วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

สินเชื่อออมสิน เปิดให้กู้สินเชื่อไทรทองส่วนบุคคล ผ่อนล้านละ 5,000 บาท

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อใหม่สินเชื่อไทรทองเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลวงเงินสูงจากธนาคารออมสิน GSB ให้เงินกู้สูงสุด 10,000,000 บาท ผ่อนเดือนละ 5,000 บาทใน 2 ปีแรก โดยท่านสมัครสินเชื่อออมสินไทรทองนี้ได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน (ไม่มีให้สมัครในแอปมายโม)

วัตถุประสงค์การปล่อยสินเชื่อไทรทองจากธนาคารออมสิน

 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าอุปโภคบริโภค
 2. เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น
 3. เพื่อใช้ประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ
 4. เพื่อชำระหนี้จากสถานบันการเงินอื่น (สถานะหนี้ปกติ หรือ หนี้อื่นที่มีหลักฐานชัดเจน)
สินเชื่อไทรทอง สินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารออมสินปล่อยวงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท
ธนาคารออมสินปล่อยกู้สินเชื่อไทรทอง สินเชื่อส่วนบุคคล

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อไทรทอง

หลักประกันที่ใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อธนาคารออมสิน

ใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด ห้องเช่า ที่สวน ที่นา ที่ไร่ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ครับ

 1. เป็นของผู้กู้ หรือ บุคคลอื่น
 2. ตั้งอยู่ในที่ชุมชน มีความเจริญ มีไฟฟ้า น้ำประปา หรือสาธารณูปโภคตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถบนต์ผ่านเข้า – ออกได้สะดวก
 3. กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดิน ที่นา ที่ไร่ ที่สวน ต้องไม่มีลักษณะรกร้างว่างเปล่า

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อธนาคารออมสินไทรทอง

แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ

 1. ผู้ขอสินเชื่อเอาประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
 2. ผู้ขอสินเชื่อไม่เอาประกันชีวิต
 3. ลูกค้าที่ทำงานในสังกัดตามข้อตกลง MOU
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อธนาคารออมสิน ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อออมสินไทรทอง
สรุปอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อออมสินไทรทอง

แบบที่ 1 ผู้ขอสินเชื่อทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อไทรทอง

แบบที่ 2 ผู้ขอสินเชื่อไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองเงินสินเชื่อ

แบบที่ 3 ลูกค้าที่ทำงานในสังกัดหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (MOU)

หากผู้ขอสินเชื่อทำงานอยู่ในหน่วยงานหรือบริษัทที่มีข้อตกลงกับทางธนาคารออมสิน (MOU) สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชั่น โดยสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อไทรทองในปีที่ 3 เป็นต้นไป ตามข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน แต่ปรับลดสูงสุดไม่เกิน ร้อยละ MRR – 1.00 ต่อปี

*หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารออมสินกำหนด

ระยะเวลาให้การขอสินเชื่อธนาคารออมสิน

ยื่นกู้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 และต้องทำสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

กู้เงินออมสิน 1 ล้านบาทจ่ายงวดเดือนละเท่าไร
กู้เงินธนาคารออมสิน ผ่อนเดือนละเท่าไร

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 1. ปัจจุบัน MRR = 6.245% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยโปรโมชัน วงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ 20 ปี เงินงวดปีที่ 1-2 = 5,000 บาท ปีที่ 3 เป็นต้นไป = 7,800 บาท
 3. อัตราดอกเบี้ยโปรโมชันสำหรับลูกค้าที่ใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน เฉพาะวงเงินกู้ระยะยาว (LT) โดยต้องสมัครบริการ MyMo และผลิตภัณฑ์/ บริการอื่นของธนาคารเพิ่มอีกอย่าง น้อย 2 ประเภท ได้แก่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์/ บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด/ ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี/ ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ หากลูกค้า ใช้ผลิตภัณฑ์/บริการอื่น ตามที่กำหนดอยู่แล้วสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ และกรณีไม่มี Smartphone ให้สมัครผลิตภัณฑ์/บริการอื่นของ ธนาคารตามที่กำหนดทดแทนได้
 4. กรณีผ่อนต่ำล้านละ 5,000 บาท เฉพาะลูกค้าที่เลือกใช้อัตราดอกเบี้ยโปรโมชัน และมีระยะเวลาตามสัญญากู้มากกว่า 2 ปี
 5. หลักประกันต้องตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า – ออกได้สะดวก ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 6. หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีสมัครสินเชื่อออมสินไทรทอง สินเชื่อใหม่จากธนาคารออมสิน

ป้อนข้อมูลเพื่อสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารออมสิน หรือสมัครได้ที่นี่ https://loanreg.gsb.or.th/

ขั้นตอนและวิธีสมัครสินเชื่อธนาคารออมสินไทรทองสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารออมสิน
ขั้นตอนสมัครสินเชื่อธนาคารออมสินไทรทองสินเชื่อส่วนบุคคล

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท