สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนออมสิน 20,000 บาท 6 เดือนแรกจ่าย 70 บาท

อัปเดต :

รายละเอียดสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนจากธนาคารออมสินให้ยื่นกู้ได้รายละ 20,000 บาท ไม่ต้องจ่ายเงินต้นใน 6 เดือนแรก ดอกเบี้ยต่ำแบบคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ไม่ต้องใช้หลักประกัน เริ่มเปิดให้สมัครสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนได้ตั้งแต่ 4 พ.ย. 65 – 31 ม.ค. 66 โดยเงื่อนไขของสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนออมสิน สามารถศึกษาได้จากด้านล่างนี้ครับ

ธนาคารออมสินแจ้งปิดลงทะเบียนสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน 2566

ธนาคารออมสินแจ้งวันสิ้นสุดโครงการแก้หนี้เพิ่มทุนแล้ว โดยธนาคารออมสินได้กำหนดวันสิ้นสุดโครงการสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนออมสิน หมดเขตเมื่อ 31 ม.ค. 66 ทำให้ผู้ที่สนในสินเชื่อธนาคารออมสินไม่สามารถสมัครได้แล้วครับ

-> วิธีสมัครสินเชื่อเพื่อคุณ 30,000 บาท

-> วิธีสมัครสินเชื่อ mymo mycredit ผ่านแอปมายโม 10,000 บาท

-> วิธีอัปเดตแอป mymo เพื่อขอสินเชื่อออมสิน

โครงการแก้หนี้เพิ่มทุน เป็นสินเชื่อตัวใหม่จากธนาคารออมสิน วงเงินกู้ 20000 บาท
สินเชื่อธนาคารออมสิน สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อแก้หนี้ออมสิน

 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • ผู้มีรายได้ประจำ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี
 2. เป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร (แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการสินเชื่อทางออนไลน์)

ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อแก้หนี้ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน

วัตถุประสงค์การกู้

เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีพ หรือ ลงทุนประกอบอาชีพ

จำนวนเงินให้กู้

วงเงินรายละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

หากท่านผ่อนชำระสินเชื่อออมสินดีติดต่อกันหลายเดือน ท่านจะได้เข้าร่วมโครงการวินัยดีมีเงิน ได้รับเงินพิเศษของขวัญปีใหม่ปีละ 500 บาทด้วยนะครับ

สินเชื่อธนาคารออมสิน mymo แก้หนี้เป็นทุน 2หมื่นบาท
สินเชื่อแก้หนี้ให้ทุน 2หมื่นบาท ผ่อนนาน 2 ปี 6 เดือนแรกจ่ายแต่ดอก

วิธีการชำระคืนเงินกู้

ตารางผ่อนชำระค่างวดสินเชื่อแก้หนี้ออมสิน 20,000 บาท

งวดที่เงินต้นดอกเบี้ยรวมชำระเงินค่างวด
1 – 6ปลอดชำระเงินต้น 6 วดแรก7070
7 – 231,112701,182
241,096701,166
รวม20,0001,68021,680
ตารางรวมเช็คเบอร์ 2022

*6 เดือนแรก ไม่ต้องจ่ายเงินต้น

สรุป

ตารางสรุปค่างวดที่ต้องชำระเงินคืนกับสินเชื่อออมสิน แก้หนี้
ตารางชำระสินเชื่อแก้หนี้ออมสิน 2 ปี หรือ 24 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

หลักประกัน

ไม่ต้องใช้หลักประกัน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าเอกสาร ไม่มีโอนเงินก่อนในการขอสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน

ช่องทางให้บริการสินเชื่อ

 1. ผู้ขอกู้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร เพื่อขอใช้บริการสินเชื่อช่องทางออนไลน์ www.bot.or.th/debtfair และคลิก “ลงทะเบียนแก้หนี้สัญจร” แล้วติดต่อสาขา เพื่อยื่นเอกสารขอกู้
 2. ผู้ขอกู้ที่ผ่านการอนุมัติหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ให้จัดทำนิติกรรมสัญญาผ่าน Mobile Application MyMo

ช่องทางการติดต่อสอบถาม

ระยะเวลายื่นขอสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน

สามารถลงทะเบียน และ ยื่นเอกสารที่สาขาธนาคารออมสินได้ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2566

เอกสารประกอบอารขอยืมเงินด่วน

เมื่อท่านกรอกข้อมูลสมัครขอสินเชื่อแก้หนี้ออมสินจากเว็บไซต์ธนาคารออมสินแล้ว ให้เตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอสินเชื่อที่สาขาธนาคารออมสินดังนี้

 1. บัตรประชาชน ตัวจริง
 2. กรณี เป็นผู้มีรายได้ประจำ ใช้หลักฐานแสดงรายได้เดือนล่าสุด เช่น สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น
 3. กรณี เป็นผู้มีอาชีพอิสระ ใช้ภาพถ่ายการประกอบอาชีพที่มีผู้ขอกู้ปรากฎในภาพถ่าย

*อาจจะมีเอกสารบางอย่างที่สาขาขอเพิ่มเติมในการประกอบสินเชื่อ

รายละเอียดสินเชื่อธนาคารออมสินตัวใหม่ สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน วงเงิน 20,000 บาท
สินเชื่อแก้หนี้ เพิ่มทุน 20,000 บาท ธนาคารออมสิน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนออมสิน 20,000 บาท

สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนเช็คเครดิตบูโรไหม?

เช็คบูโร (แบบผ่อนปรน)

ยืมเงินด่วนแก้หนี้ได้กี่บาท?

20,000 บาท

สินเชื่อโครงการแก้หนี้ออมสินผ่อนกี่งวด?

24 งวด หรือ 2 ปี

สมัครสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนได้ที่ไหน?

ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน หรือ สาขาธนาคารออมสิน

สินเชื่อแก้หนี้ เพิ่มทุนใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เรื่องที่เกี่ยวข้อง