สิทธิประโยชน์และสวัสดิการรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

สินเชื่อออมสิน เปิดให้กู้สินเชื่อไทรทองส่วนบุคคล ผ่อนล้านละ 5,000 บาท

แชร์

ส่งไลน์

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อใหม่สินเชื่อไทรทองเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลวงเงินสูงจากธนาคารออมสิน GSB ให้เงินกู้สูงสุด 10,000,000 บาท ผ่อนเดือนละ 5,000 บาทใน 2 ปีแรก โดยท่านสมัครสินเชื่อออมสินไทรทองนี้ได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน (ไม่มีให้สมัครในแอปมายโม)

วัตถุประสงค์การปล่อยสินเชื่อไทรทองจากธนาคารออมสิน

 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าอุปโภคบริโภค
 2. เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น
 3. เพื่อใช้ประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ
 4. เพื่อชำระหนี้จากสถานบันการเงินอื่น (สถานะหนี้ปกติ หรือ หนี้อื่นที่มีหลักฐานชัดเจน)
สินเชื่อไทรทอง สินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารออมสินปล่อยวงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท
ธนาคารออมสินปล่อยกู้สินเชื่อไทรทอง สินเชื่อส่วนบุคคล

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อไทรทอง

หลักประกันที่ใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อธนาคารออมสิน

ใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด ห้องเช่า ที่สวน ที่นา ที่ไร่ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ครับ

 1. เป็นของผู้กู้ หรือ บุคคลอื่น
 2. ตั้งอยู่ในที่ชุมชน มีความเจริญ มีไฟฟ้า น้ำประปา หรือสาธารณูปโภคตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถบนต์ผ่านเข้า – ออกได้สะดวก
 3. กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดิน ที่นา ที่ไร่ ที่สวน ต้องไม่มีลักษณะรกร้างว่างเปล่า

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อธนาคารออมสินไทรทอง

แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ

 1. ผู้ขอสินเชื่อเอาประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
 2. ผู้ขอสินเชื่อไม่เอาประกันชีวิต
 3. ลูกค้าที่ทำงานในสังกัดตามข้อตกลง MOU
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อธนาคารออมสิน ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อออมสินไทรทอง
สรุปอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อออมสินไทรทอง

แบบที่ 1 ผู้ขอสินเชื่อทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อไทรทอง

แบบที่ 2 ผู้ขอสินเชื่อไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองเงินสินเชื่อ

แบบที่ 3 ลูกค้าที่ทำงานในสังกัดหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (MOU)

หากผู้ขอสินเชื่อทำงานอยู่ในหน่วยงานหรือบริษัทที่มีข้อตกลงกับทางธนาคารออมสิน (MOU) สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชั่น โดยสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อไทรทองในปีที่ 3 เป็นต้นไป ตามข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน แต่ปรับลดสูงสุดไม่เกิน ร้อยละ MRR – 1.00 ต่อปี

*หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารออมสินกำหนด

ระยะเวลาให้การขอสินเชื่อธนาคารออมสิน

ยื่นกู้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 และต้องทำสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

กู้เงินออมสิน 1 ล้านบาทจ่ายงวดเดือนละเท่าไร
กู้เงินธนาคารออมสิน ผ่อนเดือนละเท่าไร

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 1. ปัจจุบัน MRR = 6.245% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)
 2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยโปรโมชัน วงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ 20 ปี เงินงวดปีที่ 1-2 = 5,000 บาท ปีที่ 3 เป็นต้นไป = 7,800 บาท
 3. อัตราดอกเบี้ยโปรโมชันสำหรับลูกค้าที่ใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน เฉพาะวงเงินกู้ระยะยาว (LT) โดยต้องสมัครบริการ MyMo และผลิตภัณฑ์/ บริการอื่นของธนาคารเพิ่มอีกอย่าง น้อย 2 ประเภท ได้แก่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์/ บัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด/ ชำระสินเชื่อหักผ่านบัญชี/ ประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ทั้งนี้ หากลูกค้า ใช้ผลิตภัณฑ์/บริการอื่น ตามที่กำหนดอยู่แล้วสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ และกรณีไม่มี Smartphone ให้สมัครผลิตภัณฑ์/บริการอื่นของ ธนาคารตามที่กำหนดทดแทนได้
 4. กรณีผ่อนต่ำล้านละ 5,000 บาท เฉพาะลูกค้าที่เลือกใช้อัตราดอกเบี้ยโปรโมชัน และมีระยะเวลาตามสัญญากู้มากกว่า 2 ปี
 5. หลักประกันต้องตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า – ออกได้สะดวก ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 6. หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีสมัครสินเชื่อออมสินไทรทอง สินเชื่อใหม่จากธนาคารออมสิน

ป้อนข้อมูลเพื่อสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารออมสิน หรือสมัครได้ที่นี่ https://loanreg.gsb.or.th/

ขั้นตอนและวิธีสมัครสินเชื่อธนาคารออมสินไทรทองสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารออมสิน
ขั้นตอนสมัครสินเชื่อธนาคารออมสินไทรทองสินเชื่อส่วนบุคคล

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีอัปเดตแอปแรบบิทแคชเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด update app rabbitcash

วิธีอัปเดตแอปแรบบิทแคช app rabbit cash เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 2.0

วิธีอัปเดตแอปแรบบิทแคช เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเพื่อสมัครสินเชื่อแรบบิทแคชวงเงินอนุมัติสินเชื่อ 3,000 – 100,000 บาท ไม่เช็คบูโร สมัครผ่านแอป rabbitcash

วิธีสมัครสินเชื่อคนดีผ่านแอปมันี่ฮับ วงเงิน 50,000 โอนเงินเข้าบัญชี

วิธีสมัครมันนี่ฮับ สินเชื่อออนไลน์ยืมเงินด่วน 30 นาที โอนเงินเข้าบัญชี

วิธีสมัครสินเชื่อออนไลน์ ขั้นตอนสมัครมันนี่ฮับ แอพเงินกู้ออนไลน์ถูกกฎหมาย moneyhub วงเงินกู้ 50,000 บาท ยืมเงินผ่านแอป money hub

สินเชื่อ อสม วิธียื่นขอสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ 3,000 - 5,000 บาท

สินเชื่อ อสม กู้ได้คนละ 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เงินโอนเข้าบัญชี ธกส

วิธีสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ หนึ่งในสินเชื่อในเครือบริษัทบุญเติม ให้อสม กู้เงินในแอปเงินกู้ สมาร์ท อสม (smart อสม) รายละ 3,000 – 5000 บาท