ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร อัพเดต 2566

อัปเดต :

หลังจากที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 และเมื่อตรวจสลผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไรต่อไป วันนี้มีวิธีแก้ไขเมื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน โดยต้องทำภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 เพื่อใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2566

เมื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร?

เมื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว พบว่าตัวเองไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565 สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 60 วัน ผ่าน เว็บไซต์ หรือ 7 หน่วยงานได้

 1. ตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
 2. เลือก ตรวจสอบข้อมูล
 3. เลือก ขออุทธรณ์ผล
 4. เลือก ตรวจสอบ
 5. เลือก ยืนยันการขออุทธรณ์
 6. กด พิมพ์เอกสารผลการพิจารณาคุณสมบัติ
 7. ติดต่อหน่วยงานที่ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ผ่า่น เพื่อขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูล

คุณสามารถยื่นอุทธรณ์ผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โปรดติดต่อแก้ไขปรับปรุงข้อมูลด้วยตัวเองเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และวันเดือนปีเกิด บนเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล

เว็บไซต์ตรวจสอบผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ welfare.mof.go.th หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.com
ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ผ่านเว็บไซต์ welfare.mof.go.th

ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล

กรณี ผ่าน ระบบจะขึ้นสีเขียว คือ ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ หมายความว่า คุณผ่านคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2566 แล้ว แนะนำวิธียืนยันตัวตนที่ธนาคารเพื่อใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (สถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน)

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน
เช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน สถานะสีเขียว ผ่าน

กรณี ไม่ผ่าน ระบบจะขึ้นสีแดง คือ ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ หมายความว่า คุณไม่ผ่านคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 8 ข้อ ผู้ที่จะได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องแก้ไขในขั้นตอนต่อไป (สถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน)

สถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน สถานะสีแดง ผลการพิจารณาคุณสมบัติไม่ผ่าน
สถานะผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน

ขั้นตอนที่ 3 เลือกเมนู ขออุทธรณ์ผล หลังข้อความสีแดง ไม่ผ่าน

เมื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเห็นสถานะเป็นสีแดง (สถานะ ไม่ผ่าน)  จะมีปุ่ม ขออุทธรณ์ผล ให้ท่านกดปุ่มนี้ได้เลย

ขั้นตอนที่ 4 หลังจากกดปุ่ม ตรวจสอบ ระบบจะแสดงรายละเอียดให้ทราบ

เมื่อกดปุ่มตรวจสอบแล้วระบบจะแสดงรายละเอียดผลการพิจารณาคุณสมบัติ พร้อมช่องทางการติดต่อหน่วยงานอุทธรณ์ และ ให้ผู้ลงทะเบียนระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ก่อนกด “ยืนยันการขออุทธรณ์

ขั้นตอนที่ 5 กด ยืนยันการขออุทธรณ์

เมื่อท่านกดยืนยันการขออุทธรณ์แล้วระบบจะแสดงรายละเอียดว่า เมื่อท่านได้ยื่นอุทธรณ์ผ่านระบบแล้ว กรุณาติดต่อหน่วยตรวจสอบสิทธิ์ที่ท่านไม่ผ่านเงื่อนไขโดยตรง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการอุทธรณ์ของแต่ละหน่วยงานต่อไป

แนะนำให้ติดต่อด้วยตัวเอง 47 หน่วยงานรับแก้ไขเมื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน

ขั้นตอนที่ 6 พิมพ์เอกสารผลการพิจารณาคุณสมบัติ

เมื่อกดยืนยันการขออุทธรณ์แล้ว ระบบจะมีปุ่มให้เราเลือก พิมพ์เอกสารผลการพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อใช้ประกอบเป็นเอกสารในการยื่นขออุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอนที่ 7 ติดต่อหน่วยงานเพื่อขอแก้ไขคุณสมบัติ

นำเอกสารพร้อมหลักฐานยื่นกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติไม่ผ่านเพื่อขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูลได้โดยตรง

รายชื่อหน่วยงานที่รับแก้ไขสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน หรือ หน่วยงานที่รับยื่นอุทธรณ์
หน่วยงานรับยื่นอุทธรณ์ เมื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน

สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะเริ่มรูดของ หรือ สแกนผ่านแอพถุงเงิน เริ่ม 1 เมษายน 2566 หรือ บางร้านยังรับเครื่อง EDC แต่มีค่าธรรมเนียมรายปี 2,100 บาท (ธนาคารกรุงไทยเก็บค่าธรรมเนียม โดยเป็นการแนะนำให้ร้านค้าเปลี่ยนไปใช้แอพถุงเงินแทนเครื่องรูด EDC)

เมื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน สามารถยื่นอุทธรณ์ผ่านช่องทางไหนบ้าง?

เว็บไซต์ยื่นอุทธรณ์ผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน

หน่วยงานรับอุทธรณ์ผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สามารถยื่นขออุทธรณ์ผลการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ทั้ง 7 หน่วยงาน

 1. ธนาคารออมสิน
 2. ธนาคารกรุงไทย
 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 4. สำนักงานคลังจังหวัด
 5. ที่ว่าการอำเภอ
 6. ศาลากลางเมืองพัทยา
 7. สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต

วันใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน

กรณีที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ

ผู้ได้รับสิทธินำบัตรประจำตัวประชาชนแบบ smart card มายืนยันตัวตนที่ ภายใน 180 วันหลังทราบผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กับธนาคารของรัฐ 3 แห่ง ได้แก่

 1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ภายใน 180 วัน
 2. ธนาคารออมสิน ภายใน 180 วัน
 3. ธนาคารกรุงไทย ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง