วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนออมสิน 20,000 บาท 6 เดือนแรกจ่าย 70 บาท

รายละเอียดสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนจากธนาคารออมสินให้ยื่นกู้ได้รายละ 20,000 บาท ไม่ต้องจ่ายเงินต้นใน 6 เดือนแรก ดอกเบี้ยต่ำแบบคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ไม่ต้องใช้หลักประกัน เริ่มเปิดให้สมัครสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนได้ตั้งแต่ 4 พ.ย. 65 – 31 ม.ค. 66 โดยเงื่อนไขของสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนออมสิน สามารถศึกษาได้จากด้านล่างนี้ครับ

ธนาคารออมสินแจ้งปิดลงทะเบียนสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน 2566

ธนาคารออมสินแจ้งวันสิ้นสุดโครงการแก้หนี้เพิ่มทุนแล้ว โดยธนาคารออมสินได้กำหนดวันสิ้นสุดโครงการสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนออมสิน หมดเขตเมื่อ 31 ม.ค. 66 ทำให้ผู้ที่สนในสินเชื่อธนาคารออมสินไม่สามารถสมัครได้แล้วครับ

-> วิธีสมัครสินเชื่อเพื่อคุณ 30,000 บาท

-> วิธีสมัครสินเชื่อ mymo mycredit ผ่านแอปมายโม 10,000 บาท

-> วิธีอัปเดตแอป mymo เพื่อขอสินเชื่อออมสิน

โครงการแก้หนี้เพิ่มทุน เป็นสินเชื่อตัวใหม่จากธนาคารออมสิน วงเงินกู้ 20000 บาท
สินเชื่อธนาคารออมสิน สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อแก้หนี้ออมสิน

 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • ผู้มีรายได้ประจำ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี
 2. เป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร (แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการสินเชื่อทางออนไลน์)

ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อแก้หนี้ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน

วัตถุประสงค์การกู้

เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีพ หรือ ลงทุนประกอบอาชีพ

จำนวนเงินให้กู้

วงเงินรายละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

หากท่านผ่อนชำระสินเชื่อออมสินดีติดต่อกันหลายเดือน ท่านจะได้เข้าร่วมโครงการวินัยดีมีเงิน ได้รับเงินพิเศษของขวัญปีใหม่ปีละ 500 บาทด้วยนะครับ

สินเชื่อธนาคารออมสิน mymo แก้หนี้เป็นทุน 2หมื่นบาท
สินเชื่อแก้หนี้ให้ทุน 2หมื่นบาท ผ่อนนาน 2 ปี 6 เดือนแรกจ่ายแต่ดอก

วิธีการชำระคืนเงินกู้

ตารางผ่อนชำระค่างวดสินเชื่อแก้หนี้ออมสิน 20,000 บาท

งวดที่
เงินต้น ดอกเบี้ย รวมชำระเงินค่างวด
1 – 6 ปลอดชำระเงินต้น 6 วดแรก 70 70
7 – 23 1,112 70 1,182
24 1,096 70 1,166
รวม 20,000 1,680 21,680
ตารางรวมเช็คเบอร์ 2022

*6 เดือนแรก ไม่ต้องจ่ายเงินต้น

สรุป

ตารางสรุปค่างวดที่ต้องชำระเงินคืนกับสินเชื่อออมสิน แก้หนี้
ตารางชำระสินเชื่อแก้หนี้ออมสิน 2 ปี หรือ 24 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

หลักประกัน

ไม่ต้องใช้หลักประกัน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าเอกสาร ไม่มีโอนเงินก่อนในการขอสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน

ช่องทางให้บริการสินเชื่อ

 1. ผู้ขอกู้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร เพื่อขอใช้บริการสินเชื่อช่องทางออนไลน์ www.bot.or.th/debtfair และคลิก “ลงทะเบียนแก้หนี้สัญจร” แล้วติดต่อสาขา เพื่อยื่นเอกสารขอกู้
 2. ผู้ขอกู้ที่ผ่านการอนุมัติหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ให้จัดทำนิติกรรมสัญญาผ่าน Mobile Application MyMo

ช่องทางการติดต่อสอบถาม

ระยะเวลายื่นขอสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน

สามารถลงทะเบียน และ ยื่นเอกสารที่สาขาธนาคารออมสินได้ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2566

เอกสารประกอบอารขอยืมเงินด่วน

เมื่อท่านกรอกข้อมูลสมัครขอสินเชื่อแก้หนี้ออมสินจากเว็บไซต์ธนาคารออมสินแล้ว ให้เตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอสินเชื่อที่สาขาธนาคารออมสินดังนี้

 1. บัตรประชาชน ตัวจริง
 2. กรณี เป็นผู้มีรายได้ประจำ ใช้หลักฐานแสดงรายได้เดือนล่าสุด เช่น สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น
 3. กรณี เป็นผู้มีอาชีพอิสระ ใช้ภาพถ่ายการประกอบอาชีพที่มีผู้ขอกู้ปรากฎในภาพถ่าย

*อาจจะมีเอกสารบางอย่างที่สาขาขอเพิ่มเติมในการประกอบสินเชื่อ

รายละเอียดสินเชื่อธนาคารออมสินตัวใหม่ สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน วงเงิน 20,000 บาท
สินเชื่อแก้หนี้ เพิ่มทุน 20,000 บาท ธนาคารออมสิน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนออมสิน 20,000 บาท

สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนเช็คเครดิตบูโรไหม?

เช็คบูโร (แบบผ่อนปรน)

ยืมเงินด่วนแก้หนี้ได้กี่บาท?

20,000 บาท

สินเชื่อโครงการแก้หนี้ออมสินผ่อนกี่งวด?

24 งวด หรือ 2 ปี

สมัครสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนได้ที่ไหน?

ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน หรือ สาขาธนาคารออมสิน

สินเชื่อแก้หนี้ เพิ่มทุนใช้เอกสารอะไรบ้าง?

สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน

โครงการสินเชื่อแก้หนี้ธนาคารออมสิน สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน
สินเชื่อออมสินแก้หนี้เพิ่มทุน

จำนวนเงินกู้

20,000 บาท

เงินเดือนผู้กู้เงิน

เป็นผู้มีรายได้ หรือ ไม่ว่างงาน

อายุผู้กู้เงิน

20 - 60 ปี

ระยะเวลาเงินกู้

2 ปี

ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือนแรก ดอกเบี้ยเป็นแบบคงที่ ไม่ต้องใช้หลักประกัน ยื่นกู้ได้วันนี้ - 30 ม.ค. 2566 ณ สาขาธนาคารออมสินทั่วประเทศ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า 100,000 เพื่อธุรกิจรายย่อย ไม่ใช้คนค้ำ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

วิธีทำสัญญาสินเชื่อ mymo mycredit วงเงินให้ยืม 10,000 – 30,000 บาท

สินเชื่อ mymo mycredit สินเชื่อออมสินล่าสุด 2565 ให้กู้ 30,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อ k pay later กสิกรไทย สินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลัง 20,000 บาท

สินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ กู้เงิน 1 ล้าน ผ่อนหมื่นละ 10 มีวิธีการกู้แบบละเอียด

สินเชื่อเงินด่วนธกส A-Cash Gold สินเชื่อเพื่อเกษตรกร รายละ 100,000

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป