ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรคนจน 2566 ผ่าน ไม่ผ่าน เว็บไซต์เช็กผลการลงทะเบียนบัตรคนจน

อัปเดต :

ภาพรวมแนวทางการตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 – 2566 โดยสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรคนจน 2566 ได้ผ่าน 3 ช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ จะขึ้นสีเขียว เครื่องหมายถูก √ และ ใครที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ จะขึ้นสีแดง เครื่องหมายกากบาท X

เช็กผลสมัครบัตรคนจนได้ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

เว็บไซต์ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน ไม่ผ่าน
เว็บไซต์ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 – 2566 รู้ผล ผ่าน ไม่ผ่าน

-> วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา 100 บาท/เดือน

-> วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้า 315 บาท/เดือน

ช่องทางที่ 1 ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรคนจนผ่านเว็บไซต์

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 และต้องการตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว็บไซต์ตรวจสอบผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน – ไม่ผ่าน welfare.mof.go.th / บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th / บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.com

ขั้นตอนตรวจผลการลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 1. เข้าเว็บไซต์ welfare.mof.go.th / บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th
 2. กดปุ่ม ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ
 3. กรอกข้อมูล เลขบัตรประจำตัวประชาชน / เลือก วันเดือนปีเกิด
 4. กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล
 5. ระบบจะแสดงผลการพิจารณาคุณสมบัติให้ทราบ

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เว็บไซต์ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรคนจน จะมี 2 เว็บไซต์ดังนี้

 1. เว็บไซต์ welfare.mof.go.th
 2. เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th
เว็บไซต์เช็คผลการลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th
เว็บไซต์เช็กผลการลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th

ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่ม ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ

จะมีปุ่มให้เลือก 2 อย่าง

 1. การลงทะเบียน (ปิด 31 ต.ค. 2565)
 2. ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

ให้ท่านเลือกกดปุ่มสีส้ม คือ ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน เพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรคนจน 2566

หน้าเว็บโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ให้กดปุ่ม ตวจสอบสถานะการลงทะเบียน
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กดปุ่ม ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

*เนื่องจากข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 ต้องมีการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบสิทธิหลายหน่วยงานเพื่อให้การตรวจสอบมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์

ดังนั้น การประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ปี 2565 จะเลื่อนออกไปก่อน ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จและประกาศให้ประชาชนทราบโดยเร็วต่อไป

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลส่วนตัว

ให้ท่านกรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบผลสมัครบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังนี้

กรอกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน พร้อมวันเดือนปีเกิด
กรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบบัตรคนจน ผ่าน ไม่ผ่าน พร้อมเลขบัตรประชาชน

ขั้นตอนที่ 4 กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล

เมื่อท่านกรอกข้อมูลส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล ด้านล่างมุมซ้ายของจอ

กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล เพื่อเช็คสถานะบัตรคนจน ผ่าน ไม่ผ่าน 2566
ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรคนจน คลิกปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล

ขั้นตอนที่ 5 ระบบแสดงข้อมูลให้ท่านทราบ

เมื่อข้อมูลแสดงขึ้นให้ท่าน ตรวจสอบจาก 3 ส่วนดังต่อไปนี้

ผลการลงทะเบียนบัตรคนจน ผ่าน จะขึ้นสีเขียว ข้อความ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ
ผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

ช่องทางที่ 2 ผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนตรวจสอบผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน

ซึ่งผู้ที่จะผ่านขั้นตอนตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัตินี้ได้ต้องถูกตรวจสอบทั้ง 47 หน่วยงานของรัฐฯ โดยศึกษาได้จาก 47 หน่วยงานรับแก้ไขลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน ได้ที่นี่

 1. ธนาคารออมสิน
 2. ธนาคารกรุงไทย
 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธนาคาร ธ.ก.ส.
 4. สำนักงานคลังจังหวัด
 5. ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
 6. สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
 7. ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ช่องทางที่ 3 ผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านโทรศัพท์

 1. สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 09 4858 9794 (เวลาทาการ 08.30 – 16.30 น.)
 2. สานักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือโทร. 08 5842 7102 , 08 5842 7103, 08 5842 7104 ,08 5842 7105, 08 5842 7106, 08 5842 7107 (เวลาทาการ 08.30 – 16.30น.)
 3. Call Call Center Center Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 (เวลาทาการ 08.30 – 17.30น.)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรคนจน 2565 – 2566

ตรวจสอบผลการสมัครบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ไหน?

ผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th / จุดลงทะเบียนบัตรคนจน / โทร 02 109 2345 กด 5 กด 2

จะเช็กผลการลงทะเบียนบัตรคนจนได้วันไหน?

1 มี.ค. 66 เวลา 6.00 น.

ยืนยันตัวตนบัตรคนจนได้วันไหน?

ภายใน 180 วัน หลังประกาศผลการลงทะเบียนบัตรคนจน (ยกเว้นธนาคารกรุงไทย ยังไม่กำหนดวัน)

ยืนยันตัวตนรับสิทธิบัตรคนจนที่ไหนบ้าง?

ธนาคารของรัฐ 3 แห่ง คือ ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธ.ก.ส. และ ธนาคารกรุงไทย

บัตรคนจนรอบใหม่ใช้ได้วันไหน?

1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รุ่นเก่า ใช้งานจนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ใช้งานได้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่องที่เกี่ยวข้อง