เงินผู้พิการ 200 บาท เข้าวันไหน? เงินเพิ่มผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเงินให้วันไหนบ้าง

อัปเดต :

ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 หากท่านเป็นผู้พิการ ( a disabled person) ท่านจะได้รับเพิ่มเงินผู้พิการ 200 บาทผ่านการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนของท่าน ทุกๆวันที่ 20 ของเดือนนั้นๆ หรือใครที่สงสัยว่าเงินผู้พิการ 200 บาท เข้าวันไหน? สามารถเช็คได้ตามตารางนี้ครับ

สรุปผู้พิการรับเงินอะไรบ้าง?
  • เบี้ยความพิการ 800 บาท
  • เพิ่มเงินผู้พิการ 200 บาท
เงินเพิ่มผู้พิการ 200 บาท เข้าแล้ว ธนาคารกรุงไทย เวลา 2.30 น.
กรมบัญชีกลางโอนเพิ่มเงินผู้พิการ 200 บาทเข้าบัญชีธนาคาร

เงินผู้พิการ 200 บาท หรือ เงินเพิ่มผู้พิการ 200 บาท คืออะไร?

ครม. อนุมัติเพิ่มเงินให้ผู้พิการ จากเดือนละ 800 บาท เป็น 1,000 บาท โดยให้เริ่มเดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป โดยจะได้รับสิทธิ 2 กลุ่มดังนี้

  1. ผู้พิการที่อายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับเบี้ยความพิการ 1,000 บาท
  2. ผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเบี้ยความพิการ 800 บาท และ เพิ่มเงินพิการ 200 บาท เข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน

สำหรับผู้พิการที่ไม่เข้าเงื่อนไข 2 ข้อนี้จะได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทเหมือนเดิมครับ

เงินเพิ่มผู้พิการ 200 บาท กับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท เป็นเงินคนละส่วนกัน โปรดอย่าสับสน

ตารางเงินผู้พิการ กันยายน 2566 รับเงินวันไหนบ้าง
สิทธิรับเงินผู้พิการ เดือนกันยายน 2566

-> วิธีขอสินเชื่อสำหรับผู้พิการ (หรือผู้ดูแลผู้พิการ)

-> วิธีเช็คพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ว่าเราได้ผูกพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารอะไร

เงินผู้พิการ 200 บาท เข้าวันไหน? ปีงบประมาณ 2566
เดือนที่จ่ายเงินให้ผู้พิการเบี้ยความพิการ 800 บาทเพิ่มเงินผู้พิการ 200 บาท
ตุลาคม 2565วันที่ 10วันที่ 22
พฤศจิกายน 2565วันที่ 10วันที่ 22
ธันวาคม 2565วันที่ 9วันที่ 22
มกราคม 2566วันที่ 10วันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2566วันที่ 10วันที่ 22
มีนาคม 2566วันที่ 10วันที่ 22
เมษายน 2566วันที่ 10วันที่ 20
พฤษภาคม 2566วันที่ 10วันที่ 19
มิถุนายน 2566วันที่ 9วันที่ 20
กรกฏาคม 2566วันที่ 10วันที่ 20
สิงหาคม 2566วันที่ 10วันที่ 18
กันยายน 2566วันที่ 8วันที่ 20
อ้างอิง กรมบัญชีกลาง

สวัสดิการผู้พิการ เดือนกันยายน 2566

สำหรับผู้พิการที่ได้รับเพิ่มเงินผู้พิการ 200 บาท และยังได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนกันยายน 2566 นี้จะได้อะไรบ้าง

  1. วงเงินรูดซื้อสินค้า 300 บาท
  2. วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาท/3เดือน
  3. วงเงินค่าเดินทาง 750 บาท
  4. เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 600 บาท
  5. เงินเพิ่มผู้พิการ 200 บาท 
สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและ สิทธิประดยชน์ผู้พิการที่ได้รับเดือนกันยายน 2566
สิทธิประโยชน์ผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ กันยายน 2566

 

* หากเดือนนั้นวันที่ 20 ตรงกับวันหยุดราชการ กรมบัญชีกลางจะโอนเพิ่มเงินพิการ 200 บาท ให้ท่านก่อนวันหยุดราชการ เช่น วันที่ 20 ตรงกับวันอาทิตย์ กรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้วันศุกร์ที่ 18 เป็นต้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง