วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

วิธีสมัครพร้อมเพย์กรุงไทย แอป krungthai next และตู้ ATM ล่าสุด 2565

3 วิธีสมัครพร้อมเพย์กรุงไทยด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักโดยวิธีที่ง่ายที่สุดท่านสามารถสมัครบริการพร้อมเพย์บัตรประชาชนได้ผ่านแอปกรุงไทย next ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

3 สถานที่สมัครผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน สาขาธนาคารกรุงไทย แอปกรุงไทยเน็ค และ ตู้เอทีเอ็ม
3 วิธีสมัครพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนกรุงไทย

เปิดขั้นตอนและวิธีสมัครพร้อมเพย์กรุงไทยด้วยแอปธนาคารกรุงไทย next

 1. เข้าแอปกรุงไทย next เวอร์ชั่นล่าสุด
 2. กดเลือกตั้งค่า
 3. หน้าการตั้งค่า ให้เลือกเมนูแรกตั้งค่าบัญชี
 4. ใส่รหัส pin เพื่อยืนยัน
 5. หน้าตั้งค่าบัญชีให้เลือก จัดการพร้อมเพย์ / แจ้งเตือนจ่ายบิล
 6. หน้าจัดการพร้อมเพย์ให้เลือกบัตรประชาชน
 7. ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข
 8. เลือกบัญชีสมัครพร้อมเพย์ แล้วกดถัดไป
 9. ตรวจสอบข้อมูลและยื่นยันการสมัคร promptpay
 10. ระบบแจ้ง สมัครพร้อมเพย์สำเร็จ

ขั้นตอนที่ 1 เข้าแอป Krungthai NEXT

กดเข้าแอปธนาคากรุงไทย next เวอร์ชั่นล่าสุดที่มือถือของท่าน

เข้าแอปธนาคารกรุงไทย krungthai next เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด
กดเข้าแอปธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT

ขั้นตอนที่ 2 เลือกบริการ

ท่านสามารถเข้าบริการเกียวกับพร้อมเพย์ธนาคารกรุงไทยได้ 2 วิธี

เลือกเข้าเมนูสมัครพร้อมเพย์กรุงไทยได้ 2 ทางเลือก
เข้าสมัครพร้อมเพย์กรุงไทยได้ 2 ทางเลือก

วิธีที่ 1 เข้าเมนูบริการ

วิธีที่ 2 เข้าเมนูตั้งค่า

เลือกเมนูตั้งค่าเพื่อเข้าสู่หน้าการสมัครพร้อมเพย์
เข้าเมนูตั้งค่าในแอปกรุงไทย next

ในที่นี่ ผมขอแนะนำเข้าที่เมนูตั้งค่านะครับ

ขั้นตอนที่ 3 เลือกบริการพร้อมเพย์ promptpay

กดเลือกบริการพร้อมเพย์โดยในวิธีการนี้ผมขอเข้าผ่านเมนูตั้งค่าในแอปธนาคารกรุงไทยนะครับ

ในเมนูตั้งค่าจะมีหมวดหมู่ให้เราเข้าไปตั้งค่าได้ ในที่นี่เราจะสมัครบริการพร้อมเพย์ให้ท่านเลือกเมนูตั้งค่าบัญชี
หน้าการตั้งค่า ให้เลือกตั้งค่าบัญชี

ขั้นตอนที่ 4 หน้าจัดการบัญชีพร้อมเพย์

เข้าสู่หน้าจัดการพร้อมเพย์ให้ท่านเลือกหมายเลขบัตรประชาชนของท่านเพื่อสมัครพร้อมเพย์โดยกดที่หมายเลขบัตรประชาชนของท่าน

เลือกสมัครพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
เลือกเลขบัตรประชาชน ระบบจะแสดงเลขบัตรประชาชนขึ้นมาให้เลือก

ยกเลิกพร้อมเพย์ธนาคารกรุงไทยได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ (ยกเลิกพร้อมเพย์ผ่านแอปกรุงไทย nex ไม่ได้)

ขั้นตอนที่ 5 ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

แนะนำให้ท่านอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขพร้อมกับทำเครื่องหมายถูก ✔ หน้าช่อง ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข แล้วกดปุ่มยอมรับ

อ่านเงื่อนไขบริการพร้อมเพย์ธนาคารกรุงไทยพร้อมกดยอมรับในเงื่อนไข
อ่านและยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการพร้อมเพย์กรุงไทย

ขั้นตอนที่ 6 เลือกบัญชีธนาคารที่จะสมัครพร้อมเพย์กรุงไทย

ในหน้าสมัครพร้อมเพย์ท่านจะต้องเลือกหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ต้องการผูกพร้อมเพย์เข้ากับหมายเลขบัตรประชาชน

กดเลือกบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
เลือกบัญชีธราคารที่ต้องการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน

ขั้นตอนที่ 7 เช็คข้อมูล และกดยืนยัน

ในหน้ายืนยันข้อมูลให้ท่านตรวจสอบข้อมูลดังนี้

ตรวจสอบและยืนยันการสมัครบริการพร้อมเพย์
ตรวจสอบข้อมูลและกดปุ่มยืนยัน

ขั้นตอนที่ 8 ระบบจะยืนยันสถานะแจ้งผ่าน sms

ท่านจะได้รับ sms ยืนยันเมื่อธนาคารกรุงไทยได้ลงทะเบียนสมัครพร้อมเพย์กรุงไทยให้ท่านเรียบร้อยแล้ว (โดยปกติจะได้รับ sms ทันที)

ผู้ส่ง Krungthai

ธนาคารลงทะเบียน promptpay หมายเลข XXXX สำเร็จ

ระบบธนาคารกรุงไทยจะส่ง sms แจ้งว่าท่านได้สมัครบริการพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้ว
sms แจ้งการสมัครพร้อมเพย์กรุงไทยสำเร็จ

สมัครพร้อมเพย์กรุงไทยด้วยตู้ ATM

สามารถกดสมัครบริการพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนได้ที่ตู้ atm ธนาคารกรุงไทย ในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างการสมัครพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลักนะครับ

 1. หน้าตู้ atm ให้เลือกเมนู เติมเงิน / สมัคร / บริการ พร้อมเพย์
 2. กดสมัครบริการพร้อมเพย์
 3. เลือกเลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 4. ป้อนหมายเลขบัตรประชาชน ของท่าน
 5. เลือกบัญชีธนาคาร
 6. ยืนยันการทำรายการ

ค้นหาเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย ใกล้คุณ

ขั้นตอนที่ 1 เข้าระบบที่ตู้ atm ธนาคารกรุงไทย

ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยให้ท่านทำตามนี้ครับ

หน้าจอตู้ atm ธนาคารกรุงไทย กดเลือกเมนู
เลือกเมนูบริการพร้อมเพย์ที่ตู้เอทีเอ็มกรุงไทย

ขั้นตอนที่ 2 กดเลือกสมัครบริการพร้อมเพย์

เลือกเมนูสมัครบริการพร้อมเพย์ Promptpay register เมนูด้านขวามือของตู้ atm กรุงไทย

เลือกเมนูสมัครบริการพร้อมเพย์
เลือกเมนูสมัครบริการพร้อมเพย์

ขั้นตอนที่ 3 เลือกเลขบัตรประชาชน

ให้ท่านเลือกเมนูด้านขวามือ เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี Citizen id / Tax id

เลือกเมนูเลขบัตรประชาชน หรือเลขผู้เสียภาษี
กดเมนูเลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ขั้นตอนที่ 4 ป้อนเลขบัตประชาชน

กรุณาระบุหมายเลขบัตระประชาชนของท่าน 13 หลักลงในช่องแล้วกดปุ่ม ตกลงเมื่อท่านป้อนเสร็จ

ให้ท่านกดเลขบัตรประชาชน 13 หลักของท่าน
ป้อนเลขบัตรประชาชนของท่าน 13 หลัก

ขั้นตอนที่ 5 เลือกบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ต้องการ

ให้ท่านเลือกประเภทบัญชีธนาคารกรุงไทยของท่านที่ต้องการผูกบริการพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนของท่าน

เลือกประเภทบัญชีธนาคารที่ท่านต้องการผูกกับพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน
กดเลือกประเภทบัญชีธนาคาร

ขั้นตอนที่ 6 ยืนยันการทำรายการ

ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการผูกบัญชีกับบริการพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนกับธนาคารกรุงไทย

ตรวจสอบและยืนยันการสมัครพร้อมเพย์เลขบัตรรปะชาชนของท่าน
ยืนยันการสมัครบริการพร้อมเพย์

สมัครบริการพร้อมเพย์ promptpay ที่สาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ

ณ ตอนนี้ธนาคารแนะนำให้ท่านผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนด้วยวิธีที่ 1 และ 2 ก่อน เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคมในมาตรการของรัฐ

ขั้นตอนสมัครพร้อมเพย์บัตรประชาชนที่สาขาธนาคารกรุงไทย

 1. กดบัตรคิว (หรือจองคิวออนไลน์)
 2. แจ้งพนักงานว่ามาสมัครพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน
 3. ยื่นสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย และบัตรประชาชนให้กับพนักงาน
 4. พนักงานสอบถามข้อมูลเบื้องต้น (ยืนยันว่าเป็นตัวตนจริง)
 5. ได้รับ SMS แจ้งว่าสมัครบริการพร้อมเพย์กรุงไทยสำเร็จ
 6. รับบัตรประชาชน และสมุดบัญชีธนาคารคืน

เอกสารที่ต้องเตรียมไปสมัครบริการพร้อมเพย์

 1. บัตรประจำตัวประชาชนของตัวเอง (สำคัญ)
 2. สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (สำคัญ)
 3. โทรศัพท์มือถือ (ดูว่ามี sms แจ้งมาหรือไม่)

ท่านต้องดำเนินการด้วยตัวเองที่ธนาคารกรุงไทย

สมัครพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทย
สาขาธนาคารกรุงไทย

ถาม – ตอบ เกี่ยวกับการลงทะเบียนพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน

1. สมัครพร้อมเเพย์ธนาคารกรุงไทยได้จากที่ไหนบ้าง?

2. สมัครบริการพร้อมเพย์กรุงไทย เสียค่าบริการกี่บาท?

3. จะยกเลิกพร้อมเพย์ธนาคารกรุงไทยอย่างไร?

 1. ยกเลิกได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทย
 2. ยกเลิกผ่าน KTB netbank

4. ยกเลิกพร้อมเพย์ด้วยแอปกรุงไทย next ได้ไหม?

ติดต่อสอบถามบริการพร้อมเพย์ธนาคารกรุงไทยได้ที่

 1. สาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ
 2. Krungthai call center 02 111 1111
 3. Facebook Page Krungthai Care
 4. เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

วิธีสมัครพร้อมเพย์ไทยพาณิชย์ ผูกบัญชีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

วิธีสมัครพร้อมเพย์ออมสิน ด้วยเลขบัตรประชาชน บนแอปมายโม 2565

วิธีสมัครพร้อมเพย์ ธกส ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป