วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

เตรียมเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท หรือ ลงทะเบียนค่าไฟรอบใหม่ ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยผู้ที่จะลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า สูงสุด 315 บาท จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ สถานะ “ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ หรือ สถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ โดยต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ์” สามารถลงทะเบียนค่าไฟรอบใหม่ 2566 ได้ครับ

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ 2566 ผู้ได้รับสิทธิส่วนลดค่าไฟ 315 บาท กลุ่มผู้ที่ผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ 2566

ลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท คืออะไร?

การลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท คือ การลงทะเบียนรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 รับส่วนลดค่าไฟ สูงสุด 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน/สิทธิ์ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง

-> เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนค่าไฟรอบใหม่ 2566

โดยจะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าจากมาตรการ ดังนี้

 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี ตามโครงสร้างค่าไฟฟ้า
 2. ผู้ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ภายใต้มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้มีบัตรฯ
 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีบัตรฯ จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

ใครลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้า 315 บาทได้บ้าง?

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

หรือสงสัยว่า ค่าไฟฟรีคืออะไร? หรือ เอกสารที่ใช้สมัครค่าไฟฟรีมีอะไรบ้าง? แนะนำอ่านต่อเลยครับ

 1. บัตรประชาชน ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
 2. โทรศัพท์มือถือ
 3. ใบแจ้งค่าไฟฟ้า (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง)
ตัวอย่างใบแจ้งค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้องมีรหัสผู้ใช้ไฟฟ้า
ตัวอย่างค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้า 315 บาท ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

ผู้ลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท หรือ ลงทะเบียนค่าไฟรอบใหม่ จำเป็นต้องเตรียมบัตรประชาชนผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เบอร์โทรศัพท์ และ ใบแจ้งค่าไฟฟ้า ให้พร้อมเพราะการลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า 2566 จำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 1. เข้าเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท
 2. กดปุ่ม ลงทะเบียน
 3. อ่านเงื่อนไข และความยินยอม ให้กดปุ่ม ยืนยัน
 4. กรอกข้อมูลส่วนตัวทั้ง 3 ส่วน
 5. ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง กดปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียน
 6. ป้อนรหัส otp ยืนยันการลงทะเบียนเงินค่าไฟ 315 บาท
 7. ระบบแจ้งผลการลงทะเบียน

* ขั้นตอนลงทะเบียนนี้เป็นขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อลงทะเบียนค่าไฟฟรี 315 บาท

ลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาท โดยจะแนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟออนไลน์ อัปเดตล่าสุดดังนี้

เข้าเว็บไซต์ ลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 2566
เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea

ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่ม ลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิ ลงทะเบียนค่าไฟฟ้า

เข้าเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วจะพบปุ่ม ลงทะเบียน ให้กดได้เลย

เงื่อนไขการลงทะเบียน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

 1. ผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐฯ ต้องลงทะเบียนกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315.-บาท/เดือน/ครัวเรือน/สิทธิ์
 2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามสถานที่ใช้ไฟฟ้าที่ได้ลงทะเบียนไว้และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
 3. หากใช้ไฟฟ้าจำนวนเงินเกินกว่า 315.-บาท/เดือน จะไม่ได้รับสิทธิ์และต้องชำระค่าไฟฟ้าภายในระยะเวลาที่กำหนด
กด ลงทะเบียน เพื่อลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี สูงสุด 315 บาท จากการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค
กดปุ่ม ลงทะเบียน เพื่อลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท

ขั้นตอนที่ 3 อ่านเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ความยินยอม

ให้ท่านอ่านหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ ความยินยอม โดยเมื่ออ่านเสร็จแล้วจะพบปุ่ม ยืนยัน อยู่ด่านล่าง ให้ท่านกดปุ่ม ยินยัน

อ่านเงื่อนไข ข้อกำหนด และ ความยินยอม หากเข้าใจแล้วให้กดปุ่ม ยืนยัน
อ่านหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ กดปุม ยืนยันการลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 4 กรอกข้อมูลส่วนตัว 3 ส่วน คือ ข้อมูลผู้รับสิทธิส่วนลดค่าไฟฟ้า 2566 และ ข้อมูลมิเตอร์ไฟฟ้า

ในส่วนของขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท นี้จะมีข้อมูล 3 ส่วนที่ต้องกรอกดังนี้

ข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 2566)

ข้อมูลส่วนที่ 2 เบอร์โทรศัพท์

ระบบจะส่งรหัส otp เพื่อยืนยันการลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟรี 2566 ไปให้ยังเบอร์โทรนี้

ข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (ดูจากใบแจ้งค่าไฟฟ้า)

ในส่วนนี้จะต้องกรอกข้อมูลของผู้ใช้ไฟฟ้าลงไป โดยท่านสามารถดูได้จากบิลค่าไฟฟ้า หรือ ใบแจ้งค่าไฟฟ้าได้เลย

กรอกข้อมูลผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลโทรศัพท์ และ ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าให้ครบถ้วน
กรอกข้อมูล 3 ส่วนให้ครบถ้วน ข้อมูลผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบอร์โทร และ ข้อมูลมิเตอร์ไฟฟ้า

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบข้อมูล พร้อมกดยืนยัน

ระบบจะให้ยืนยันข้อมูลอีกครั้ง หากพบข้อมูลไม่ถูกต้องให้กดปุ่ม กลับ แต่หากข้อมูลที่กรอกมาถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียน (ปุ่มสีเขียวขวามือ)

ตรวจสอบข้อมูลที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 315 บาท อีกครั้ง พร้อมกดปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียนค่าไฟ
กดปุ่มยืนยันการลงทะเบียนค่าไฟ เมื่อข้อมูลถุกต้องและครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 6 ยืนยัน otp เพื่อรับสิทธิส่วนลดค่าไฟฟรี

ระบบจะส่งรหัส otp ไปยัง sms ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ โดย sms ที่ได้นี้เป็นการยืนยันการลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 315 บาท ของผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

ข้อความแจ้งว่า “ข้าพเจ้า … (ผู้ลงทะเบียน ได้รับทราบเงื่อนไขการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งให้ข้าพเจ้าได้รับทราบ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ ขอรับรองข้อมูลดังกล่าวที่ได้ลงทะเบียนไว้เป็นความจริงทุกประการ)

* มีเวลา 5 นาทีในขั้นตอนนี้ โดยระบบจะนับถอยหลัง

นำรหัส otp ที่ได้จาก sms มากรอกภายใน 5 นาที เพื่อยืนยันการลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท
กรอกข้อมูล รหัส otp ยืนยันการลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขั้นตอนที่ 7 ระบบแจ้งผล กด OK

เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย ระบบจะแจ้งข้อความ ท่านลงทะเบียนสำเร็จ สามารถตรวจสอบสถานะได้ที่ welfareregis.pea.co.th

ลงทะเบียนค่าไฟแล้ว ระบบจะแจ้ง ท่านลงทะเบียนสำเร็จ คือ ลงทะเบียนค่าไฟฟ้า 315 บาทเรียบร้อย
ท่านได้ลงทะเบียนสำเร็จ คือ ลงทะเบียนรับค่าไฟ สูงสุด 315 บาทแล้ว

ถาม – ตอบ เกี่ยวกับการลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ที่จะลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาทได้จะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 หรือ ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ต้องลงทะเบียนค่าไฟรอบใหม่ทุกคน ไม่เกี่ยวกับการลงทะเบียนค่าไฟฟ้า 2565

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 315 บาท ได้วันไหน?

15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนค่าไฟรอบใหม่ได้ที่ไหน?

 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 2. เว็บไซต์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จะได้ส่วนลดค่าไฟกี่บาท?

สูงสุด 315 บาท หากใช้ไฟเกิน 315 บาท จะต้องจ่ายเองทั้งหมด

เงินคืนค่าไฟ้ฟ้า กดเป็นเงินสดได้ไหม?

ไม่ได้ ระบบจะชำระเงินค่าไฟฟ้าให้ท่านอัตโนมัติ โดยดูได้จากใบแจ้งค่าไฟฟ้า = 0 บาท

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 66 ได้จากเว็บไซต์ไหน?

https://welfareregis.pea.co.th/

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ 2566 รับส่วนลดคาไฟฟ้าสูงสุด 315 บาท จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ 2566 ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท