วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

วันโอนเงินพิเศษผู้สูงอายุ 600 บาท สำหรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ

การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย หรือ เงินพิเศษผู้สูงอายุ 600 บาท ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ อนุมัติการจ่ายเงินจากเงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุจากภาษีสรรพสามิต (สุราและยาสูบ)

เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ไม่เกี่ยวกับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เงินคนละส่วนกัน โปรดอย่าสับสน)

วันจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุ ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 600 บาท
วันโอนเงินพิเศษผู้สูงอายุ 600 บาท (เดือนละ 100 บาท นาน 6 เดือน)
ตารางโอนเงินพิเศษผู้สูงอายุ 600 บาท
วัน / เดือน / ปี จำนวนเดือนที่ได้รับสิทธิ เงินที่ได้รับ
เกิด ก่อน 1 เม.ย. 2506 6 เดือน 600
เกิด ระหว่าง 1 – 30 เม.ย. 2506 5 เดือน 500
เกิด ระหว่าง 1 – 31 พ.ค. 2506 4 เดือน 400
เกิด ระหว่าง 1 – 30 มิ.ย. 2506 3 เดือน 300
เกิด ระหว่าง 1 – 31 ก.ค. 2506 2 เดือน 200
เกิด ระหว่าง 1 – 31 ส.ค. 2506 1 เดือน 100
อ้างอิง กรมบัญชีกลาง

หมายเหตุ : แนวทางและอัตราการจ่ายเงินนี้เป็นเพียงแนวทางการจ่ายเงินในปีงประมาณ พ.ศ. 2566 เท่า่นั้น (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)

ตารางโอนเงินให้ผู้สูงอายุตามปีเกิด
เช็ควันโอนเงินผู้สูงอายุ ตามปีเกิด
กรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้แก้ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ
วันที่ยืนยันตัวตน (eKYC) วันที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ วันที่โอนเงิน
ภายใน 26 ส.ค. 2566 ภายใน 7 ก.ย. 2566 12 – 14 ก.ย. 2566
ภายใน 26 ก.ย. 2566 ภายใน 3 ต.ค. 2566 6 ต.ค. 2566
ภายใน 26 ต.ค. 2566 ภายใน 1 พ.ย. 2566 6 พ.ย. 2566
ภายใน 26 พ.ย. 2566 ภายใน 30 พ.ย. 2566 6 ธ.ค. 2555
ต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลักเท่านั้น

วิธีดำเนินการเพื่อรับเงินพิเศษผู้สูงอายุ 600 บาท

  1. ให้ผู้สูงอายุไปยืนยันตัวตนและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน ณ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (หรือ ธนาคารอื่นๆ จะเป็นธนาคารอะไรก็ได้)
  2. สำหรับผู้มีสิทธิที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนได้ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป) สามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงิน เข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่เว็บไซต์ www.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.com หรือขอรับหนังสือ ให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีบุคคลอื่นได้ที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ภายใน 17 พ.ย. 2566
วันโอนเงินพิเศษผู้สูงอายุ 600 บาท ให้คนที่มีอายุเกิน 60 ปี ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
ตารางโอนเงินพิเศษผู้สูงอายุ 600 บาท

อ้างอิง เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท