วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

วิธีสมัครสินเชื่อมายโมมายเครดิต mymo mycredit ยืมเงินแอป mymo เริ่มตั้งแต่ 10,000 บาท ผ่อนเดือนละ 485 บาท นาน 2 ปี

มาแล้ววิธีสมัครสินเชื่อ mymo mycredit สินเชื่อตัวใหม่ล่าสุดจากธนาคารออมสินสินเชื่อมายโมมายเครดิตให้ยืมเงินแอป mymo สูงสุด 30,000 บาท ทุกรายการธุรกรรมจะสมัครและทำสัญญากู้เงินผ่านแอป mymo ไม่ต้องไปสาขาธนาคารออมสิน โดยธนาคารออมสินได้ใช้ข้อมูลการทำธุรกรรมการเงินของลูกค้ามาประกอบการพิจารณาสินเชื่อ เรียกว่า Alternative Credit Score โดยผู้ที่จะสมัครสินเชื่อมายโมมายเครดิตได้จะต้องได้รับคำเชิญผ่านแอป MyMo เท่านั้น

ข้อความเชิญให้สมัครสินเชื่อ mymo mycredit จากธนาคารออมสิน วงเงิน 10,000 บาท
ข้อความมายโม mymo แจ้งให้สมัครสินเชื่อ mymo mycredit

-> วิธียืมเงินด่วน 5000 บาท ไม่เช็คบูโร

-> สินเชื่อผ่อนทอง 1 บาท เครดิตดีผ่านเลย

ขั้นตอนและวิธีสมัครสินเชื่อ mymo mycredit ยืมเงินแอปมายโม

เปิด 15 ขั้นตอนการสินเชื่อมายโมมายเครดิต ผา่นแอปมายโม เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

 1. เข้าแอป mymo เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด
 2. กด กดเมนูสินเชื่อ
 3. เลือกสินเชื่อ mymo mycredit
 4. หน้าแนะนำสินเชื่อ อ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสินเชื่อ mymo mycredit และ กดปุ่ม สมัคร
 5. กรอกเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน
 6. ระบบจะดึงข้อมูลมาแสดง และ กดปุ่ม ถัดไป
 7. ให้ยืนยันข้อมูล โดยกดปุ่ม ยืนยันข้อมูลถูกต้อง
 8. หน้ารายละเอียดสินเชื่อ กดปุ่ม ถัดไป
 9. หน้าข้อกำหนดและเงื่อนไข กดปุ่ม ยอมรับ
 10. หน้าความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเครดิต กดปุ่ม ยินยอม
 11. ยอมรับให้เปิดเผยข้อมูลเครดิต
 12. ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับรหัส otp
 13. กรอกรหัส otp
 14. ยืนยันการสมัครสินเชื่อ mymo mycredit กดปุ่ม ยืนยัน
 15. รอผลการพิจารณาภายใน 3 วันทำการ
สินเชื่อ mymo mycredit สินเชื่อตัวใหม่ล่าสุด จากธนาคารออมสิน
สินเชื่ออมสินล่าสุด mymo mycredit

ผู้ที่จะสมัครสินเชื่อออมสินล่าสุด mymo mycredit ได้จะต้องได้รับเชิญในแอปมายโมเท่านั้น (ไม่เกี่ยวกับสาขาธนาคารออมสิน)

1 เข้าแอปมายโม mymo (เวอร์ชั่น 2.11.0 ขึ้นไป)

สินเชื่อ mymo my credit จากธนาคารออมสินจะกดสมัครได้ในแอป mymo เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด คือ 2.11.0 ขั้นไป หากยังไม่มีแนะนำศึกษา วิธีอัปเดตแอปมายโมเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

เข้าแอปมายโมในโทรศัพท์มือถือของท่าน - ต้องเป็นแอป mymo เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด ซึ่งเป็นการสินเชื่อมายโมมายเครดิตแบบละเอียด
ในมือถือให้เข้าแอป มายโม app MyMo ธนาคารออมสิน เป็นการสินเชื่อมายโมมายเครดิตแบบละเอียด

ในหน้าหลักของแอปมายโม จะมีเมนูสินเชื่อบริเวณด้านล่าง มุมซ้ายมือ ให้ท่านเลือกกดเมนูสินเชื่อที่นี่

ที่หน้าหลักแอปมายโมให้กดเมนูสินเชื่อ อยู่ด้านล่างของหน้าแอป mymo
เลือกเมนูสินเชื่อ ในแอปมายโม

3 เลือกสมัครสินเชื่อ mymo mycredit

หากระบบได้ส่งคำเชิญให้ท่านสมัครสินเชื่อ mycredit จะมีเมนูสมัครสินเชื่อปรากฎขึ้นมา (หากคนที่ไม่ได้รับเชิญ แนะนำให้รอนะครับ)

กดเลือกผลิตภัณฑ์สินเชื่อจากธนาคารออมสิน สินเชื่อ mymo mycredit
เลือกเมนูสมัคาสินเชื่อ mymo mycredit ผ่านแอปมายโม

4 หน้าสมัครสินเชื่อ อ่าน และกดสมัคร

ในหน้าแนะนำสินเชื่อจะมีข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อ mymo mycredit ขึ้นมา แนะนำให้อ่านครับ

สินเชื่อ MyMo MyCredit

เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรอง สำหรับการดำรงชีวิตในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่าน ระบบจะทำการผูกบัญชีเงินฝากหลักเป็นบัญชีพักชำระสินเชื่อให้ท่านโดยอัตโนมัติ

อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี

แนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อจากธนาคารออมสินคือ สินเชื่อ mymo mycredit
ข้อมูลสินเชื่อ mymo mycredit สินเชื่อออมสินล่าสุด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัครสินเชื่อ MyMo MyCredit

วงเงินกู้

ระยะเวลาผ่อนชำระ

อัตราดอกเบี้ย

หลักประกัน

เงินงวดผ่อนชำระ

5 กรอกเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน

ให้ท่านกรอกเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ (ห้ามสมัครให้คนอื่นเด็ดขาด) ระบบจะตรวจสอบบัญชี และ ข้อมูลเบื้องต้นของท่าน

กรุณาป้อนเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ เพื่อตรวจสอบ
ให้ท่านกรอกเลขหลังบัตรประชาชน

6 ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของผู้กู้

ระบบจะดึงข้อมูลเบื้องต้นของท่านขึ้นมา ข้อมูลส่วนตัวนี้จะได้จากตอนที่ท่านทำการเปิดบัญชีล่าสุดครับ

หากข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ชื่อ นามสกุล หรือ เบอร์โทร แนะนำให้ไปแก้ไขข้อมูลที่สาขาก่อนทำการสมัครสินเชื่อ

ระบบดึงข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลการสมัครสินเชื่อของท่านขึ้นมาจากฐานข้อมูลของธนาคารออมสิน
ข้อมูลส่วนตัว ถูกดึกขึ้นมาจากฐานข้อมูลธนาคารออมสิน

7 ยืนยันข้อมูลการสมัครสินเชื่อ mymo mycredit

กรุณาตรวจสอบและยืนยันข้อมูลของท่าน หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล กรุณาติดต่อสาขาธนาคารออมสิน เพื่อทำการแก้ไข – ค้นหาสาขาธนาคารออมสิน ใกล้ฉัน

ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว หากถุกต้อง กดยืนยันข้อมูลได้ทันที
ยืนยันข้อมูลการสมัครสินเชื่อออมสินล่าสุด

8 สรุปรายละเอียดสินเชื่อของผู้กู้

หน้าจอแสดงสรุปวงเงินที่จะกู้ และ วันชำระสินเชื่อ

จำนวนงวด

อัตราดอกเบี้ย

จำนวนผ่อนชำระต่อเดือน

วิธีการชำระสินเชื่อ

บัญชีสำหรับรับโอนและชำระสินเชื่อออมสินล่าสุด

สรุปวงเงินกู้ยืมออมสินที่ท่านได้ทำการขอลงทะเบียนยืมเงินผ่านแอปมายโม mymo
ข้อมูลสรุปรายละเอียดสินเชื่อที่ต้องการยืมเงินออมสิน mymo mycredit

หมายเหตุ

9 อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข พร้อมยอมรับ

อ่านเงื่อนไขและยอมรับเพื่อขอยืมเงินแอปมายโมสินเชื่อ mymo mycredit

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ mymo mycredit
ยอมรับเงื่อนไขสินเชื่อออมสินล่าสุด mymo mycredit

10 ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

หน้าจอ ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ให้ท่านกดปุ่ม ยินยอม

ระบบจะแสดงหน้าความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
กดยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเครดิตผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

11 ยืนยัน ให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิต

จากข้อที่ 9 เมื่อท่านอ่านเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตแล้ว จะมีหน้าจอยืนยัน ตามรูป

ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเครดิต คุณยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเครดิตเพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

ให้ความยอมรับในการเปิดเผยข้อมูลเครดิตของท่าน
ให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเครดิตของท่านได้ โดยกดปุ่มยอมรับ

12 ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับ รหัส otp

ตรวจสอบเบอร์โทรที่ท่านได้ใช้ปัจจุบัน ตรงกับเบอร์โทรที่ปรากฎในหน้านี้หรือไม่ หากตรง กดปุ่ม ถัดไป ได้เลยครับ

หากไม่ตรง แนะนำ แก้ไขที่สาขาธนาคารออมสิน

เช็คดูเบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้รับรหัส otp เพื่อยืนยัน
ตรวจสอบเบอร์โทรที่จะใช้รับรหัส otp หากถูกต้องแล้ว กดปุ่ม ถัดไป

ขั้นตอนการยืนยันรหัส otp 

13 ป้อนรหัส otp

นำรหัส otp ที่ได้ในข้อความ หรือ SMS มาป้อนลงในหน้านี้ โดยจะเป็นตัวเลข 6 ตัว และ ต้องป้อนรหัส otp ภายใน 2 นาทีครับ

รหัส otp ได้ถูกส่งไปแล้ว กรุณากรอกรหัส otp ที่ได้รับภายใน 2 นาที (เวลานับถอยหลัง)

ป้อนเลข otp ลงในช่องว่าง เพื่อยืนยัน
นำรหัส otp ที่ได้จาก sms มาป้อนลงในช่องนี้เพื่อยืนยัน

14 ยืนยัน ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

หน้าสรุปสินเชื่อ และ ความยินยอม พร้อมทั้งข้อมูลการสมัครสินเชื่อออมสินล่าสุด mymo mycredit ให้ท่านกดปุ่ม ยืนยัน

สรุปข้อมูลการขอสินเชื่อออมสินล่าสุด และ ข้อมูลการสมัคร
ข้อมูลการสมัครสินเชื่อมายโม mymo ผ่านแอปธนาคารออมสิน

15 ระบบแจ้งให้รอพิจารณา

เมื่อท่า่นทำทุกขั้นตอนแล้ว ระบบจะแสดงหน้า อยู่ในระหว่างพิจารณา รอผลภายใน 3 วัน

สถานะ อยู่ในระหว่างพิจารณาสินเชื่อ

ธนาคารจะพิจารณาและแจ้งผลภายใน 3 วัน ผ่าน SMS และ แอป MyMo เท่านั้น กรุณากลับเข้ามาที่เมนูนี้เพื่อดำเนินการต่อ ธนาคารไม่มีนโยบายสอบถามข้อมุลส่วนตัว เช่น รหัสผ่าน MyMo, OTP ผ่านช่องทางใด ๆ กรุณาเก็บรหัสผ่านเหล่านี้ไว้เป็นความลับ

ลงทะเบียนเสร็จแล้ว อยู่ในระหว่างพิจารณาสินเชื่อ mymo mycredit
สถานะ ธนาคารอยู่ระหว่างการพิจารณาสินเชื่อ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวิธีขอสมัครสินเชื่อแอปมายโม mymo mycredit

หากท่านยังมีคำถามในการสมัครสินเชื่อมายโมมายเครดิต แนะนำให้อ่านรายละเอียดและวิธีการสมัครสินเชื่ออมสินใหม่อีกรอบนะครับ

ไม่มีเมนูสมัครสินเชื่อ mymo mycredit ต้องทำอย่างไร?

ระบบจะทยอยเชิญ รอบแรก 1 แสนราย

สินเชื่อ mymo mycredit ยืมเงินได้กี่บาท?

10,000 บาท

สนใจกู้เงิน mymo mycredit ติดต่อที่ไหน?

สินเชื่อ mymo mycredit จะสมัครผ่านแอป mymo ได้เท่านั้น

สินเชื่อมายโม มายเครดิต กี่วันอนุมัติ?

ไม่เกิน 7 วันทำการ

สินเชื่อ mymo my credit เช็คข้อมูลบูโรหรือไม่?

เช็คเบื้องต้น

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท