เช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรกฎาคม 2566 รับเงินอะไรบ้าง สิทธิประโยชน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนล่าสุด

อัปเดต :

เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเดือนกรกฎาคม 2566 รับสิทธิปกติเหมือนเดิมโดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรกฎาคม 2566 ได้วงเงินรูดซื้อสินค้า ค่าเดินทาง ค่าก๊าซหุงต้ม และ เงินเพิ่มของกลุ่มผู้พิการ 200 บาท โดยผู้ที่ยืนยันตัวตนรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในรอบยื่นอุทธรณ์ จะสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ cj more หรือ ร้านค้าที่ร่วมโครงการที่มีแอปถุงเงิน

เช็คสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด กรกฎาคม 66 รับเงินอะไรบ้าง
เช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรกฎาคม 2566 ได้อะไรบ้าง

ตรวจสอบยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรกฎาคม 2566 ได้สิทธิอะไรบ้าง

กรมบัญชีกลางพร้อมโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรกฎาคม 2566 ดังนี้

  1. วงเงินรูดซื้อสินค้า 300 บาท
  2. วงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 80 บาท
  3. วงเงินค่าเดินทาง 750 บาท
  4. วงเงินช่วยค่าไฟ 315 บาท
  5. วงเงินช่วยค่าน้ำ 100 บาท
  6. เงินเพิ่มผู้พิการ 200 บาท

1 สิทธิรูดซื้อของ 300 บาท ต่อคน ต่อเดือน

ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ  CJ More และร้านค้าแอปถุงเงิน โดยจะสามารถรูดซื้อของในวงเงิน 300 บาท ใช้สิทธิได้ในวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2566 หากไม่ใช้ในระยะเวลาดังกล่าว ระบบจะยึดเงินคืนกลับ

2 ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาท ต่อคน ต่อ 3 เดือน

ผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน หรือ สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด จะได้รับวงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 80 บาท ต่อ 3 เดือน คือ

ต้องใช้เงินค่าก๊าซบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้หมดภายในรอบนั้นๆ ไม่สามารถสะสมได้ใช้ในรอบใหม่ได้

เงินค่าก๊าซบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรกฎาคม 2566 ได้ 80 บาท
สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่าก๊าซ ได้ 80 บาท

3 วงเงินช่วยค่าเดินทาง ผ่านรถสาธารณะ

โดยวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรกฎาคม 2566 ได้จำนวน 750 บาท โดยรวมทุกๆการเดินทาง เช่น หากท่านเดินทางรถไฟ 700 บาท เงินอีก 50 บาท ท่านสามารถเดินทางด้วยรถ ขสมก ได้

วงเงิน 750 บาท จะไม่สมทบ ท่านต้องใช้ภายในวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2566 เท่านั้น

4 เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 315 บาท ต่อเดือน

รัฐบาลเปิดให้ผู้ได้สิทธิลงทะเบียนช่วยเหลือค่าไฟฟ้า สูงสุดครอบครัวละไม่เกิน 315 บาท ต่อสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งท่านสามารถศึกษาวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สูงสุด 315 บาท/เดือน

5 เงินช่วยค่าน้ำประปาเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน

ผู้ที่มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ สิทธิ์คนจนรอบใหม่ สามารถลงทะเบียนค่าน้ำประปา รับเงินช่วยเหลือ 100 บาทต่อเดือน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

6 เงินเพิ่มผู้พิการ 200 บาท ต่อเดือน

ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ และ ได้รับสิทธิเบี้ยความพิการเดือนละ 800 บาทอยู่ก่อนแล้ว ท่านจะได้รับเงินเพิ่มผู้พิการอีก 200 บาท ผ่านช่องทางเดิม เช่น บัญชีธนาคารที่ท่านผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนไว้ เป็นต้น

*กรณีที่รับเป็นเงินสด จะได้รับผ่านบัญชีธนาคารของผู้ดูแล หรือ บัญชีพร้อมเพย์ของผู้พิการเอง ขึ้นอยู่กับการแจ้งเหตุมายังกรมบัญชีกลาง

เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรกฎาคม 2566
ตรวจสอบยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรกฎาคม 2566

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.com หรือ โทร 02 109 2345

เรื่องที่เกี่ยวข้อง