วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนออมสิน 20,000 บาท 6 เดือนแรกจ่าย 70 บาท

รายละเอียดสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนจากธนาคารออมสินให้ยื่นกู้ได้รายละ 20,000 บาท ไม่ต้องจ่ายเงินต้นใน 6 เดือนแรก ดอกเบี้ยต่ำแบบคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ไม่ต้องใช้หลักประกัน เริ่มเปิดให้สมัครสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนตั้งแต่ 4 พ.ย. 65 – 31 ม.ค. 66 โดยเงื่อนไขของสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนออมสิน สามารถศึกษาได้จากด้านล่างนี้ครับ

-> วิธีสมัครสินเชื่อเพื่อคุณ 30,000 บาท

-> วิธีสมัครสินเชื่อ mymo mycredit ผ่านแอปมายโม 10,000 บาท

-> วิธีอัปเดตแอป mymo เพื่อขอสินเชื่อออมสิน

โครงการแก้หนี้เพิ่มทุน เป็นสินเชื่อตัวใหม่จากธนาคารออมสิน วงเงินกู้ 20000 บาท
สินเชื่อธนาคารออมสิน สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อแก้หนี้ออมสิน

 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • ผู้มีรายได้ประจำ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี
 2. เป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร (แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการสินเชื่อทางออนไลน์)

ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อแก้หนี้ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน

วัตถุประสงค์การกู้

เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีพ หรือ ลงทุนประกอบอาชีพ

จำนวนเงินให้กู้

วงเงินรายละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

หากท่านผ่อนชำระสินเชื่อออมสินดีติดต่อกันหลายเดือน ท่านจะได้เข้าร่วมโครงการวินัยดีมีเงิน ได้รับเงินพิเศษของขวัญปีใหม่ปีละ 500 บาทด้วยนะครับ

สินเชื่อธนาคารออมสิน mymo แก้หนี้เป็นทุน 2หมื่นบาท
สินเชื่อแก้หนี้ให้ทุน 2หมื่นบาท ผ่อนนาน 2 ปี 6 เดือนแรกจ่ายแต่ดอก

วิธีการชำระคืนเงินกู้

ตารางผ่อนชำระค่างวดสินเชื่อแก้หนี้ออมสิน 20,000 บาท

งวดที่
เงินต้น ดอกเบี้ย รวมชำระเงินค่างวด
1 – 6 ปลอดชำระเงินต้น 6 วดแรก 70 70
7 – 23 1,112 70 1,182
24 1,096 70 1,166
รวม 20,000 1,680 21,680
ตารางรวมเช็คเบอร์ 2022

*6 เดือนแรก ไม่ต้องจ่ายเงินต้น

สรุป

ตารางสรุปค่างวดที่ต้องชำระเงินคืนกับสินเชื่อออมสิน แก้หนี้
ตารางชำระสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน

อัตราดอกเบี้ย

หลักประกัน

ไม่ต้องใช้หลักประกัน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าเอกสาร ไม่มีโอนเงินก่อนในการขอสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน

ช่องทางให้บริการสินเชื่อ

 1. ผู้ขอกู้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร เพื่อขอใช้บริการสินเชื่อช่องทางออนไลน์ www.bot.or.th/debtfair และคลิก “ลงทะเบียนแก้หนี้สัญจร” แล้วติดต่อสาขา เพื่อยื่นเอกสารขอกู้
 2. ผู้ขอกู้ที่ผ่านการอนุมัติหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ให้จัดทำนิติกรรมสัญญาผ่าน Mobile Application MyMo

ช่องทางการติดต่อสอบถาม

ระยะเวลายื่นขอสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน

สามารถลงทะเบียน และ ยื่นเอกสารที่สาขาธนาคารออมสินได้ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2566

เอกสารประกอบอารขอยืมเงินด่วน

เมื่อท่านกรอกข้อมูลสมัครขอสินเชื่อแก้หนี้ออมสินจากเว็บไซต์ธนาคารออมสินแล้ว ให้เตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอสินเชื่อที่สาขาธนาคารออมสินดังนี้

 1. บัตรประชาชน ตัวจริง
 2. กรณี เป็นผู้มีรายได้ประจำ ใช้หลักฐานแสดงรายได้เดือนล่าสุด เช่น สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น
 3. กรณี เป็นผู้มีอาชีพอิสระ ใช้ภาพถ่ายการประกอบอาชีพที่มีผู้ขอกู้ปรากฎในภาพถ่าย

*อาจจะมีเอกสารบางอย่างที่สาขาขอเพิ่มเติมในการประกอบสินเชื่อ

รายละเอียดสินเชื่อธนาคารออมสินตัวใหม่ สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน วงเงิน 20,000 บาท
สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน 20,000 บาท ธนาคารออมสิน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนออมสิน 20,000 บาท

สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนเช็คเครดิตบูโรไหม?

เช็คบูโร (แบบผ่อนปรน)

ยืมเงินด่วนแก้หนี้ได้กี่บาท?

20,000 บาท

สินเชื่อโครงการแก้หนี้ออมสินผ่อนกี่งวด?

24 งวด หรือ 2 ปี

สมัครสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนได้ที่ไหน?

ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน หรือ สาขาธนาคารออมสิน

สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนใช้เอกสารอะไรบ้าง?

สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน

โครงการสินเชื่อแก้หนี้ธนาคารออมสิน สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน
สินเชื่อออมสินแก้หนี้เพิ่มทุน

จำนวนเงินกู้

20,000 บาท

เงินเดือนผู้กู้เงิน

เป็นผู้มีรายได้ หรือ ไม่ว่างงาน

อายุผู้กู้เงิน

20 - 60 ปี

ระยะเวลาเงินกู้

2 ปี

ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือนแรก ดอกเบี้ยเป็นแบบคงที่ ไม่ต้องใช้หลักประกัน ยื่นกู้ได้วันนี้ - 30 ม.ค. 2566 ณ สาขาธนาคารออมสินทั่วประเทศ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า 100,000 เพื่อธุรกิจรายย่อย ไม่ใช้คนค้ำ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

วิธีทำสัญญาสินเชื่อ mymo mycredit วงเงินให้ยืม 10,000 – 30,000 บาท

สินเชื่อ mymo mycredit สินเชื่อออมสินล่าสุด 2565 ให้กู้ 30,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อ k pay later กสิกรไทย สินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลัง 20,000 บาท

สินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ กู้เงิน 1 ล้าน ผ่อนหมื่นละ 10 มีวิธีการกู้แบบละเอียด

สินเชื่อเงินด่วนธกส A-Cash Gold สินเชื่อเพื่อเกษตรกร รายละ 100,000

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธียืนยันตัวตนสำหรับสถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ โดยต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ โดยต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

วิธียืนยันตัวตนเมื่อผลการพิจารณาคุณสมบัติ 2565 สถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ โดยต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ์

วิธีเช็กผลการลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th welfare.mof.go.th

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรคนจน 2566 ผ่าน ไม่ผ่าน เว็บไซต์เช็กผลการลงทะเบียนบัตรคนจน

วิธีตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรคนจน 2565 – 2566 ได้ผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ welfare.mof.go.th / บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกุมภาพันธ์ 2566 รับเงินอะไรบ้าง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกุมภาพันธ์ 2566 รูดเงินได้กี่บาท? จ่ายอะไรบ้าง? ได้เงินกี่บาท?

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกุมภาพันธ์ 2566 รูดเงินได้กี่บาท ซื้ออะไรได้บ้าง เงินเข้ากี่บาท จ่ายค่าอะไรบ้าง?

วิธีเปลียนเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นแอพถุงเงิน สำหรับร้านธงฟ้าประชารัฐ

เปลี่ยนเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ EDC เป็นแอพ ถุงเงิน ก่อน 29 มีนาคม 2566

กรมการค้าภายในแนะนำวิธีเปลี่ยนเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ edc เป็นแอพถุงเงิน ซึ่งเครื่องรูดมีอายุการใช้งานครบ 5 ปีแล้ว

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร อัพเดต 2566

ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน สามารถศึกษาวิธีแก้ไข หรือ วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อรู้ว่าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน

คลังกำลังพิจารณาเพิ่มสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 อาจจะได้วงเงินรูดซื้อสินค้า 500 - 700 บาท

เตรียมเพิ่มสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 อาจเพิ่มเงินรูดซื้อสินค้า 500 – 700 บาท

อัพเดต กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาเพิ่มสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ตอนนี้กำลังพิจารณาจัดสรรงบประมาณ อาจจะเริ่มใช้สิทธิทัน 1 มี.ค. 66