วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนออมสิน 20,000 บาท 6 เดือนแรกจ่าย 70 บาท

รายละเอียดสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนจากธนาคารออมสินให้ยื่นกู้ได้รายละ 20,000 บาท ไม่ต้องจ่ายเงินต้นใน 6 เดือนแรก ดอกเบี้ยต่ำแบบคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ไม่ต้องใช้หลักประกัน เริ่มเปิดให้สมัครสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนได้ตั้งแต่ 4 พ.ย. 65 – 31 ม.ค. 66 โดยเงื่อนไขของสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนออมสิน สามารถศึกษาได้จากด้านล่างนี้ครับ

ธนาคารออมสินแจ้งปิดลงทะเบียนสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน 2566

ธนาคารออมสินแจ้งวันสิ้นสุดโครงการแก้หนี้เพิ่มทุนแล้ว โดยธนาคารออมสินได้กำหนดวันสิ้นสุดโครงการสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนออมสิน หมดเขตเมื่อ 31 ม.ค. 66 ทำให้ผู้ที่สนในสินเชื่อธนาคารออมสินไม่สามารถสมัครได้แล้วครับ

-> วิธีสมัครสินเชื่อเพื่อคุณ 30,000 บาท

-> วิธีสมัครสินเชื่อ mymo mycredit ผ่านแอปมายโม 10,000 บาท

-> วิธีอัปเดตแอป mymo เพื่อขอสินเชื่อออมสิน

โครงการแก้หนี้เพิ่มทุน เป็นสินเชื่อตัวใหม่จากธนาคารออมสิน วงเงินกู้ 20000 บาท
สินเชื่อธนาคารออมสิน สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อแก้หนี้ออมสิน

 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • ผู้มีรายได้ประจำ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี
 2. เป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร (แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการสินเชื่อทางออนไลน์)

ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อแก้หนี้ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน

วัตถุประสงค์การกู้

เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีพ หรือ ลงทุนประกอบอาชีพ

จำนวนเงินให้กู้

วงเงินรายละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

หากท่านผ่อนชำระสินเชื่อออมสินดีติดต่อกันหลายเดือน ท่านจะได้เข้าร่วมโครงการวินัยดีมีเงิน ได้รับเงินพิเศษของขวัญปีใหม่ปีละ 500 บาทด้วยนะครับ

สินเชื่อธนาคารออมสิน mymo แก้หนี้เป็นทุน 2หมื่นบาท
สินเชื่อแก้หนี้ให้ทุน 2หมื่นบาท ผ่อนนาน 2 ปี 6 เดือนแรกจ่ายแต่ดอก

วิธีการชำระคืนเงินกู้

ตารางผ่อนชำระค่างวดสินเชื่อแก้หนี้ออมสิน 20,000 บาท

งวดที่ เงินต้น ดอกเบี้ย รวมชำระเงินค่างวด
1 – 6 ปลอดชำระเงินต้น 6 วดแรก 70 70
7 – 23 1,112 70 1,182
24 1,096 70 1,166
รวม 20,000 1,680 21,680
ตารางรวมเช็คเบอร์ 2022

*6 เดือนแรก ไม่ต้องจ่ายเงินต้น

สรุป

ตารางสรุปค่างวดที่ต้องชำระเงินคืนกับสินเชื่อออมสิน แก้หนี้
ตารางชำระสินเชื่อแก้หนี้ออมสิน 2 ปี หรือ 24 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

หลักประกัน

ไม่ต้องใช้หลักประกัน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าเอกสาร ไม่มีโอนเงินก่อนในการขอสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน

ช่องทางให้บริการสินเชื่อ

 1. ผู้ขอกู้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร เพื่อขอใช้บริการสินเชื่อช่องทางออนไลน์ www.bot.or.th/debtfair และคลิก “ลงทะเบียนแก้หนี้สัญจร” แล้วติดต่อสาขา เพื่อยื่นเอกสารขอกู้
 2. ผู้ขอกู้ที่ผ่านการอนุมัติหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ให้จัดทำนิติกรรมสัญญาผ่าน Mobile Application MyMo

ช่องทางการติดต่อสอบถาม

ระยะเวลายื่นขอสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน

สามารถลงทะเบียน และ ยื่นเอกสารที่สาขาธนาคารออมสินได้ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2566

เอกสารประกอบอารขอยืมเงินด่วน

เมื่อท่านกรอกข้อมูลสมัครขอสินเชื่อแก้หนี้ออมสินจากเว็บไซต์ธนาคารออมสินแล้ว ให้เตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอสินเชื่อที่สาขาธนาคารออมสินดังนี้

 1. บัตรประชาชน ตัวจริง
 2. กรณี เป็นผู้มีรายได้ประจำ ใช้หลักฐานแสดงรายได้เดือนล่าสุด เช่น สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น
 3. กรณี เป็นผู้มีอาชีพอิสระ ใช้ภาพถ่ายการประกอบอาชีพที่มีผู้ขอกู้ปรากฎในภาพถ่าย

*อาจจะมีเอกสารบางอย่างที่สาขาขอเพิ่มเติมในการประกอบสินเชื่อ

รายละเอียดสินเชื่อธนาคารออมสินตัวใหม่ สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน วงเงิน 20,000 บาท
สินเชื่อแก้หนี้ เพิ่มทุน 20,000 บาท ธนาคารออมสิน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนออมสิน 20,000 บาท

สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนเช็คเครดิตบูโรไหม?

เช็คบูโร (แบบผ่อนปรน)

ยืมเงินด่วนแก้หนี้ได้กี่บาท?

20,000 บาท

สินเชื่อโครงการแก้หนี้ออมสินผ่อนกี่งวด?

24 งวด หรือ 2 ปี

สมัครสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนได้ที่ไหน?

ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน หรือ สาขาธนาคารออมสิน

สินเชื่อแก้หนี้ เพิ่มทุนใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท