สินเชื่อออมสิน เปิดให้กู้สินเชื่อไทรทองส่วนบุคคล ผ่อนล้านละ 5,000 บาท

อัปเดต :

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อใหม่สินเชื่อไทรทองเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลวงเงินสูงจากธนาคารออมสิน GSB ให้เงินกู้สูงสุด 10,000,000 บาท ผ่อนเดือนละ 5,000 บาทใน 2 ปีแรก โดยท่านสมัครสินเชื่อออมสินไทรทองนี้ได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน (ไม่มีให้สมัครในแอปมายโม)

วัตถุประสงค์การปล่อยสินเชื่อไทรทองจากธนาคารออมสิน

 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าอุปโภคบริโภค
 2. เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น
 3. เพื่อใช้ประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ
 4. เพื่อชำระหนี้จากสถานบันการเงินอื่น (สถานะหนี้ปกติ หรือ หนี้อื่นที่มีหลักฐานชัดเจน)
สินเชื่อไทรทอง สินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารออมสินปล่อยวงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท
ธนาคารออมสินปล่อยกู้สินเชื่อไทรทอง สินเชื่อส่วนบุคคล

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อไทรทอง

หลักประกันที่ใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อธนาคารออมสิน

ใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด ห้องเช่า ที่สวน ที่นา ที่ไร่ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ครับ

 1. เป็นของผู้กู้ หรือ บุคคลอื่น
 2. ตั้งอยู่ในที่ชุมชน มีความเจริญ มีไฟฟ้า น้ำประปา หรือสาธารณูปโภคตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถบนต์ผ่านเข้า – ออกได้สะดวก
 3. กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดิน ที่นา ที่ไร่ ที่สวน ต้องไม่มีลักษณะรกร้างว่างเปล่า

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อธนาคารออมสินไทรทอง

แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ

 1. ผู้ขอสินเชื่อเอาประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
 2. ผู้ขอสินเชื่อไม่เอาประกันชีวิต
 3. ลูกค้าที่ทำงานในสังกัดตามข้อตกลง MOU
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อธนาคารออมสิน ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อออมสินไทรทอง
สรุปอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อออมสินไทรทอง

แบบที่ 1 ผู้ขอสินเชื่อทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อไทรทอง

แบบที่ 2 ผู้ขอสินเชื่อไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองเงินสินเชื่อ

แบบที่ 3 ลูกค้าที่ทำงานในสังกัดหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (MOU)

หากผู้ขอสินเชื่อทำงานอยู่ในหน่วยงานหรือบริษัทที่มีข้อตกลงกับทางธนาคารออมสิน (MOU) สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชั่น โดยสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อไทรทองในปีที่ 3 เป็นต้นไป ตามข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน แต่ปรับลดสูงสุดไม่เกิน ร้อยละ MRR – 1.00 ต่อปี

*หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารออมสินกำหนด

ระยะเวลาให้การขอสินเชื่อธนาคารออมสิน

ยื่นกู้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 และต้องทำสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

กู้เงินออมสิน 1 ล้านบาทจ่ายงวดเดือนละเท่าไร
กู้เงินธนาคารออมสิน ผ่อนเดือนละเท่าไร

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 1. ปัจจุบัน MRR = 6.245% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยโปรโมชัน วงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ 20 ปี เงินงวดปีที่ 1-2 = 5,000 บาท ปีที่ 3 เป็นต้นไป = 7,800 บาท
 3. อัตราดอกเบี้ยโปรโมชันสำหรับลูกค้าที่ใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน เฉพาะวงเงินกู้ระยะยาว (LT) โดยต้องสมัครบริการ MyMo และผลิตภัณฑ์/ บริการอื่นของธนาคารเพิ่มอีกอย่าง น้อย 2 ประเภท ได้แก่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์/ บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด/ ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี/ ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ หากลูกค้า ใช้ผลิตภัณฑ์/บริการอื่น ตามที่กำหนดอยู่แล้วสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ และกรณีไม่มี Smartphone ให้สมัครผลิตภัณฑ์/บริการอื่นของ ธนาคารตามที่กำหนดทดแทนได้
 4. กรณีผ่อนต่ำล้านละ 5,000 บาท เฉพาะลูกค้าที่เลือกใช้อัตราดอกเบี้ยโปรโมชัน และมีระยะเวลาตามสัญญากู้มากกว่า 2 ปี
 5. หลักประกันต้องตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า – ออกได้สะดวก ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 6. หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีสมัครสินเชื่อออมสินไทรทอง สินเชื่อใหม่จากธนาคารออมสิน

ป้อนข้อมูลเพื่อสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารออมสิน หรือสมัครได้ที่นี่ https://loanreg.gsb.or.th/

ขั้นตอนและวิธีสมัครสินเชื่อธนาคารออมสินไทรทองสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารออมสิน
ขั้นตอนสมัครสินเชื่อธนาคารออมสินไทรทองสินเชื่อส่วนบุคคล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง