วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปากับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยค่าน้ำประปา สูงสุดเดือนละ 100 บาท สำหรับผู้ลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และไปยืนยันตัวตน e-KYC สถานะผ่านเรียบร้อยแล้ว สามารถลงทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา และ ลงทะเบียนค่าไฟฟ้า 315 บาทได้นะครับ

ขั้นตอนสมัครค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วยเหลือเดือนละไม่เกิน 100 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน
วิธีสมัครค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วยเหลือ สูงสุด 100 บาท

สรุป

รัฐบาลจะชำระค่าน้ำประปาให้ตามจริง สูงสุดไม่เกินเดือนละ 100 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ

วิธีลงทะเบียนค่าน้ำ เพื่อรับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา 100 บาท/เดือน

เข้าเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนค่าน้ำประปาส่วนภูมิภาค pwa.co.th

ผู้ใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาคสามารถสมัครรับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาสูงสุดเดือนละ 100 บาท ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีกำหนดปิดลงทะเบียน

วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา 100 บาท รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาส่วนภูมิภาค 100 บาท
วิธีลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาเดือนละ 100 บาท

อ่านและยอมรับเงื่อนไขการลงทะเบียนรับวงเงินช่วยค่าน้ำประปา

แนะนำให้อ่านหลักเกณฑ์การขอรับสิทธิตามมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา ทั้ง 5 ข้อ

อ่านหลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนรับสิทธิลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค
อ่านคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขผู้ลงทะเบียนรับสิทธิเงินช่วยค่าน้ำประปา 100 บาท

กรุณากรอกข้อมูลผู้สมัครรับสิทธิเงินช่วยเหลือค่าน้ำ

ให้ผู้ลงทะเบียนค่าน้ำประปากรอกข้อมูลเพื่อขอรับสิทธิมาตรการช่วยเหลือค่าน้ำประปาสูงสุด 100 บาท กับการประปาส่วนภูมิภาค

กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนค่าน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค
กรุณากรอกข้อมูลผู้ขอรับสิทธิเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา สูงสุด 100 บาท

ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ใช้น้ำประปา พร้อม ยืนยัน

ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ใช้นำประปาขึ้นมาด้านล่าง ให้ท่านตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชน ชื่อผู้ใช้น้ำประปา เลขที่ผู้ใช้น้ำประปา ที่อยู่ของมิเตอร์น้ำประปา หรือ มิเตอร์น้ำประปาที่ติดตั้งอยู่

ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ใช้น้ำขึ้นมา สนใจลงทะเบียนค่าน้ำ กด ยืนยัน
ทำการกดปุ่ม ยืนยัน เพื่อลงทะเบียนค่าน้ำประปา รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำ

ลงทะเบียนค่าน้ำประปาสำเร็จ

หลังจากกดยืนยันเพื่อลงทะเบียนค่าน้ำประปา จากการประปาส่วนภูมิภาคแล้ว ระบบจะขึ้นสีเขียว พร้อมข้อความว่า ระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ระบบจะแสดงข้อมูลให้ทราบดังนี้

ท่านจะได้รับสิทธิส่วนลดค่าน้ำประปา ในเดือน เมษายน 2566 ตามข้อกำหนดของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลัง

ลงทะเบียนค่าน้ำประปาสำเร็จ เสร็จเรียบร้อย ท่านจะได้รับเงินช่วยค่าน้ำประปาสูงสุดเดือนละ 100 บาท
สมัครค่าน้ำประปา สำเร็จ จะสามารถใช้สิทธิได้ในเดือนถัดไป

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การลงทะเบียนค่าน้ำประปา รับเงินช่วยเหลือสูงสุด 100 บาท ต่อ เดือน

หลักเกณฑ์การขอรับสิทธิตามมาตรการช่วยเหลือค่าน้ำประปากับการประปาส่วนภูมิภาค pwa

1 เป็นผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (ต้องเป็นผู้ที่ยืนยันตัวตนรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ e-KYC เรียบร้อยแล้ว)

2 ลงทะเบียนขอรับสิทธิด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/welfare-register.html หรือลงทะเบียนขอรับสิทธิที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศ

3 ผู้ที่ได้รับสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับใบแจ้งค่าน้ำประปาโดยหักจำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน 100 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน (ตามจำนวนจริง)

4 ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะดำเนินการตรวจสอบความเป้นผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐทุกเดือน ก่อนวันที่การประปาส่วนภูมิภาคอ่านมาตรวัดน้ำและออกใบแจ้งค่าน้ำประปา

5 หากมีการเปลี่ยนแปลงเลขที่ผู้ใช้น้ำ จะต้องดำเนินการยกเลิกการลงทะเบียนเลขที่ผู้ใช้น้ำเดิม และ จะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิด้วยเลขที่ผู้ใช้น้ำใหม่อีกครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ PWA Contact Center 1662

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา สูงสุดเดือนละ 100 บาท สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
วิธีลงทะเบียนช่วยเหลือค่าน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค สูงสุด 100 บาท

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่านเว็บไซต์ สถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติ

วิธีเขียนหนังสือมอบอำนาจให้มายืนยันตัวตนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กรณีมาด้วยตัวเองไม่ได้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่าน ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้วันไหน ?

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

วิธีขอยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ออนไลน์ ผ่านเว็บไซตื welfare.mof.go.th หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรํฐ.com

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่านเว็บไซต์ สถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติ

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th ได้ในเวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ทุกวัน