เปลี่ยนเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ EDC เป็นแอพ ถุงเงิน ก่อน 29 มีนาคม 2566

อัปเดต :

แนวทางการเปลี่ยนเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ EDC หรือ เครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ EDC เป็นแอพถุงเงิน จากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ โดยการเปลี่ยนครั้งนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยจะสรุปเกี่ยวกับข้อดีของการเหลี่ยนเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ edc เป็นแอพถุงเงินให้ทราบดังนี้

* อ้างอิงเอกสาร กค 0412.6/ว1581 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 การเปลี่ยนเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปี เป็นแอปพลิเคชันถุงเงิน

ข้อดีของการเปลี่ยนจากเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ EDC เป็นแอพถุงเงิน

เพื่อรองรับการเปลี่ยนไปใช้บัตรประจำตัวประชาชน แทน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  1. ไม่ต้องเสียค่าบริการรายปี 2,100 บาท/1ปี
  2. ไม่ต้องเสียเวลา ณ ตอนที่เครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ชำรุด / เสีย
  3. พร้อมเป็นร้านค้าที่เปิดรับโครงการฯ อื่นๆ ในอนาคตของรัฐฯ
  4. เพิ่มยอดขาย กับ โอกาสทางเลือก ด้วยแอพถุงเงิน (ais point และ อื่นๆที่จะตามมาในอนาคต)

ข้อเสียของการขอเปลี่ยนเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ EDC เป็นแอพถุงเงิน

ณ ตอนนเปลี่ยนไปใช้แอพถุงเงินเราต้องติดต่อไปหลายหน่วยงาน เช่น คลังจังหวัด/ กรมบัญชีกลาง , ธนาคารกรุงไทย  และ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด/กรมการค้าภายใน เป็นต้น

  1. เสียค่าบริการายปี 2,100 บาท ซึ่งเป็นราคาที่แพงมากๆ
  2. เสียเวลาไปติดต่อหน่วยงานราชการหลายแห่ง
ขั้นตอนการขอเปลี่ยนเครื่องรูดเงินอิเล็กทรอสิกส์ EDC เป็นแอพถุงเงิน
วิธีและขั้นตอนขอเปลี่ยนเครื่องรูดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นแอพถุงเงิน

วิธีเปลี่ยนเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ EDC เป็นแอพถุงเงิน

กระทรวงพาณิชย์ได้ออกเอกสารแจ้งเตือนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้เครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ edc ถึงแนวทางในการเปลี่ยนไปใช้แอพถุงเงิน

  1. ร้านค้าเปลียนเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นแอพถุงเงิน
  2. ร้านค้าประสงค์จะใช้งานเครื่อง EDC ต่อ

กรณีที่ 1 ร้านค้าต้องการเปลี่ยนเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ edc เป็นแอพถุงเงิน

ทางร้านจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.1 ให้ทำการคืนเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ EDC ที่สำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง พร้อมหนังสือแจ้งการเปลี่ยนเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)

ทำการคืนได้ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2566 หากร้านค้าไหนไม่ส่งคืน จะถูกระงับสัญญาณตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

1.2 นำเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ EDC คืน จำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง

1.3 ร้านค้าต้องสมัครแอพถุงเงิน ในโทรศัพท์ก่อน หรือหากมีแอพถุงเงินอยู่แล้ว ไม่ต้องสมัครใหม่

ทั้งนี้ ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์และเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ของร้านค้าที่ใช้สมัครต้องตรงกับข้อมูลในคำร้องขอเปลี่ยนแปลงระบบรับชำระสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากเครื่อง EDC เป็นแอพถุงเงิน ของสำนักงานกระทรวงพาณิชย์จังหวัด / กรมการค้าภายใน

1.4 ให้นำสำเนาแบบฟอร์มการส่งคืนเครื่อง EDC ที่ได้รับจากคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง ใช้เป็นหลักฐานยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงระบบรับชำระสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ EDC เป็นแอพถุงเงิน ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด / กรมการค้าภายใน

1.5 เมื่อยื่นคำร้องแล้ว ร้านค้าจะได้รับการแจ้งให้ยืนยันข้อมูลการสมัครผ่านแอพถุงเงิน ภายใน 3 วัน นับจากวันยื่นคำร้อง

กรณีผ่าน ให้ดำเนินการยืนยันข้อมูลการสมัครและสามารถใช้งานได้เลย

กรณีไม่ผ่าน ให้ติดต่อสำนักงานพาณิ่ชย์จังหวัด / กรมการค้าภายในเพื่อแก้ไขข้อมูล

ขั้นตอนเปลี่ยนเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นแอพถุงเงิน ก่อน 29 มีนาคม 2566
เปลี่ยนเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นแอพถุงเงินเพื่อรับสิทธิโครงการสวัสดิการแห่งรัฐใหม่

กรณีที่ 2 ร้านค้าประสงค์จะใช้งานเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ EDC ต่อ

โปรดทราบ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2566 การใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ จะเปลี่ยนจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็น บัตรประจำตัวประชาชนแทน

2.1 กรอกแบบฟอร์มการขอใช้งานเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ต่อ ที่สำนักงานคลังประจำจังหวัด / กรมบัญชีกลาง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 มีนาคม 2566

2.2 หลังจากวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน  2566 ให้ร้านค้าติดต่อที่สาขาธนาคารกรุงไทย โดยแสดงสำเนาแบบฟอร์มการขอใช้งานเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอสิกส์ (EDC) หรื่อ เครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่อ

2.3 ทำการกรอกเอกสารข้อตกลงเพิ่มเติมสำหรับการยืมเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)” พร้อมชำระเงินค่าบริการรายปี ซึ่งเป็นค่าบริการใช้งานเครื่อง EDC ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567 จำนวน 2,100 บาทต่อปี

หากร้านค้าไม่ได้ชำระเงินก่อน 30 เมษายน 2566 ธนาคารกรุงไทยจะทำการระงับสัญญาณเครื่อง EDC ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

วิธีขอใช้เครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่อไปอีก 1 ปี
ประสงค์จะใช้เครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ edc ต่ออีก 1 ปี

แจ้งเตือน มิจฉาชีพโทรสอบถามข้อมูลร้านค้าที่มีเครื่องรูดบัตรคนจน EDC

โปรดระวังมิจฉาชีพ เตือนภัยร้านธงฟ้าที่ต้องการคืนเครื่อง EDC หรือ เครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่หลอกภามข้อมูลส่วนบุคคล “กรมบัญชีกลาง” และ “สำนักงานคลังจังหวัด” ไม่มีนโยบายโทรสอบถามข้อมูลส่วนตัวของร้นค้าใดๆ ทั้งสิ้น

หากร้านค้าพบเหตุการณ์ดังกล่าวหรือเหตุไม่น่าเชื่อถือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมบัญชีกลาง หรือ สำนักงานคลังหวัด โทร 02 270 6400

ระวังมิจฉาชีพโทรสอบถามข้อมูลร้านค้าที่มีเครื่อง edc
กรมบัญชีกลางแจ้ง โปรดระวังกลุ่มคนโทรหาเพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคล

ถาม ตอบ เกี่ยวกับการขอเปลี่ยนเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ EDC เป็นแอพถุงเงิน

จะเปลี่ยนเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นแอพถุงเงินได้ที่ไหน?

ติดต่อคืนเครื่องที่รูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ EDC ที่คลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง แล้วทำเรื่องที่ กระทรวงพาณิชย์ต่อ

หากจะใช้เครื่องรูดเงินอิเล็กทรอสิกส์ EDC ต่อไปต้องทำอย่างไร?

ติดต่อคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลางก่อน 29 มีนาคม 2566

ใช้เครื่องรูดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่ออีก 1 ปี ต้องเสียเงินกี่บาท?

2,100 บาท/ปี

หากไม่ทำอะไรเลย เครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ EDC จะใช้ได้อยู่ปกติไหม?

จะโดนระงับ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

อ้างอิง : เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง