วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

เช็คสวัสดิการ e-Social Welfare 2566 ได้เงินสวัสดิการสังคมอะไรบ้าง?

คำถามยอดนิยมเช็คสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ที่ไหน? ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วเงินจะเข้าบัญชีเราตอนไหน? หรือวิธีเช็คสวัสดิการสังคม คำตอบจะถูกแบ่งออกเป็นช่วงโปรดอ่านรายละเอียดในแต่ละช่วงท่านจะทราบเลยว่าการเช็คสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือ วิธีเช็คเงินผู้สูงอายุทำได้ง่ายๆครับ

บุคคลที่เกี่ยวกับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  • ผู้สูงอายุ คือ บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป (คนที่อายุเกิน 60 ปีขึ้นไป)
  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยา
  • ผู้บริหารท้องถิ่น คือ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเมืองพัทยา
เช็คสวัสดิการสังคมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ด้วยเลขบัตรประชาชน
วิธีเช็คสวัสดิการของตวเองออนไลน์ เลขบัตรประชาชน

ช่องทางเช็คสวัสดิการสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือ เงินผู้สูงอายุ

  1. เช็คที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนงานสวัสดิการ/สำนักงานสวัสดิการ
  2. เช็คผ่านเว็บไซต์ e-Social Welfare

โดยหากเช็คสวัสดิการสังคม หรือเช็คสิทธิสวัสดิการเงินผู้สูงอายุที่ อบต. เขต เทศบาล จะต้องเดินทางไปพร้อมยื่นบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ แต่หากเช็คผ่านเว็บไซต์ จะใช้เพียงหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักเพื่อตรวจสอบครับ

วิธีที่ 1 เช็คสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โปรดเตรียมบัตรประชาชนของท่านทุกครั้งในการติดต่องานราชการ

สามารถสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับเจ้าหน้าที่ได้ทุกเรื่อง

วิธีที่ 2 เช็คสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้เปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนได้ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคมผ่านระบบออนไลน์ หรือผ่านเว็บไซต์ได้แล้ว โดยท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ e-Social Welfare

-> วันโอนเงินสงเคราะห์ 600 บาท ให้ผู้สูงอายุ

-> วิธีสมัครสินเชื่อผู้สูงอายุ ยืมเงินไปประกอบอาชีพ 30,000 บาท

-> วิธียืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ สำหรับ 60 ปีขึ้นไป

วิธีตรวจสอบสวัสดิการออนไลน์ ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้เปิดให้ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม หรือเช็คสวัสดิการออนไลน์ e-Social welfare สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ สิทธิสวัสดิการอื่นๆผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว

1. เข้าเว็บไซต์ e-Social Welfare

ให้ท่านเข้าเว็บไซต์ govwelfare หรือ e-Social Welfare เพื่อเช็คเงินสวัสดิการสังคมของท่าน รวมถึงเช็คสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยครับ

เว็บไซต์เช็คสวัสดิการออนไลน์ e-Social Welfare กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ระบบตรวจเช็คสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ สวัสดิการสังคมออนไลน์

2. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

ผู้ที่มีสัญชาติไทยจะได้รับเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก โดยจะต้องนำเลขประจำตัวประชาชนมากรอกในช่อง

กรอกเลขประจำตัวประชาชนของเราลงไปในช่อง
ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักลงไปในช่อง

ความหมายสถานะ

  1. เลขประจำตัวประชาชนไม่ครบ 13 หลัก คือ ท่านกรอกเลขประจำตัวประชาชนไม่ครบ
กรอกเลขประจำตัวประชาชนไม่ครบ 13 หลัก ให้แก้ไขด้วยการกรอเลขประจำตัวประชาชนให้ครบ 13 หลัก
ระบบแจ้งกรอกเลขประจำตัวไม่ครบ 13 หลัก
  1. เลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง คือ กรอกเลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง
ระบบแจ้งกรอกเลขบัตรประชาชน ไม่ถูกต้อง แก้ไขด้วยการกรอกเลขบัตประชาชนใหม่อีกครั้ง
กรอกเลขบัตรประชาชนไม่ถุกต้อง ให้กรอกใหม่อีกครั้ง

3. กดปุ่ม ตรวจสอบ

ระบบจะมี 2 ปุ่มให้กด

  1. ปุ่ม ตรวจสอบ คือ ยืนยันการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ
  2. ปุ่ม ล้างข้อมูล คือ ล้างข้อมูลที่กรอกทั้งหมด
กดปุ่ม ตรวจสอบ เพื่อเช็คสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือ เงินสวัสดิการสังคมอื่นๆ
กดตรวจสอบ เพื่อเช็คเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือ สวัสดิการอื่นๆ

4. ระบบแสดงสิทธิสวัสดิการของเราให้ทราบ

ระบบจะแสดงผลของการเช็คสวัสดิการของท่านให้ทราบ เช่น หากท่านเป็นผู้ไม่มีสิทธิหรือไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะแสดงว่า “ไม่พบสิทธิ” ซึ่งหมายความว่า ณ วันที่ทำการตรวจสอบยอดเงินผู้สูงอายุ ท่านยังไม่ได้รับสิทธิ

ตรวจสอบไม่พบสิทธิ

จะแสดงคำว่า “ไม่พบสิทธิ” หมายความว่า ระบบไม่พบสิทธิสวัสดิการสังคม หรือ สิทธิเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผลการตวจสอบ ไม่พบสิทธิ คือ ไม่ได้รับสิทธิสวัสการอะไรเลย
ไม่พบสิทธิสวัสดิการสังคมอะไรเลย หรือ ไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิสวัสดิการ

ตรวจสอบพบสิทธิ

เมื่อท่านเช็คสวัสดิการสังคม ระบบจะแสดงสิทธิของท่านให้ทราบ โดยจะระบุสิทธิที่ได้รับ ตามด้วยหน่วยงาน และวันที่ได้รับสิทธิ

พบสิทธิเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือ เบี้ยยังชีพคนแก่
ได้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือ เงินคนแก่

ได้เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือ เงินผู้สูงอายุวันไหน?

ไทม์ไลน์การโอนเงินให้กลุ่มเปราะบาง หรือ กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กรมบัญชีกลางจะจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ทุกๆวันที่ 10 หากวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการก็จะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดราชการแทน

วันจ่ายเงินสวัสดิการสังคมกลุ่มเประบาง เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
เดือน วันที่จ่ายเงิน
ตุลาคม 2565 10 ตุลาคม 2565
พฤศจิกายน 2565 10 พฤศจิกายน 2565
ธันวาคม 2565 9 ธันวาคม 2565
มกราคม 2566 10 มกราคม 2566
กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566
มีนาคม 2566 10 มีนาคม 2566
เมษายน 2566 10 เมษายน 2566
พฤษภาคม 2566 10 พฤษภาคม 2566
มิถุนายน 2566 9 มิถุนายน 2566
กรกฏาคม 2566 10 กรกฏาคม 2566
สิงหาคม 2566 10 สิงหาคม 2566
กันยายน 2566 8 กันยายน 2566 *
อ้างอิง : กรมบัญชีกลาง

*ยกเว้นเงินอุดหนุนเด็ก 600 บาท เลื่อนไปจ่าย 18 กันยายน 2566

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท