วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรคนจน 2566 ผ่าน ไม่ผ่าน เว็บไซต์เช็กผลการลงทะเบียนบัตรคนจน

ภาพรวมแนวทางการตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 – 2566 โดยสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรคนจน 2566 ได้ผ่าน 3 ช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ จะขึ้นสีเขียว เครื่องหมายถูก √ และ ใครที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ จะขึ้นสีแดง เครื่องหมายกากบาท X

เช็กผลสมัครบัตรคนจนได้ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

เว็บไซต์ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน ไม่ผ่าน
เว็บไซต์ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 – 2566 รู้ผล ผ่าน ไม่ผ่าน

-> วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา 100 บาท/เดือน

-> วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้า 315 บาท/เดือน

ช่องทางที่ 1 ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรคนจนผ่านเว็บไซต์

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 และต้องการตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว็บไซต์ตรวจสอบผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน – ไม่ผ่าน welfare.mof.go.th / บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th / บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.com

ขั้นตอนตรวจผลการลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 1. เข้าเว็บไซต์ welfare.mof.go.th / บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th
 2. กดปุ่ม ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ
 3. กรอกข้อมูล เลขบัตรประจำตัวประชาชน / เลือก วันเดือนปีเกิด
 4. กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล
 5. ระบบจะแสดงผลการพิจารณาคุณสมบัติให้ทราบ

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เว็บไซต์ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรคนจน จะมี 2 เว็บไซต์ดังนี้

 1. เว็บไซต์ welfare.mof.go.th
 2. เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th
เว็บไซต์เช็คผลการลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th
เว็บไซต์เช็กผลการลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th

ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่ม ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ

จะมีปุ่มให้เลือก 2 อย่าง

 1. การลงทะเบียน (ปิด 31 ต.ค. 2565)
 2. ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

ให้ท่านเลือกกดปุ่มสีส้ม คือ ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน เพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรคนจน 2566

หน้าเว็บโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ให้กดปุ่ม ตวจสอบสถานะการลงทะเบียน
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กดปุ่ม ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

*เนื่องจากข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 ต้องมีการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบสิทธิหลายหน่วยงานเพื่อให้การตรวจสอบมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์

ดังนั้น การประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ปี 2565 จะเลื่อนออกไปก่อน ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จและประกาศให้ประชาชนทราบโดยเร็วต่อไป

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลส่วนตัว

ให้ท่านกรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบผลสมัครบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังนี้

กรอกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน พร้อมวันเดือนปีเกิด
กรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบบัตรคนจน ผ่าน ไม่ผ่าน พร้อมเลขบัตรประชาชน

ขั้นตอนที่ 4 กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล

เมื่อท่านกรอกข้อมูลส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล ด้านล่างมุมซ้ายของจอ

กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล เพื่อเช็คสถานะบัตรคนจน ผ่าน ไม่ผ่าน 2566
ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรคนจน คลิกปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล

ขั้นตอนที่ 5 ระบบแสดงข้อมูลให้ท่านทราบ

เมื่อข้อมูลแสดงขึ้นให้ท่าน ตรวจสอบจาก 3 ส่วนดังต่อไปนี้

ผลการลงทะเบียนบัตรคนจน ผ่าน จะขึ้นสีเขียว ข้อความ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ
ผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

ช่องทางที่ 2 ผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนตรวจสอบผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน

ซึ่งผู้ที่จะผ่านขั้นตอนตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัตินี้ได้ต้องถูกตรวจสอบทั้ง 47 หน่วยงานของรัฐฯ โดยศึกษาได้จาก 47 หน่วยงานรับแก้ไขลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน ได้ที่นี่

 1. ธนาคารออมสิน
 2. ธนาคารกรุงไทย
 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธนาคาร ธ.ก.ส.
 4. สำนักงานคลังจังหวัด
 5. ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
 6. สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
 7. ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ช่องทางที่ 3 ผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านโทรศัพท์

 1. สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 09 4858 9794 (เวลาทาการ 08.30 – 16.30 น.)
 2. สานักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือโทร. 08 5842 7102 , 08 5842 7103, 08 5842 7104 ,08 5842 7105, 08 5842 7106, 08 5842 7107 (เวลาทาการ 08.30 – 16.30น.)
 3. Call Call Center Center Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 (เวลาทาการ 08.30 – 17.30น.)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรคนจน 2565 – 2566

ตรวจสอบผลการสมัครบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ไหน?

ผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th / จุดลงทะเบียนบัตรคนจน / โทร 02 109 2345 กด 5 กด 2

จะเช็กผลการลงทะเบียนบัตรคนจนได้วันไหน?

1 มี.ค. 66 เวลา 6.00 น.

ยืนยันตัวตนบัตรคนจนได้วันไหน?

ภายใน 180 วัน หลังประกาศผลการลงทะเบียนบัตรคนจน (ยกเว้นธนาคารกรุงไทย ยังไม่กำหนดวัน)

ยืนยันตัวตนรับสิทธิบัตรคนจนที่ไหนบ้าง?

ธนาคารของรัฐ 3 แห่ง คือ ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธ.ก.ส. และ ธนาคารกรุงไทย

บัตรคนจนรอบใหม่ใช้ได้วันไหน?

1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รุ่นเก่า ใช้งานจนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ใช้งานได้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท