วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ ลงทะเบียนค่าไฟฟรี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ซึ่งสามารถลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ได้ตั้งแต่ 15 มี.ค. เป็นต้นไป และได้รับสิทธิค่าไฟฟรีรอบใหม่ เดือนเมษายน 2566 โดยผู้ที่ลงทะเบียน 15 มี.ค. – 8 เม.ย. 66 จะได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าในรอบบิล เม.ย. 66 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนวันที่ 9 เม.ย. เป็นต้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าในรอบบิลถัดไปครับ

เว็บไซต์ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฟรีรอบใหม่ รับเงินช่วยเหลือตามจริง ไม่เกิน 315 บาท ต่อครัวเรือน ต่อสิทธิ
เว็บไซต์ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea หรือ welfareregis.pea.co.th

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อรับสิทธิ ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566

1 เข้าเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนค่าไฟส่วนภูมิภาค pea

จะมี 3 ช่องทางที่เข้าไปลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรีผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค www.pea.co.th หรือ welfareregis.pea.co.th
qr code ลงทะเบียนค่าไฟส่วนภูมิภาค pea หรือ welfareregis.pea.co.th

2 กดปุ่ม ลงทะเบียน เพื่อลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรีรอบใหม่

บนเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะแสดงหน้าจอโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 แจ้งเงื่อนไขการลงทะเบียน และ การตรวจสอบสิทธิ์

กดปุ่ม ลงทะเบียน เพื่อลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุดเดือนละ 315 บาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กด ลงทะเบียน เพื่อลงทะเบียนค่าไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea

3 อ่านหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ ความยินยอม เพื่อลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea

ผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2566 ต้องอ่านเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ ความยินยอม 5 ข้อ

อ่านหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ผู้ที่จะลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภุมิภาค สูงสุด 315 บาท
อ่านหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมเพื่อรับสิทธิเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า

4 กรอกข้อมูลขอรับสิทธิค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ถูกต้อง ครบถ้วน

ระบบลงทะเบียนเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามจริง สูงสุด 315 บาท จะให้กรอกข้อมูล 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

  1. เลือกคำนำหน้า
  2. ชื่อภาษาไทย (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า)
  3. นามสกลุภาษาไทย
  4. หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  5. รหัสหลังบัตรประชาชน 12 หลัก (2ตัวแรกเป็นอักษรภาษาอังกฤษ)
  6. เลือก วัน/เดือน/ปี เกิด

ส่วนที่ 2 เบอร์โทร

ระบบจะส่งรหัส otp ผ่านทาง sms ไปยังเบอร์โทรที่แจ้ง เพื่อยืนยันการขอรับสิทธิลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ส่วนที่ 3 ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า

สามารถดูได้จากใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนไหนก็ได้ ขอให้มีข้อมูลของหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า และ รหัสเครื่องวัด

กรอกข้อมูลการลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ให้ครบถ้วน
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน รวมถึงข้อมูลใบแจ้งค่าไฟฟ้าให้ถุกต้อง

4 ยืนยันข้อมูลก่อนลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีรอบใหม่

ระบบจะให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง ให้ท่านตรวจสอบข้อมูลทั้ง 3 ส่วนให้เรียบร้อย คือ ข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ยื่นขอรับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีรอบใหม่ สูงสุด 315 บาท ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ และ ข้อมูลของผู้ใช้ไฟฟ้า

ให้ทำการตรวจสอบข้อมูลที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่กับการไฟฟ้าส่วนภูมืภาคให้ถูกต้องอีกครั้ง
ตรวจสอบข้อมูล พร้อมกดยืนยันการลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea

 

5 ยืนยันการลงทะเบียน ด้วยรหัส otp

ระบบจะส่งรหัส otp ไปยังข้อความ หรือ sms มือถือของท่าน โดยท่านต้องกรอกรหัส otp ภายใน 5 นาที  หรือกรอกไม่ทันเวลา ก็ให้ท่านขอรหัส otp ใหม่ได้ โดยกดปุ่ม ขอรหัส otp ใหม่

ข้าพเจ้า xxx xxx (ผู้ลงทะเบยน) ได้รับทราบเงื่อนไขการช่วยเหลือค่าไฟที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งให้ข้าพเจ้าได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ ขอรับรองข้อมูลด้งกล่าวที่ได้ลงทะเบียนไว้เป็นความจริงทุกประการ

* OTP หมายเลขอ้างอิง … จะถูกส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ …

รอรับรหัส otp เพื่อมาใส่ในช่องนี้แล้วกดปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียน
รับรหัส otp แล้วมากรอกในช่องนี้ พร้อมกดปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรีรอบใหม่

6 ระบบแจ้งลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียบร้อย

เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนว่า ท่านลงทะเบียนสำเร็จ สามารถตรวจสอบสถานะได้ที่ welfareregis.pea.co.th

ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สำเร็จ ระบบแจ้ง ท่านลงทะเบียนสำเร็จ
ท่านลงทะบเียนสำเร็จ คือ คุณได้ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรีรอบใหม่ กับ การไฟฟ้าส่วนภุมิภาคสำเร็จ

สถานะตอบกลับโครงการลงทะเบียนลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ที่ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าไม่ผ่าน หรือ มีรหัสขึ้นมาแจ้งว่าไม่ผ่านการลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ หรือ ลงทะเบียนไม่สำเร็จ แนะนำให้มาอ่านรหัสการลงทะเบียนค่าไฟฟ้าด้านล่างนี้ครับ

รหัส MOF000 คือ เงื่อนไขไม่ตรงตามที่กำหนด

รหัส MOF201 คือ ลงทะเบียนขอรับสิทธิสำเร็จ

รหัส MOF202 คือ ลงทะเบียนยกเลิกสำเร็จ

รหัส MOF301 คือ ลงทะเบียนขอรับสิทธิไม่สำเร็จ

รหัส MOF302 คือ ลงทะเบียนยกเลิกไม่สำเร็จ

รหัส MOF401 คือ พารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง

รหัส MOF501 คือ ไม่มีสิทธิเข้าถึง

รหัส MOF502 คือ ถูกยกเลิกสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รหัส MOF503 คือ ไม่พบข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รหัส MOF504 คือ เลข CA ไม่ถูกต้อง

รหัส MOF505 คือ มีผู้รับสิทธิแล้ว

ลงทะเบียนค่าไฟไม่ผ่าน หรือ ลงทะเบียนค่าไฟไม่ได้ ดูคำแนะนำนี้
ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าไม่ผ่าน หรือ ลงทะเบียนค่าไฟไม่ได้ แนะนำอ่านรหัสนี้

วิธีตรวจสอบผลการลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2566

ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ หรือ เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ที่นี่ พร้อมทั้งสามารถเปลี่ยนสถานที่ใช้ไฟฟ้า เปลียนหมายเลขโทรศัพท์ได้จากส่วนนี้เลยครับ

1 เข้าเว็บไซต์ตรวจสอบผลการสมัครค่าไฟฟ้ารอบใหม่

เข้าเว็บไซต์ https://welfareregis.pea.co.th/

เช็คผลการลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
เช็คผลการลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ ผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

ระบบจะให้ตรวจสอบผลการลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ด้วยการ กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก กับเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียน

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรีรอบใหม่ 2566 กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่านเว็บไซต์
เว็บไซต์ตรวจสอบผลการลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

3 ระบบจะแสดงผลการลงทะเบียนให้ทราบ 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลตามบัตรประชาชนผู้ขอรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ระบบจะแสดงข้อมูลให้ทราบดังนี้

ส่วนที่ 2 สถานะและประวัติการลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ระบบจะแสดงข้อมูลดังนี้

ได้รับสิทธิ ค่าไฟฟ้าฟรี จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะแสดงเป็นสีเขียว
ผลการลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี ผ่าน รับเงินช่วยเหลือสูงสุด 315 บาท/เดือน

ถาม ตอบเกี่ยวกับการลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566

ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ (ไปยืนยันตน e-KYC) สามารถลงทะเบียนรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐคือเงินช่วยเหลือค่่าไฟฟ้าฟรี 315 บาท ได้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่สาขาได้ไหม?

ได้

เงินคืนค่าไฟฟ้ากดเป็นเงินสดได้ไหม?

ไม่ได้ เพราะรัฐบาลจะจ่ายเงินค่าไฟฟ้าให้ตามจริง สูงสุด ไม่เกิน 315 บาท/เดือน

เงินคืนค่าไฟฟ้าจะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรประชาชน?

จะไม่มีเงินคืนค่าไฟฟ้า แต่ รัฐบาลจะเป็นคนจ่ายค่าไฟฟ้าให้อัตโนมัติ โดยจะระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า = 0 บาท

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออนไลน์ได้ที่ไหน?

เว็บไซต์ welfareregis.pea.co.th และ www.pea.co.th

ใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาท ลงทะเบียนได้ไหม?

จะไม่ได้รับเงินช่วยค่าไฟฟ้า

ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ไม่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนได้ไหม?

ไม่ได้

 

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท