วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสิน เปิดบัญชีออมสินใช้เงินกี่บาท 2564

ผู้ที่สนในเปิดบัญชีธนาคารออมสินสามารถนำบัตรประชาชน และ เงินอีก 1 บาทเปิดบัญชีได้ที่สาขาธนาคารออมสิน หรือหากท่านต้องการ atm ด้วยแนะนำให้ทำเอทีเอ็ม เดบิต ออมสิน เบสิค โดยจะได้รับค่ายกเว้นธรรมเนียมรายปี

วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสิน 2564

 1. กดรับบัครคิว
 2. รอเจ้าหน้าที่เรียกคิว
 3. ยื่นบัตรประชาชน พร้อมเงินเปิดบัญชี
 4. ตอบคำถามเจ้าหน้าที่  และลงลายมือชื่อ
 5. ถ่ายรูป เพื่อยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่
 6. รับสมุดบัญชีธนาคาร และบัตรประชาชน
 7. เรียบร้อย
วิธีเปิดบัญชีออมสิน เปิดบัญชีธนาคารออมสินกี่บาท พร้อม atm ทำได้ไหม
วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสิน มีเงิน 1 บาทก็เปิดบัญชีได้

ขั้นตอนที่ 1 กดรับบัตรคิวที่ตู้

เมนูหน้าตู้รับบัตรคิวของธนาคารออมสิน ให้ท่านเลือกบริการ เปิด บัญชี – ปิดบัญชี (กดที่รูปสัญลักษณ์รูปมือชี้)

 • ฝาก – ถอน สลากออมสิน
 • ชำระสินค้าและบริการ
 • รับชำระสินเชื่อ
 • สงเคราะห์ชีวิต
 • เปิด บัญชี – ปิดบัญชี
 • ทำบัตร ATM / VISA
 • ทำบัตร CREDIT CARD
 • ติดต่อสอบถาม / อื่น ๆ

ต้องการเปิดบัญชีธนาคารออมสินให้กดปุ่ม เปิด บัญชี – ปิดบัญชี

ตู้กดบัตรคิวประจำสาขาธนาคารออมสิน
ตู้กดบัตรคิว ธนาคารออมสิน

ขั้นตอนที่ 2 รอเจ้าหน้าที่เรียก

เมื่อได้รับบัตรคิวในการเปิดบัญชีธนาคารออมสินแล้วขอให้นั่งรอเจ้าหน้าที่เรียกคิว

รายละเอียดบัตรคิวธนาคารออมสิน

ในรายละเอียดของบัตรคิวจะบอกไว้ดังนี้

 • แถวที่ 1 คือ บริการที่เราจะใช้งาน
 • แถวที่ 2 คือ ลำดับคิว
 • แถวที่ 3 จำนวนคนที่รอใช้บริการ
 • แถวที่ 4 วันที่ และ เวลา

เมื่อถึงคิวที่ใช้บริการแล้วนำบัตรคิวนี้ยื่นให้เจ้าหน้าที่

บัตรคิวธนาคารออมสิน
ตัวอย่างบัตรคิวของธนาคารออมสิน

ขั้นตอนที่ 3 ยื่นบัตรประชาชน พร้อมเงินเปิดบัญชี

เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกคิวแล้วให้ท่านส่งบัตรคิวให้เจ้าหน้าที่ พร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามาเปิดบัญชีธนาคารใหม่

 • ยื่นบัตรคิวให้เจ้าหน้าที่
 • ยื่นบัตรประชาชน ให้เจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ 4 กรอกข้อมูล

เจ้าหน้าที่จะให้กรอกเอกสาร พร้อมกับสอบถามข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน

*หากต้องการเปิดบริการแอปมายโม หรือต้องการทำบัตรเอทีเอ็ม atm ธนาคารออมสินสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลย

ขั้นตอนที่ 5 ยืนยันตัวตน

เจ้าหน้าที่จะนำบัตรประชาชนของเราถ่ายรูป แล้วขออนุญาติถ่ายรูปเราด้วย เพื่อยืนยันตัวตนในการเปิดบัญชีธนาคารออมสิน

 • ถ่ายรูปบัตรประชาชน
 • ถ่ายรูปเรา (ถอดแว่นตา, ถอดหน้ากากอนามัย)

ขั้นตอนที่ 6  รับสมุดบัญชีธนาคารออมสิน

เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว

บัญชีธนาคารออมสิน
สมุดบัญชีธนาคารออมสินใหม่

ทำบัตรเอทีเอ็มออมสินกี่บาท (atm ออมสิน)

เอกสานที่ออกบัตรเอทีเอ็มของธนาคารออมสิน ต้องเป็นบุคคลธรรมดา  ที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ ใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (แนะนำให้ทำตอนที่สมัครเปิดบัญชีธนาคารออมสิน) โดยผู้ที่ต้องการทำบัตรเอทีเอ็มด้วยจะมีค่าทำบัตรอยู่ที่ 100 บาท และมีค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็มออมสินรายปีที่ 200 บาท (ยกเว้นบัตรเอทีเอ็ม รุ่น เบสิค )

บัตรเอทีเอ็มของธนาคารออมสิน หรือ บัตรเดบิต มีให้บริการ 5 บัตร (maseter)

 1. บัตรเดบิต ออมสิน อินสแตนท์
 2. บัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ทไลฟ์
 3. บัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ท แคร์
 4. บัตรเดบิต ออมสิน แอคซิเดนท์
 5. บัตรเดบิต ออมสิน  เบสิก

1. บัตรเดบิต ออมสิน อินสแตนท์

สิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตร

 • ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการสูงสุด 100,000 บาทต่อวัน
 • ฝากเงินสูงสุด 100 ฉบับ/ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ค่าทำบัตรเอทีเอ็มออมสินประเภทนี้

 • ค่าทำบัตร 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท
 • ค่าทำบัตรใบใหม่ (ทดแทน) 100 บาท
บัตรเอทีเอ็มออมสิน อินสแตนท์ atm gsb
บัตรเอทีเอ็มออมสิน อินสแตนท์

*อ่านเพิ่มเติม

2. บัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ทไลฟ์ (Debit smart life)

สิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตร

 • วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 500,000 บาท
 • ช่วยค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่าย 20,000 บาทต่อครั้ง
 • คุ้มครอง 24 ชั่วโมง
 • คุ้มครอง ทั่วโลก

ค่าทำบัตรเอทีเอ็มสมาร์ทไลฟ์

 • ค่าทำบัตรใหม่ 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท
 • ค่าทำบัตรใหม่ (ทดแทน) 100 บาท
 • ค่าประกันภัยรายปีและต้นทุนดำเนินการของธนาคาร 799 บาท
บัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ทไลฟ์
บัตรเอทีเอ็ม เดบิตออมสินสมาร์ทไลฟ์

*อ่านเพิ่มเติม

3. บัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ท แคร์ (Debit smart care)

สิทธิพิเศษผู้ถือบัตรเดบิตออมสินสมาร์ทแคร์

 • ได้ชดเชยรายได้ วันละ 500 บาท
 • คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท
 • คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

ค่าทำบัตร atm

 • ค่าทำบัตรใบใหม่ 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท
 • ค่าออกบัตรใหม่ (ทดแทน) 100 บาท
 • ค่าประกันภัยรายปีและต้นทุนดำเนินการของธนาคาร 399 บาท
บัตรเดบิต ออมสินสมาร์ทแคร์
atm ออมสิน สมาร์ท แคร์

*อ่านเพิ่มเติม

4. บัตรเดบิต ออมสิน แอคซิเดนท์

สิทธิพิเศษผู้ถือบัตรเอทีเอ็มธนาคารออมสิน

 • คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เป็นสาธารภัย จ่ยเพิ่มอีก 100,000 บาท

ค่าธรรมเนียมผู้ถือบัตรเอทีเอ็มออมสิน

 • ค่าทำบัตรใหม่ 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท
 • ค่าออกบัตรเอทีเอ็มใหม่ 100 บาท
 • ค่าประกันภัยรายปีและต้นทุนดำเนินการของธนาคาร 200 บาท
บัตรเอทีเอ็มออมสินแอคซิเดนท์
atm บัตรเดบิตออมสินแอคซิเดนท์

*อ่านเพิ่มเติม

5. บัตรเดบิต ออมสิน เบสิค

บัตรเดบิตสำหรับผู้มีเงินฝากพื้นฐาน ธนาคารออมสินยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีให้กับผูัสมัคร

สิทธิประโยชน์

 • วงเงินสูงสุดต่อวัน 100,000 บาท
 • ฝากเงินสูงสุด 100 ฉบับ/ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี
 • ยกเว้นค่าทำบัตรเอทีเอ็มใบแรก

ค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็มรุ่นนี้

 • ค่าแรกเข้า ยกเว้นให้
 • ค่าธรรมเนียมรายปี ยกเว้นให้
 • ค่าออกบัตรใบใหม่ (ทดแทน) 100 บาท
บัตรเดบิตออมสิน เบสิค
บัตรเอทีเอ็มออมสิน

*อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม

 • หน่วยบริการลูกค้าบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารออมสิน โทร. 0 2299 8555 หรือ 0 2614 9555 (24ชั่วโมง)
 • CALL CENTER  ธนาคารออมสิน  โทร. 1115
 • ธนาคารออมสินทุกสาขาในเวลาทำการ
LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่ออิ่มใจ 100,000 บาท จากธนาคารออมสิน

สินเชื่ออิ่มใจ วงเงินกู้ 100,000 บาท จากธนาคารออมสิน 2564

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่ออิ่มใจให้ร้านค้ากู้ วงเงินสินเชื่อสูง 100,000 บาท ดอกเบี้ยต่ำ 3.99 ต่อปี ผ่อนนาน 5 ปี หรือ 60 งวด 6 งวดแรกไม่ต้องจ่าย

คำแนะนำวิธีสมัครสินเชื่อสู้ภัย ออมสิน 10,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อสู้ภัยธนาคารออมสิน 10,000 บาท ผ่านแอปมายโม

ขั้นตอนและวิธีสมัครสินเชื่อสู้ภัยจากธนาคารออมสินเฟสที่ 3 วงเงินรายละไม่เกิน 10,000 บาท ทำรายการผ่านแอปมายโมเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

สินเชื่อธกส พร้อมนำข้อมูลเครดิตบูโรมาพิจารณาด้วย

สินเชื่อธกส มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อสู้ภัย 10,000บาท

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ธนาคาร ธกส ได้ปล่อยสินเชื่อธกส สู้ภัยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบัน 10,000 บาท