สิทธิประโยชน์และสวัสดิการรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

สินเชื่อเงินด่วนธกส A-Cash Gold สินเชื่อเพื่อเกษตรกร รายละ 100,000

แชร์

ส่งไลน์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดตัวสินเชื่อเงินด่วนธกส A-Cash Gold  สินเชื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรลดปัญหาการก่อหนี้นอกระบบ 4 มี.ค. 65 ให้วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR เพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินในครัวเรือน

ชื่อเดิมสินเชื่อเงินด่วน A Cash วงเงิน 50,000 บาท

ชื่อใหม่ : สินเชื่อเงินด่วน A Cash Gold วงเงิน 100,000 บาท

สินเชื่อเงินด่วนธกส a cash gold รายละ 100,000 บาท
สินเชื่อเงินด่วนธกส เสริมสภาพคล่องใช้จ่ายในครัวเรือน

สินเชื่อที่น่าสนใจ

👉 สินเชื่อบิลค่าไฟฟ้า ใช้บิลค่าไฟฟ้ากู้เงินได้ 5พันบาท

👉 สินเชื่อผู้พิการเพื่อประกอบอาชีพ 60,000 บาท

สินเชื่อเงินด่วนธกส A Cash Gold คืออะไร?

ธนาคารธ.ก.ส. เปิดสินเชื่อตัวใหม่ สินเชื่อธกส A Cash Gold คือ สินเชื่อเพื่อเสร้มสภาพคล่องเกษตรกรลดปัญหาการก่อหนี้นอกระบบ ของลูกค้า ธกส.

ข้อดีของสินเชื่อธกส A Cash Gold มีอะไรบ้าง

  1. ให้วงเงินสูง 1 แสนบาท
  2. ผ่อนนาน 12 เดือน หรือ 1 ปี
  3. กู้ได้ที่สาขาธนาคาร ธกส. ใกล้บ้าน
  4. ลดขั้นตอน และ เอกสาร
  5. กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95
  6. ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และภาวะเศรษฐกิจถดถอยส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร ทาให้รายได้ลดลงทั้งทางตรงและทางอ้อม

ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าและป้องกันการก่อหนี้สินนอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงและไม่เป็นธรรมกับเกษตรกร ธ.ก.ส.จึงเปิดตัวสินเชื่อเงินด่วน A-Cash Gold เพื่อสนับสนุนลูกค้าให้มีเงินทุนในการเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพหรือเป็นค่าใช้จ่ายสารองเงินฉุกเฉินในครัวเรือน อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

สินเชื่อธกส กู้วงเงินไม่เกิน 100000 บาท ผ่อนนาน 1 ปี
สินเชื่อธนาคารธกส สินเชื่อเงินด่วนเพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน

อ้างอิงกระทรวงการคลัง

เงื่อนไขผู้ขอสินเชื่อธกส หรือ สินเชื่อเงินด่วนธนาคารธกส

  1. เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่ก่อนแล้ว
  2. มีประวัติการชำระหนี้ดี
  3. มีหลักประกันที่จดทะเบียนจำนองได้ไม่เกินร้อยละ 95
  4. ติดต่อขอกู้เงินได้ที่สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใกล้บ้าน

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อธกส

คิดดอกเบี้ย MRR ต่อปี (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี)

วงเงินสินเชื่อที่สามารถขอกู้ได้ต่อราย

จำกัดไม่เกินรายละ 100,000 บาท

ระยะเวลาก่อนผ่อนชำระ

นับจากวันที่ทำสัญญา โดยกำหนดไว้คือไม่เกิน 1 ปี หรือ ต้องชำระภายในระยะเวลา 12 เดือน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดต่อสอบถามสินเชื่อเงินด่วน ธกส ได้ที่ธนาคารธกส ทุกสาขา หรือโทร call center 02 555 0555

ช่องทางติดต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส
ติดต่อธนาคารธกสได้ผ่านช่องทางดังนี้

ถาม ตอบ สินเชื่อ A Cash Gold ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สินเชื่อเงินด่วน a cash gold คืออะไร?

เป็นสินเชื่อตัวใหม่ของธนาคาร ธ.ก.ส. เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน

จะกู้เงินธกส ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

บัตรประชาชน สมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียว หลักประกัน

กู้เงินธกสผ่านไลน์ได้ไหม?

สินเชื่อที่กู้ผ่านไลน์ได้คือ สินเชื่อสู้ภัย COVID-19  และ สินเชื่อชำระดี เท่านั้น

จะกู้เงินธกส ที่ไหน?

สามารถยื่นกู้ที่สาขาธนาคาร ธกส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

เบอร์โทรศัพท์ธนาคารธกส หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เบอร์อะไร?

02 555 0555

เรื่องใหม่ล่าสุด

สินเชื่อ อสม วิธียื่นขอสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ 3,000 - 5,000 บาท

สินเชื่อ อสม กู้ได้คนละ 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เงินโอนเข้าบัญชี ธกส

วิธีสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ หนึ่งในสินเชื่อในเครือบริษัทบุญเติม ให้อสม กู้เงินในแอปเงินกู้ สมาร์ท อสม (smart อสม) รายละ 3,000 – 5000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อแรบบิทแคช pantip ตามคำแนะนำ 100 คะแนนเต็ม ได้วงเงิน 50,000 บาท

วิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนได้ 100 คะแนน แอปกู้เงินถูกกฎหมาย

แนะนำวิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนมาแนะนำว่าลงทะเบียนได้คะแนน 100 ทำให้กู้สินเชื่อแรบบิทแคช rabbit cash ผ่านการอนุมัติได้วงเงิน 50,000 บาท

ขอสเตทเม้นกรุงเทพผ่านแอป bualuangM app และ วิธีขอสเตทเม้นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

วิธีขอสเตทเม้นกรุงเทพ statement ย้อนหลังออนไลน์ ผ่านแอปมือถือ 2565

วิธีและขั้นตอนขอสเตทเม้นย้อนหลังธนาคารกรุงเทพ ล่าสุดสามารถขอสเตทเม้นกรุงเทพได้ผ่านแอป Bualuang M หรือ ขอรายการเดินบัญชีออนไลน์ได้แล้ว