วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรคนจน 2566 ผ่าน ไม่ผ่าน เว็บไซต์เช็กผลการลงทะเบียนบัตรคนจน

ภาพรวมแนวทางการตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 – 2566 โดยสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรคนจน 2566 ได้ผ่าน 3 ช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ จะขึ้นสีเขียว เครื่องหมายถูก √ และ ใครที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ จะขึ้นสีแดง เครื่องหมายกากบาท X

เช็กผลสมัครบัตรคนจนได้ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

เว็บไซต์ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน ไม่ผ่าน
เว็บไซต์ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 – 2566 รู้ผล ผ่าน ไม่ผ่าน

-> วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา 100 บาท/เดือน

-> วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้า 315 บาท/เดือน

ช่องทางที่ 1 ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรคนจนผ่านเว็บไซต์

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 และต้องการตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว็บไซต์ตรวจสอบผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน – ไม่ผ่าน welfare.mof.go.th / บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th / บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.com

ขั้นตอนตรวจผลการลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 1. เข้าเว็บไซต์ welfare.mof.go.th / บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th
 2. กดปุ่ม ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ
 3. กรอกข้อมูล เลขบัตรประจำตัวประชาชน / เลือก วันเดือนปีเกิด
 4. กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล
 5. ระบบจะแสดงผลการพิจารณาคุณสมบัติให้ทราบ

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เว็บไซต์ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรคนจน จะมี 2 เว็บไซต์ดังนี้

 1. เว็บไซต์ welfare.mof.go.th
 2. เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th
เว็บไซต์เช็คผลการลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th
เว็บไซต์เช็กผลการลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th

ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่ม ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ

จะมีปุ่มให้เลือก 2 อย่าง

 1. การลงทะเบียน (ปิด 31 ต.ค. 2565)
 2. ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

ให้ท่านเลือกกดปุ่มสีส้ม คือ ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน เพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรคนจน 2566

หน้าเว็บโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ให้กดปุ่ม ตวจสอบสถานะการลงทะเบียน
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กดปุ่ม ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

*เนื่องจากข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 ต้องมีการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบสิทธิหลายหน่วยงานเพื่อให้การตรวจสอบมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์

ดังนั้น การประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ปี 2565 จะเลื่อนออกไปก่อน ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จและประกาศให้ประชาชนทราบโดยเร็วต่อไป

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลส่วนตัว

ให้ท่านกรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบผลสมัครบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังนี้

กรอกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน พร้อมวันเดือนปีเกิด
กรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบบัตรคนจน ผ่าน ไม่ผ่าน พร้อมเลขบัตรประชาชน

ขั้นตอนที่ 4 กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล

เมื่อท่านกรอกข้อมูลส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล ด้านล่างมุมซ้ายของจอ

กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล เพื่อเช็คสถานะบัตรคนจน ผ่าน ไม่ผ่าน 2566
ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรคนจน คลิกปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล

ขั้นตอนที่ 5 ระบบแสดงข้อมูลให้ท่านทราบ

เมื่อข้อมูลแสดงขึ้นให้ท่าน ตรวจสอบจาก 3 ส่วนดังต่อไปนี้

ผลการลงทะเบียนบัตรคนจน ผ่าน จะขึ้นสีเขียว ข้อความ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ
ผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

ช่องทางที่ 2 ผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนตรวจสอบผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน

ซึ่งผู้ที่จะผ่านขั้นตอนตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัตินี้ได้ต้องถูกตรวจสอบทั้ง 47 หน่วยงานของรัฐฯ โดยศึกษาได้จาก 47 หน่วยงานรับแก้ไขลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน ได้ที่นี่

 1. ธนาคารออมสิน
 2. ธนาคารกรุงไทย
 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธนาคาร ธ.ก.ส.
 4. สำนักงานคลังจังหวัด
 5. ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
 6. สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
 7. ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ช่องทางที่ 3 ผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านโทรศัพท์

 1. สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 09 4858 9794 (เวลาทาการ 08.30 – 16.30 น.)
 2. สานักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือโทร. 08 5842 7102 , 08 5842 7103, 08 5842 7104 ,08 5842 7105, 08 5842 7106, 08 5842 7107 (เวลาทาการ 08.30 – 16.30น.)
 3. Call Call Center Center Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 (เวลาทาการ 08.30 – 17.30น.)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรคนจน 2565 – 2566

ตรวจสอบผลการสมัครบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ไหน?

ผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th / จุดลงทะเบียนบัตรคนจน / โทร 02 109 2345 กด 5 กด 2

จะเช็กผลการลงทะเบียนบัตรคนจนได้วันไหน?

1 มี.ค. 66 เวลา 6.00 น.

ยืนยันตัวตนบัตรคนจนได้วันไหน?

ภายใน 180 วัน หลังประกาศผลการลงทะเบียนบัตรคนจน (ยกเว้นธนาคารกรุงไทย ยังไม่กำหนดวัน)

ยืนยันตัวตนรับสิทธิบัตรคนจนที่ไหนบ้าง?

ธนาคารของรัฐ 3 แห่ง คือ ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธ.ก.ส. และ ธนาคารกรุงไทย

บัตรคนจนรอบใหม่ใช้ได้วันไหน?

1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รุ่นเก่า ใช้งานจนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ใช้งานได้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่านเว็บไซต์ สถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติ

วิธีเขียนหนังสือมอบอำนาจให้มายืนยันตัวตนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กรณีมาด้วยตัวเองไม่ได้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป