วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่านเว็บไซต์ สถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติ

ผู้ที่ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติสามารถยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 โดยผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถศึกษาวิธียื่นอุทรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่นี่

 1. ยื่นอุทธรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th ในเวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ทุกวัน
 2. ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาได้ ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน 7 แห่ง
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคาร ธ.ก.ส.
  • สำนักงานคลังจังหวัด
  • ที่ว่าการอำเภอ
  • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
  • ศาลากลางเมืองพัทยา

* ติดต่อขอยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

การตรวจสอบผลการพิจาณาคุณสมบัติ และ การขอยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566
วิธีตรวจสอบผลการพิจาณาคุณสมบัติ และ วิธีขอยื่นอุทธรณ์ผลการพิจาณาคุณสมบัติ

ขั้นตอนยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา

ผู้ที่กดยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ จะต้องพิมพ์เอกสารขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง นำไปยื่นยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะระบุในเอกสารยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

 1. เข้าเว็บไซต์เช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ welfare.mof.go.th
 2. กดตรววจสอบสถานะการลงทะเบียน
 3. ป้อนข้อมูล เลขบัตรประชาชน วัน เดือน ปี เกิด กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล
 4. ผลการพิจารณาคุณสมบัติ ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ให้กดปุ่ม ผลการตรวจสอบ
 5. ป้อนข้อมูล วัน เดือน ปี เกิด และ รหัส Laser ID หลังบัตรประจำตัวประชาชน ให้กดปุ่ม ยืนยันตัวตน
 6. ส่วนผลการพิจารณาคุณสมบัติ ให้กดดูรายละเอียดว่าไม่ผ่านเกณฑ์อะไรบ้าง ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน
 7. หากไม่ถูกต้อง กดปุ่ม ยืนยันการขออุทธรณ์
 8. โปรดยืนยันการขออุทธรณ์ กดปุ่ม ยืนยันการอุทธรณ์
 9. ระบบแจ้ง สำเร็จ กดปุม ตกลง
 10. ในช่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติ ให้กดปุ่ม พิมพ์เอกสารยืนยันการอุทธรณ์
 11. ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขข้อมูล

สามารถยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 มีนาคม ถึง 1 พฤษภาคม 2566 และประกาศผลยื่นอุทธร วันที่ 20 มิถุนายน 2566 กลุ่มอุทรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะใช้สิทธิได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์เพื่อเช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ให้ท่านเข้าเว็บไซต์เพื่อเช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ได้ที่

ในเวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ทุกวัน

เว็บไซต์ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เมื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติ
เว็บไซต์ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 welfare.mof.go.th

ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่ม ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว จะพบปุ่มสีเหลือง ให้กดที่ปุ่มตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน เพื่อเช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในนี้จะมีปุ่มให้กดอุทธบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้

เว็บไซต์เช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
เช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปุ่ม ตรวจสอบสถานะลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 3 ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ให้ท่านกรอกข้อมูลของผู้ที่ต้องการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

กรอกข้อมูลผู้ที่ต้องการตรวจสอบผลการลงทะเบียน และ ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออนไลน์
กรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ต้องการเช็คสถานะ และ ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบผลการตรวจสอบสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ในส่วนของผลการพิจาณาคุณสมบัติ แจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติ ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ได้ในวันที่ 1 มีนาคม ถึง 1 พฤษภาคม 2566 ครับ

ให้กดปุ่ม ผลการตรวจสอบ

ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ กดปุ่ม ตรวจสอบผลพิจารณา เพื่อยื่นอุทรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้
ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา กดปุ่มยืนอุทรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผลการตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 5 ป้อนข้อมูลของผู้ที่ต้องการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

ป้อนข้อมูลของผู้ที่ต้องการขอยื่นอุทรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ

พิสูจน์ตัวตนด้วยข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเหตุ : รหัส Laser ID จะอยู่ด้านหลังบัตรประจำตัวประชาชน โดยพิมพ์ฺตัวอักษร 2 หลัก ตามด้วยตัวเลข 10 หลัก (ไม่ต้องกรอกขีด)

กรอกข้อมูลของผู้ที่ต้องการยื่นอุทธรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคณสมบัติ
กรอกข้อมูลเพื่อขอยื่นอุทธรณืบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

ขั้นตอนที่ 6 ระบบแสดงข้อมูลของผู้ขออุทรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

ส่วนที่ 1 ขออุทธรผลการพิจาณาคุณสมบัติ

ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ที่ต้องการยื่นขออุทธรแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ welfare.mof.go.th

ส่วนที่ 2 ผลการพิจาณาคุณสมบัติ

ในส่วนนี้จะแสดงเหตุผลที่ท่านไม่ผ่านเกณฑ์การพิจรณาคุณสมบัติรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ โครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติ

ข้อความระบุว่า ท่านไม่ผ่านคุณสมบัติตามที่โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 กำหนด ( คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ )

โปรดติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ตามรายละเอียดดังนี้ (ให้ท่านกดดูรายละเอียดได้ )

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการติดต่อ

จะมีเบอร์โทรของผู้ที่ต้องการยื่นอุทรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแสดง เมื่อทุกอย่างท่านตรวจสอบดีแล้วจะมีให้เลือก 2 ทางดังนี้

หากข้อมูลที่ระบบแจ้ง เป็นความจริง ท่านไม่ต้องยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพราะจะเสียเวลา

หากข้อมูลที่ระบบแจ้ง ผิด ท่านจะต้องนำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ระบบแจ้งไปติดต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขข้อมูลครับ หรือ หน่วยงานที่รับแก้ไขข้อมูลการอุทธรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ระบบแสดงข้อมูลขอผู้ยื่นอุทธรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ให้ทราบ
แสดงข้อมุลของผู้ยื่นอุทธรณ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัตรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

ขั้นตอนที่ 7 ยื่นยันการขออุทธรณ์

เมื่อท่านมั่นใจว่าข้อมูลที่ระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจเจอ ผิด และต้องการแก้ไขให้ถูกต้อง สามารถกดปุ่ม ยืนยันการขออุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เลย

ขั้นตอนที่ 8 ระบบจะให้ยืนยันการขออุทธรณ์

ระบบจะให้ท่านยืนยันอีกครั้ง โดยขึ้นข้อความว่า โปรดยืนยันการขออุทธรณ์

เมื่อท่านได้ยื่นอุทธรณ์ผ่านระบบแล้ว กรุณาติดต่อหน่วยงานเพื่อตรวจสอบสิทธิที่ท่านไม่ผ่านเงื่อนไขเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนยื่นอุทธรณ์ของแต่ละหน่วยงานต่อไป

ยืนยันการยื่นอุทรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติ
โปรดยืนยันการยื่นอุทรอีกครั้ง จะยืนยันการยื่นอุทธรณ์หรือไม่

ขั้นตอนที่ 9 ระบบบันทึกข้อมูลสำเร็จ

ระบบจะแจ้งให้ผู้ยื่นขออุทธรณ์ทราบว่าได้ทำการบันทึกข้อมูลการอุทรของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว

ข้อความ สำเร็จ บันทึกสำเร็จ

ระบบแจ้งว่าได้บันทึกข้อมูลการขอยื่นอุทธรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เรียบร้อยแล้ว
ระบบแจ้งยืนยันการยืนอุทธรให้ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 10 พิมพ์เอกสารขอยื่นอุทรผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงปุ่ม พิมพ์เอกสารยืนยันการอุทธรณ์ ขึ้นมา (กรอบสีไข่)

ท่านได้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อหน่วยตรวจสอบสิทธิที่ท่านไม่ผ่านเงื่อนไขเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการอุทธรณ์ของแต่ละหน่วยงานต่อไป

ให้ท่านกด พิมพ์เอกสารขอยื่นอุทธรณ์ออกมา

ให้พิมพ์เอกสารขอยื่นอุทธรณ์ออกมาเพื่อไปติดต่อหน่วยงานที่รับแก้ไขผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กดพิมพ์เอกสารยืนยันการอุทธรณ์ออกมา เพื่อไปติดต่อหน่วยงานที่รับแก้ไขสถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

ขั้นตอนที่ 11 ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

ท่านจะต้องดำเนินการยื่นอุทธรณ์ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 และสามารถตรวจสอบผลการอุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์ได้ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 และจะใช้สิทธิเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป (ไม่ได้สิทธิย้อนหลัง)

ตัวอย่างเอกสารยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ต้องใช้ไปยื่นอุทธรที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง
ตัวอย่าง เอกสารขอยื่นอุทธรผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรํฐ 2566

คำถามที่พบบ่อยในการขอยื่นอุทรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

สำหรับผู้ที่เช็คสถานะผลการลงทะเบียนโครงการเพิ่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ “ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ” สามารถยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ได้แล้วนะครับ

ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ได้ที่ไหนบ้าง?

ผ่านเว็บไซต์ และ จุดให้บริการ 7 แห่งคือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธ.ก.ส. ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการเมืองพัทยา และ คลังจังหวัด

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร?

ยื่นอุทรผ่านเว็บไซต์ welfare.mof.go.th

ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ยื่นอุทธรได้วันไหน?

เริ่มเปิดให้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ได้ในวันที่ 1 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 2566

เอกสารที่ใช้ยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนมีอะไรบ้าง?

ขั้นอยู่กับผลการพิจารณาว่าไม่ผ่านเกณฑ์อะไร เช่น ไม่ผ่านเกณฑ์ของการมีทรัพย์ที่ดิน เกินเกณฑ์ ก็ให้เตรียมเอกสารเกี่ยวกับที่ดินที่เกี่ยวข้องไป เป็นต้น

ให้คนอื่นไปยื่นอุทธรณ์แทนตัวเองได้ไหม?

ได้ สามารถมอบอำนาจให้คนอื่นไปแทนได้

สรุปการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 วันเริ่มลงทะเบียน ถึง วันใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ
ประกาศผลการพิจาณาคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การพิจาณา และ ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบติ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

วิธีเขียนหนังสือมอบอำนาจให้มายืนยันตัวตนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กรณีมาด้วยตัวเองไม่ได้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่าน ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้วันไหน ?

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป