกส กู้วงเงินไม่เกิน 100000 บาท ผ่อนนาน 1 ปี
สินเชื่อธนาคารธกส สินเชื่อเงินด่วนเพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน

อ้างอิงกระทรวงการคลัง

เงื่อนไขผู้ขอสินเชื่อธกส หรือ สินเชื่อเงินด่วนธนาคารธกส

  1. เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่ก่อนแล้ว
  2. มีประวัติการชำระหนี้ดี
  3. มีหลักประกันที่จดทะเบียนจำนองได้ไม่เกินร้อยละ 95
  4. ติดต่อขอกู้เงินได้ที่สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใกล้บ้าน

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อธกส

คิดดอกเบี้ย MRR ต่อปี (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี)

วงเงินสินเชื่อที่สามารถขอกู้ได้ต่อราย

จำกัดไม่เกินรายละ 100,000 บาท

ระยะเวลาก่อนผ่อนชำระ

นับจากวันที่ทำสัญญา โดยกำหนดไว้คือไม่เกิน 1 ปี หรือ ต้องชำระภายในระยะเวลา 12 เดือน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดต่อสอบถามสินเชื่อเงินด่วน ธกส ได้ที่ธนาคารธกส ทุกสาขา หรือโทร call center 02 555 0555

ช่องทางติดต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส
ติดต่อธนาคารธกสได้ผ่านช่องทางดังนี้

ถาม ตอบ สินเชื่อ A Cash Gold ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สินเชื่อเงินด่วน a cash gold คืออะไร?

เป็นสินเชื่อตัวใหม่ของธนาคาร ธ.ก.ส. เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน

จะกู้เงินธกส ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

บัตรประชาชน สมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียว หลักประกัน

กู้เงินธกสผ่านไลน์ได้ไหม?

สินเชื่อที่กู้ผ่านไลน์ได้คือ สินเชื่อสู้ภัย COVID-19  และ สินเชื่อชำระดี เท่านั้น

จะกู้เงินธกส ที่ไหน?

สามารถยื่นกู้ที่สาขาธนาคาร ธกส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

เบอร์โทรศัพท์ธนาคารธกส หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เบอร์อะไร?

02 555 0555

เรื่องที่เกี่ยวข้อง