วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร อัพเดต 2566

อัปเดต :

หลังจากที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 และเมื่อตรวจสลผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไรต่อไป วันนี้มีวิธีแก้ไขเมื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน โดยต้องทำภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 เพื่อใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2566

เมื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร?

เมื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว พบว่าตัวเองไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565 สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 60 วัน ผ่าน เว็บไซต์ หรือ 7 หน่วยงานได้

 1. ตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
 2. เลือก ตรวจสอบข้อมูล
 3. เลือก ขออุทธรณ์ผล
 4. เลือก ตรวจสอบ
 5. เลือก ยืนยันการขออุทธรณ์
 6. กด พิมพ์เอกสารผลการพิจารณาคุณสมบัติ
 7. ติดต่อหน่วยงานที่ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ผ่า่น เพื่อขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูล
คุณสามารถยื่นอุทธรณ์ผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โปรดติดต่อแก้ไขปรับปรุงข้อมูลด้วยตัวเองเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และวันเดือนปีเกิด บนเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล

เว็บไซต์ตรวจสอบผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ welfare.mof.go.th หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.com
ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ผ่านเว็บไซต์ welfare.mof.go.th

ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล

กรณี ผ่าน ระบบจะขึ้นสีเขียว คือ ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ หมายความว่า คุณผ่านคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2566 แล้ว แนะนำวิธียืนยันตัวตนที่ธนาคารเพื่อใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (สถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน)

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน
เช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน สถานะสีเขียว ผ่าน

กรณี ไม่ผ่าน ระบบจะขึ้นสีแดง คือ ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ หมายความว่า คุณไม่ผ่านคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 8 ข้อ ผู้ที่จะได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องแก้ไขในขั้นตอนต่อไป (สถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน)

สถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน สถานะสีแดง ผลการพิจารณาคุณสมบัติไม่ผ่าน
สถานะผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน

ขั้นตอนที่ 3 เลือกเมนู ขออุทธรณ์ผล หลังข้อความสีแดง ไม่ผ่าน

เมื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเห็นสถานะเป็นสีแดง (สถานะ ไม่ผ่าน)  จะมีปุ่ม ขออุทธรณ์ผล ให้ท่านกดปุ่มนี้ได้เลย

ขั้นตอนที่ 4 หลังจากกดปุ่ม ตรวจสอบ ระบบจะแสดงรายละเอียดให้ทราบ

เมื่อกดปุ่มตรวจสอบแล้วระบบจะแสดงรายละเอียดผลการพิจารณาคุณสมบัติ พร้อมช่องทางการติดต่อหน่วยงานอุทธรณ์ และ ให้ผู้ลงทะเบียนระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ก่อนกด “ยืนยันการขออุทธรณ์

ขั้นตอนที่ 5 กด ยืนยันการขออุทธรณ์

เมื่อท่านกดยืนยันการขออุทธรณ์แล้วระบบจะแสดงรายละเอียดว่า เมื่อท่านได้ยื่นอุทธรณ์ผ่านระบบแล้ว กรุณาติดต่อหน่วยตรวจสอบสิทธิ์ที่ท่านไม่ผ่านเงื่อนไขโดยตรง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการอุทธรณ์ของแต่ละหน่วยงานต่อไป

แนะนำให้ติดต่อด้วยตัวเอง 47 หน่วยงานรับแก้ไขเมื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน

ขั้นตอนที่ 6 พิมพ์เอกสารผลการพิจารณาคุณสมบัติ

เมื่อกดยืนยันการขออุทธรณ์แล้ว ระบบจะมีปุ่มให้เราเลือก พิมพ์เอกสารผลการพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อใช้ประกอบเป็นเอกสารในการยื่นขออุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอนที่ 7 ติดต่อหน่วยงานเพื่อขอแก้ไขคุณสมบัติ

นำเอกสารพร้อมหลักฐานยื่นกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติไม่ผ่านเพื่อขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูลได้โดยตรง

รายชื่อหน่วยงานที่รับแก้ไขสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน หรือ หน่วยงานที่รับยื่นอุทธรณ์
หน่วยงานรับยื่นอุทธรณ์ เมื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน

สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะเริ่มรูดของ หรือ สแกนผ่านแอพถุงเงิน เริ่ม 1 เมษายน 2566 หรือ บางร้านยังรับเครื่อง EDC แต่มีค่าธรรมเนียมรายปี 2,100 บาท (ธนาคารกรุงไทยเก็บค่าธรรมเนียม โดยเป็นการแนะนำให้ร้านค้าเปลี่ยนไปใช้แอพถุงเงินแทนเครื่องรูด EDC)

เมื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน สามารถยื่นอุทธรณ์ผ่านช่องทางไหนบ้าง?

เว็บไซต์ยื่นอุทธรณ์ผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน

หน่วยงานรับอุทธรณ์ผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สามารถยื่นขออุทธรณ์ผลการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ทั้ง 7 หน่วยงาน

 1. ธนาคารออมสิน
 2. ธนาคารกรุงไทย
 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 4. สำนักงานคลังจังหวัด
 5. ที่ว่าการอำเภอ
 6. ศาลากลางเมืองพัทยา
 7. สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต

วันใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน

กรณีที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ

ผู้ได้รับสิทธินำบัตรประจำตัวประชาชนแบบ smart card มายืนยันตัวตนที่ ภายใน 180 วันหลังทราบผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กับธนาคารของรัฐ 3 แห่ง ได้แก่

 1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ภายใน 180 วัน
 2. ธนาคารออมสิน ภายใน 180 วัน
 3. ธนาคารกรุงไทย ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด

เรื่องใหม่ล่าสุด

เพิ่มผู้พิการ 200 บาท เข้าวันไหน? และ ผู้พิการได้สิทธิอะไรบ้าง เช็คที่นี่

เงินผู้พิการ 200 บาท เข้าวันไหน? เงินเพิ่มผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเงินให้วันไหนบ้าง

รวมวันโอนเงินให้ผู้พิการ 200 บาท หรือ เงินผู้พิการ 200 บาท เข้าวันไหน? บ้างเช็คข้อมูลการโอนเงินเพิ่มผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ได้จากที่นี่

ตารางโอนเงินพิเศษผู้สูงอายุ 600 บาท หรือ เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 600 บาท

วันโอนเงินพิเศษผู้สูงอายุ 600 บาท สำหรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ

วันโอนเงินพิเศษผู้สูงอายุ 600 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับคนละ 600 บาท โดยต้องมีอายุเกิน 60 ปี

5 เงื่อนไขที่ผู้สูงอายุที่จะไม่ได้เงิน 600 บาท เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

เช็คเลย ผู้สูงอายุที่จะไม่ได้เงิน 600 บาท มีใครบ้าง เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

เปิดเงื่อนไข 5 ข้อ ผู้สูงอายุที่จะไม่ได้เงิน 600 บาท โดยจะเป็นเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

เงินผู้สูงอายุเดือนกันยายน รับอีก 600 บาท ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

เงินผู้สูงอายุเดือนกันยายน รับ 2 เด้ง รวม 1200 – 1600 บาท โอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร กด atm ได้

เงินผู้สูงอายุเดือนกันยายน รับรวม 1200 – 1600 บาท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้รับ 600 – 1000 บาท และ ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ รับเพิ่มอีก 600 บาท

วิธีเช็คพร้อมเพย์ว่าผูกไว้กับธนาคารอะไรไว้ หรือ ผูกพร้อมเพย์บัญชีธนาคารอะไรด้วยเลขบัตรประชาชน

วิธีเช็คพร้อมเพย์ผูกกับธนาคารอะไร? พร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ด้วยแอปเป๋าตัง อัปเดต 2566

แนะนำขั้นตอนเช็คพร้อมเพย์ผูกกับธนาคารอะไร? ด้วยแอปเป๋าตัง หลายคนอาจลืมไปแล้วว่าเราผูกพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารอะไร วันนี้มีวิธี