ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่าน ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้วันไหน ?

อัปเดต :

กระทรวงการคลังแจ้งให้ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน คำถามตามมาคือ “ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้วันไหน?” คำตอบคือท่านจะต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธกส. ในวันและเวลาราชการเท่านั้น โดยเริ่มเปิดให้ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป 

1 มีนาคม 2566 เปิดให้ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565
1 มี.ค. 66 เปิดให้ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565 เริ่มใช้ 1 เม.ย.66

-> เว็บไซต์เช็กผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565

-> เอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตน และ วิธีไปยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

-> วิธีมอบอำนาจให้คนอื่นไปยืนยันตัวตนรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแทนเรา

วันที่เปิดให้ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

1 ยืนยันตัวตนวันที่ 1 มีนาคม – 26 มีนาคม 2566 เริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ผู้ที่ยืนยันตัวตนในระยะนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้ทุกสิทธิ์

2 ยืนยันตัวตนวันที่ 27 มีนาคม – 26 เมษายน 2566 เริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

ผู้ที่ไปยืนยันตัวตนในระยะที่ 2 นี้ ท่านจะได้รับสิทธิ์ในวงเงินรูดซื้อสินค้า 300 บาท ย้อนหลังด้วย (วงเงินรูดซื้อของในเดือน เม.ย.)

ระยะเวลายืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน 2565
สรุปวันที่เปิดให้ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

3 ยืนยันตัวตนวันที่ 27 เมษายน – 26 พฤษภาคม 2566 เริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

หากท่านไปยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในระยะที่ 3 จะได้วงเงินรูดซื้อของย้อนหลัง 2 เดือน คือ เม.ย. และ พ.ค. 66

4 ยืนยันตัวตนวันที่ 27 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2566 เริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 1 กรกฏาคม 2566 เป็นต้นไป

ในระยะที่ 4 หากท่านมายืนยันตัวตนจะได้รับเงินรูดซื้อของได้ย้อนหลัง  3 เดือน คือ เม.ย.  , พ.ค. และ มิ.ย. 66

5 ยืนยันตัวตนวันที่ 27 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป เริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

หากท่านไปยืนยันตัวตนในรอบที่ 5 หรือ ยืนยันตัวตนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลัง

ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ที่ธนาคารของรัฐได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
วันที่ไปยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เริ่มไปได้ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

คำถามที่มีคำตอบเกี่ยวกับวิธียืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่

ผู้ที่ได้รับสถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ และ สถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ์ สามารถนำบัตรประชาชน และ เอกสารสำคัญการหย่าไปยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565 ได้ที่ ธนาคารออมสิน กรุงไทย และ ธกส.

ไปยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้วันไหน?

เริ่ม 1 มี.ค. 66 เป็นต้นไป

ยืนยันตัวตนสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

บัตรประชาชนตัวจริง และ ใบสำคัญการหย่า (กรณีได้รับสถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ์)

สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เริ่มใช้ได้วันไหน?

1 เม.ย. 66 เป็นต้นไป

เปิดให้ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่ไหนบ้าง?

ผ่านเว็บไซต์ / จุดให้บริการ / ธนาคารออมสิน กรุงไทย และ ธกส

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ได้เงินกี่บาท?

วงเงินรูดซื้อสินค้า 300 บาท ทุกคน

ประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565 วันที่ 1 มีนาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.com
ผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565 เริ่มตรวจสอบได้ 1 มีนาคม 2566

อ้างอิง : เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th

เรื่องที่เกี่ยวข้อง