วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

สินเชื่อออมสิน เปิดให้กู้สินเชื่อไทรทองส่วนบุคคล ผ่อนล้านละ 5,000 บาท

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อใหม่สินเชื่อไทรทองเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลวงเงินสูงจากธนาคารออมสิน GSB ให้เงินกู้สูงสุด 10,000,000 บาท ผ่อนเดือนละ 5,000 บาทใน 2 ปีแรก โดยท่านสมัครสินเชื่อออมสินไทรทองนี้ได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน (ไม่มีให้สมัครในแอปมายโม)

วัตถุประสงค์การปล่อยสินเชื่อไทรทองจากธนาคารออมสิน

 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าอุปโภคบริโภค
 2. เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น
 3. เพื่อใช้ประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ
 4. เพื่อชำระหนี้จากสถานบันการเงินอื่น (สถานะหนี้ปกติ หรือ หนี้อื่นที่มีหลักฐานชัดเจน)
สินเชื่อไทรทอง สินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารออมสินปล่อยวงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท
ธนาคารออมสินปล่อยกู้สินเชื่อไทรทอง สินเชื่อส่วนบุคคล

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อไทรทอง

หลักประกันที่ใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อธนาคารออมสิน

ใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด ห้องเช่า ที่สวน ที่นา ที่ไร่ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ครับ

 1. เป็นของผู้กู้ หรือ บุคคลอื่น
 2. ตั้งอยู่ในที่ชุมชน มีความเจริญ มีไฟฟ้า น้ำประปา หรือสาธารณูปโภคตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถบนต์ผ่านเข้า – ออกได้สะดวก
 3. กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดิน ที่นา ที่ไร่ ที่สวน ต้องไม่มีลักษณะรกร้างว่างเปล่า

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อธนาคารออมสินไทรทอง

แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ

 1. ผู้ขอสินเชื่อเอาประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
 2. ผู้ขอสินเชื่อไม่เอาประกันชีวิต
 3. ลูกค้าที่ทำงานในสังกัดตามข้อตกลง MOU
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อธนาคารออมสิน ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อออมสินไทรทอง
สรุปอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อออมสินไทรทอง

แบบที่ 1 ผู้ขอสินเชื่อทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อไทรทอง

แบบที่ 2 ผู้ขอสินเชื่อไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองเงินสินเชื่อ

แบบที่ 3 ลูกค้าที่ทำงานในสังกัดหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (MOU)

หากผู้ขอสินเชื่อทำงานอยู่ในหน่วยงานหรือบริษัทที่มีข้อตกลงกับทางธนาคารออมสิน (MOU) สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชั่น โดยสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อไทรทองในปีที่ 3 เป็นต้นไป ตามข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน แต่ปรับลดสูงสุดไม่เกิน ร้อยละ MRR – 1.00 ต่อปี

*หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารออมสินกำหนด

ระยะเวลาให้การขอสินเชื่อธนาคารออมสิน

ยื่นกู้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 และต้องทำสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

กู้เงินออมสิน 1 ล้านบาทจ่ายงวดเดือนละเท่าไร
กู้เงินธนาคารออมสิน ผ่อนเดือนละเท่าไร

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 1. ปัจจุบัน MRR = 6.245% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยโปรโมชัน วงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ 20 ปี เงินงวดปีที่ 1-2 = 5,000 บาท ปีที่ 3 เป็นต้นไป = 7,800 บาท
 3. อัตราดอกเบี้ยโปรโมชันสำหรับลูกค้าที่ใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน เฉพาะวงเงินกู้ระยะยาว (LT) โดยต้องสมัครบริการ MyMo และผลิตภัณฑ์/ บริการอื่นของธนาคารเพิ่มอีกอย่าง น้อย 2 ประเภท ได้แก่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์/ บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด/ ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี/ ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ หากลูกค้า ใช้ผลิตภัณฑ์/บริการอื่น ตามที่กำหนดอยู่แล้วสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ และกรณีไม่มี Smartphone ให้สมัครผลิตภัณฑ์/บริการอื่นของ ธนาคารตามที่กำหนดทดแทนได้
 4. กรณีผ่อนต่ำล้านละ 5,000 บาท เฉพาะลูกค้าที่เลือกใช้อัตราดอกเบี้ยโปรโมชัน และมีระยะเวลาตามสัญญากู้มากกว่า 2 ปี
 5. หลักประกันต้องตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า – ออกได้สะดวก ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 6. หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีสมัครสินเชื่อออมสินไทรทอง สินเชื่อใหม่จากธนาคารออมสิน

ป้อนข้อมูลเพื่อสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารออมสิน หรือสมัครได้ที่นี่ https://loanreg.gsb.or.th/

ขั้นตอนและวิธีสมัครสินเชื่อธนาคารออมสินไทรทองสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารออมสิน
ขั้นตอนสมัครสินเชื่อธนาคารออมสินไทรทองสินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อออมสิน สินเชื่อไทรทอง

สินเชื่อไทรทอง ยืมเงินธนาคารออมสิน วงเงินกู้ไม่เกิน 10,000,000 บาท
สินเชื่อใหม่ธนาคารออมสินไทรทอง ผ่อนนาน 25 ปี

จำนวนเงินกู้

ไม่เกิน 10,000,000 บาท

เงินเดือนผู้กู้เงิน

ไม่ระบุรายได้

อายุผู้กู้เงิน

20 - 65 ปี

ระยะเวลาเงินกู้

สูงสุด 25 ปี

เปลี่ยนหลักทรัพย์ บ้าน ที่ดิน คอนโด หรือ ที่สวน ที่นา ให้เป็นเงิน วงเงินสูงผ่อนนาน 2 ปีแรกล้านละ 5,000 บาท

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

วิธีสมัครสินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน ให้กู้รายละ 30,000 ผ่อน 2 ปี

สินเชื่อห่วงใยออมสิน กู้เงินผ่านแอปมายโม MyMo 10000 บาท

สินเชื่อออมสิน softloan สำหรับ sme วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาท

สินเชื่อคืนความสุข ธนาคารออมสิน กู้ได้ 15,000 กดสมัครผ่านมายโม mymo

สินเชื่ออิ่มใจ วงเงินกู้ 100,000 บาท จากธนาคารออมสิน 2564

สมัครสินเชื่อออมสิน 10,000บาท วันที่ 4 – 6 มิ.ย. แจ้งผลแล้ว

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป