วิธีสมัครพร้อมเพย์ออมสิน ด้วยเลขบัตรประชาชน บนแอปมายโม 2565

อัปเดต :

ขั้นตอนและวิธีสมัครพร้อมเพย์ออมสินโดยท่านสามารถทำรายการผ่านทางแอปมายโม MyMo เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

ผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้ 2 แบบ

วิธีสมัครพร้อมเพย์ออมสินแบบละเอียด

  1. เข้าแอปมายโม MyMo
  2. กดที่เมนูอื่น ๆ
  3. ส่วนการทำธุรกรรม ให้เลือก GSB พร้อมเพย์
  4. หน้า GSB พร้อมเพย์ให้เลือก ลงทะเบียน
  5. ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
  6. เลือก ID สำหรับสมัครพร้อมเพย์
  7. เลือกบัญชีออมสิน
  8. ระบบแจ้งสมัครพร้อมเพย์สำเร็จ

ขอแนะนำวิธีสมัครพร้อมเพย์ออมสินด้วยเลขบัตรประชาชน

ขั้นตอนที่ 1 กดเข้าแอปมายโม MyMo

ให้ท่านเข้าแอปมายโมโดยกดที่แอป MyMo บนหน้าจอมือถือของท่าน (วิธีอัปเดตแอปมายโมให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด)

กดเข้าแอปมายโมเพื่อสมัครพร้อมเพย์ธนาคารออมสิน
กดเข้าแอปมายโมเวอร์ชั่นล่าสุด

ขั้นตอนที่ 2 เลือกเมนูอื่นๆ

เมื่อเข้ามาในหน้าแรกของแอปมายโมแล้วให้ท่านมองหาเมนูอื่น ๆ (ด้านล่างมุมขวามือ)

กดที่เมนูอื่นๆ ด้านล่างมุมขวามือบนแอปมายโม
กดเมนูอื่นๆ ด้านล่างมุมขวามือ

ขั้นตอนที่ 3 เลือก GSB พร้อมเพย์

มองหาส่วนการทำธุรกรรม ที่เมนู GSB พร้อมเพย์ ให้ท่านเลือกที่เมนูนี้

เลือกเมนู GSB พร้อมเพย์ เพื่อสมัครพร้อมเพย์ออมสิน
GSB พร้อมเพย์ เพื่อสมัครพร้อมเพย์ออมสิน

ขั้นตอนที่ 4 เลือกลงทะเบียน

หน้า GSB พร้อมเพย์ในแอปมายโมจะมีข้อความแนะนำขึ้นมาดังนี้

รับง่าย โอนง่าย ใช้ GSB พร้อมเพย์

บริการรับเงิน – โอนเงินโดยผูกบัญชีธนาคารกับเบอร์โทรศัพท์มือถือ และ/หรือ บัตรประจำตัวประชาชน

ข้อดีของ GSB PromptPay

สะดวก รับเงินจากหน่วยงานรัฐบาล ง่าย โอนเงินโดยไม่ต้องจำเลขที่บัญชี ปลอดภัย ไม่ต้องพกเงินสด

หน้าลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนธนาคารออมสิน
หน้าลงทะเบียนพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนออมสิน

ขั้นตอนที่ 5 ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ GSB PromptPay พร้อมกดยอมรับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ธนาคารออมสิน
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้พร้อมเพย์ออมสิน

ข้อที่ 6 เลือกประเภทบัญชีพร้อมเพย์

หน้าสมัคร GSB พร้อมเพย์จำเป็นต้องเลือกประเภทบัญชีพร้อมเพย์ คือ

ในที่นี้ให้ท่านเลือกประเภทแรกคือ สมัครพร้อมเพย์ธนาคารออมสินด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน

เลือก id สำหรับสมัครพร้อมเพย์ธนาคารออมสิน
เลือก id สำหรับสมัครพร้อมเพย์ธนาคารออมสิน

ขั้นตอนที่ 7 เลือกบัญชีธนาคาร

ในหน้าสมัคร GSB พร้อมเพย์ให้ท่านเลือกบัญชีธนาคารออมสินเพื่อผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน

เลือกบัญชีธนาคารที่จะผูกกับพร้อมเพย์
เลือกบัญชีธนาคารออมสินในการผูกพร้อมเพย์

ขั้นตอนที่ 8 ลงทะเบียนพร้อมเพย์ธนาคารออมสินเรียบร้อย

เมื่อทำตามทุกขั้นตอนแล้วท่านจะได้รับข้อความแจ้งว่า สมัครพร้อมเพย์สำเร็จ และให้กดปุ่มเสร็จสิ้น

สมัครพร้อมเพย์ธนาคารออมสินด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลักสำเร็จ
ระบบแอปมายโมแจ้งสมัครพร้อมเพย์สำเร็จ

ติดต่อธนาคารออมสิน

สามารถโทร 1115 หรือติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ https://www.gsb.or.th/ หรือ เฟสบุ๊ค  https://www.facebook.com/GSBSociety

เรื่องที่เกี่ยวข้อง