วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสิน เปิดบัญชีออมสินใช้เงินกี่บาท atm กี่บาท 2566

อัปเดต :

ผู้ที่สนในเปิดบัญชีธนาคารออมสินสามารถนำบัตรประชาชน และ เงินอีก 1 บาทเปิดบัญชีได้ที่สาขาธนาคารออมสิน หรือหากท่านต้องการ atm ด้วยแนะนำให้ทำเอทีเอ็ม เดบิต ออมสิน เบสิค โดยจะได้รับค่ายกเว้นธรรมเนียมรายปี ในขั้นตอนเปิดบัญชีแนะนำให้พนักงานออมสินสมัครแอปมายโม และเข้าใช้งานแอปมายโมไว้ เพื่อขอกู้เงินสินเชื่อธนาคารออมสินได้ครับ

*อัปเดตล่าสุด เมื่อโอนเงินเกิน 5 หมื่นบาทผ่านแอป mymo จะต้องทำการสแกนใบหน้าก่อนเสมอ

ต้องการเปิดบัญชีออมสิน ใช้อะไรบ้าง

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการเปิดบัญชีออมสิน ได้จากบทความนี้ โดยให้พิจารณาข้อดี และ ข้อเสียกับหลายๆธนาคารลองดูครับ

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สูติบัตร หรือ ใบแจ้งเกิด (กรณีของเด็ก)

หนึ่งในข้อดีของการเปิดบัญชีเงินฝากออมสิน คือ ในทุกๆปีจะมีการมอบเงินโครงการวินัยดีมีเงิน มูลค่า 500 บาทด้วย

> วิธีสมัครพร้อมเพย์ออมสิน ออนไลน์ ผ่านแอพมายโม mymo

วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสิน 2566 / 2023

 1. กดรับบัครคิว
 2. รอเจ้าหน้าที่เรียกคิว
 3. ยื่นบัตรประชาชน พร้อมเงินเปิดบัญชี
 4. ตอบคำถามกับเจ้าหน้าที่  และลงลายมือชื่อ
 5. ถ่ายรูป เพื่อยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่
 6. รับสมุดบัญชีธนาคาร และบัตรประชาชนคืน
 7. เรียบร้อย

แนะนำให้สมัครแอปมายโม MyMo เพื่อรับสิทธิ์ในการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารออมสินครับ

วิธีเปิดบัญชีออมสิน เปิดบัญชีธนาคารออมสินกี่บาท พร้อม atm ทำได้ไหม
วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสิน มีเงิน 1 บาทก็เปิดบัญชีได้

ขั้นตอนที่ 1 กดรับบัตรคิวที่ตู้

เมนูหน้าตู้รับบัตรคิวของธนาคารออมสิน ให้ท่านเลือกบริการ เปิด บัญชี – ปิดบัญชี (กดที่รูปสัญลักษณ์รูปมือชี้)

ต้องการเปิดบัญชีธนาคารออมสินให้กดปุ่ม เปิด บัญชี – ปิดบัญชี

ตู้กดบัตรคิวประจำสาขาธนาคารออมสิน
ตู้กดบัตรคิว ธนาคารออมสิน

ขั้นตอนที่ 2 รอเจ้าหน้าที่เรียก

เมื่อได้รับบัตรคิวในการเปิดบัญชีธนาคารออมสินแล้วขอให้นั่งรอเจ้าหน้าที่เรียกคิว

รายละเอียดบัตรคิวธนาคารออมสิน

ในรายละเอียดของบัตรคิวจะบอกไว้ดังนี้

เมื่อถึงคิวที่ใช้บริการแล้วนำบัตรคิวนี้ยื่นให้เจ้าหน้าที่

บัตรคิวธนาคารออมสิน
ตัวอย่างบัตรคิวของธนาคารออมสิน

ขั้นตอนที่ 3 ยื่นบัตรประชาชน พร้อมเงินเปิดบัญชี

เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกคิวแล้วให้ท่านส่งบัตรคิวให้เจ้าหน้าที่ พร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามาเปิดบัญชีธนาคารออมสิน 2566 ใหม่

ยื่นยัตรประจำตัวประชาชนให้เจ้าหน้าที่
ยื่นบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ให้เจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ 4 กรอกข้อมูล

เจ้าหน้าที่จะให้กรอกเอกสาร พร้อมกับสอบถามข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน

*หากต้องการเปิดบริการแอปมายโม หรือต้องการทำบัตรเอทีเอ็ม atm ธนาคารออมสินสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลย

ขั้นตอนที่ 5 ยืนยันตัวตน

เจ้าหน้าที่จะนำบัตรประชาชนของเราถ่ายรูป แล้วขออนุญาติถ่ายรูปเราด้วย เพื่อยืนยันตัวตนในการเปิดบัญชีธนาคารออมสิน

ขั้นตอนที่ 6  รับสมุดบัญชีธนาคารออมสิน

เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะยื่นสมุดบัญชีธนาคารออมสินที่เปิดใหม่ให้ พร้อมบัตรประชาชน และ บัตร atm ธนาคารออมสิน

บัญชีธนาคารออมสิน หรือ สมุดฝากเงินธนาคารออมสิน
สมุดฝากเงินออมสิน ประเภทเผื่อเรียก savings deposit passbook

ทำบัตรเอทีเอ็มออมสินกี่บาท (atm ออมสิน)

เอกสานที่ออกบัตรเอทีเอ็มของธนาคารออมสิน ต้องเป็นบุคคลธรรมดา  ที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ ใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (แนะนำให้ทำตอนที่สมัครเปิดบัญชีธนาคารออมสิน) โดยผู้ที่ต้องการทำบัตรเอทีเอ็มด้วยจะมีค่าทำบัตรอยู่ที่ 100 บาท และมีค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็มออมสินรายปีที่ 200 บาท (ยกเว้นบัตรเอทีเอ็ม รุ่น เบสิค )

บัตรเอทีเอ็มของธนาคารออมสิน หรือ บัตรเดบิต มีให้บริการ 5 บัตร (maseter)

 1. บัตรเดบิต ออมสิน อินสแตนท์
 2. บัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ทไลฟ์
 3. บัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ท แคร์
 4. บัตรเดบิต ออมสิน แอคซิเดนท์
 5. บัตรเดบิต ออมสิน  เบสิก

1. บัตรเดบิต ออมสิน อินสแตนท์

สิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตร

ค่าทำบัตรเอทีเอ็มออมสินประเภทนี้

บัตรเอทีเอ็มออมสิน อินสแตนท์ atm gsb
บัตรเอทีเอ็มออมสิน อินสแตนท์

*อ่านเพิ่มเติม

2. บัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ทไลฟ์ (Debit smart life)

สิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตร

ค่าทำบัตรเอทีเอ็มสมาร์ทไลฟ์

บัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ทไลฟ์
บัตรเอทีเอ็ม เดบิตออมสินสมาร์ทไลฟ์

*อ่านเพิ่มเติม

3. บัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ท แคร์ (Debit smart care)

สิทธิพิเศษผู้ถือบัตรเดบิตออมสินสมาร์ทแคร์

ค่าทำบัตร atm

บัตรเดบิต ออมสินสมาร์ทแคร์
atm ออมสิน สมาร์ท แคร์

*อ่านเพิ่มเติม

4. บัตรเดบิต ออมสิน แอคซิเดนท์

สิทธิพิเศษผู้ถือบัตรเอทีเอ็มธนาคารออมสิน

ค่าธรรมเนียมผู้ถือบัตรเอทีเอ็มออมสิน

บัตรเอทีเอ็มออมสินแอคซิเดนท์
atm บัตรเดบิตออมสินแอคซิเดนท์

*อ่านเพิ่มเติม

5. บัตรเดบิต ออมสิน เบสิค

บัตรเดบิตสำหรับผู้มีเงินฝากพื้นฐาน ธนาคารออมสินยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีให้กับผูัสมัคร

สิทธิประโยชน์

ค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็มรุ่นนี้

บัตรเดบิตออมสิน เบสิค
บัตรเอทีเอ็มออมสิน

*อ่านเพิ่มเติม

ถาม ตอบ เกี่ยวกับการเปิดบัญชี ธนาคารออมสิน gsb ล่าสุด 2566 / 2023

เปิดบัญชีธนาคารออมสินออนไลน์ได้ไหม?

ไม่ได้

เปิดบัญชีออมสินใช้เงินกี่บาท?

1 บาทขึ้นไป

สมัครแอปมายโมได้ที่ไหน?

สาขาธนาคารออมสิน

เปิดบัญชีธนาคารออมสินกี่วัน?

20 – 50 นาที

เปิดบัญชีธนาคารออมสิน ต้องอายุกี่ปีขึ้นไป?

7 ปี หากต้องการ ATM และใช้งานแอปมายโม MyMo ต้องมีอายุเกิน 15 ปี ขึ้นไป

สมัครใช้งานแอปมายโม MyMo ต้องมีอายุกี่ปี?

15 ปี ขึ้นไป

ข้อดีของการเปิดบัญชีออมสิน 2566 บัญชีเงินฝากใหม่ 2023

 1. เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัวในการใช้เงิน
 2. สามารถนำสมุดเงินฝาก ค้ำประกันเงินกู้ หรือ เปิดเงินเกินบัญชีได้
 3. คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย
 4. ไม่มีค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชีธนาคารออมสิน
โครงการธนาคารโรงเรียน ของโรงเรียนสว่างแดนดิน ปลูกฝังนิสัยรักการออมให้นักเรียน
ตัวอย่าง โครงการธนาคารโรงเรียน ของ นักเรียนสว่างแดนดิน

ติดต่อสอบถาม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง