วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

เปลี่ยนเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ EDC เป็นแอพ ถุงเงิน ก่อน 29 มีนาคม 2566

แนวทางการเปลี่ยนเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ EDC หรือ เครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ EDC เป็นแอพถุงเงิน จากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ โดยการเปลี่ยนครั้งนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยจะสรุปเกี่ยวกับข้อดีของการเหลี่ยนเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ edc เป็นแอพถุงเงินให้ทราบดังนี้

* อ้างอิงเอกสาร กค 0412.6/ว1581 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 การเปลี่ยนเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปี เป็นแอปพลิเคชันถุงเงิน

ข้อดีของการเปลี่ยนจากเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ EDC เป็นแอพถุงเงิน

เพื่อรองรับการเปลี่ยนไปใช้บัตรประจำตัวประชาชน แทน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  1. ไม่ต้องเสียค่าบริการรายปี 2,100 บาท/1ปี
  2. ไม่ต้องเสียเวลา ณ ตอนที่เครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ชำรุด / เสีย
  3. พร้อมเป็นร้านค้าที่เปิดรับโครงการฯ อื่นๆ ในอนาคตของรัฐฯ
  4. เพิ่มยอดขาย กับ โอกาสทางเลือก ด้วยแอพถุงเงิน (ais point และ อื่นๆที่จะตามมาในอนาคต)

ข้อเสียของการขอเปลี่ยนเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ EDC เป็นแอพถุงเงิน

ณ ตอนนเปลี่ยนไปใช้แอพถุงเงินเราต้องติดต่อไปหลายหน่วยงาน เช่น คลังจังหวัด/ กรมบัญชีกลาง , ธนาคารกรุงไทย  และ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด/กรมการค้าภายใน เป็นต้น

  1. เสียค่าบริการายปี 2,100 บาท ซึ่งเป็นราคาที่แพงมากๆ
  2. เสียเวลาไปติดต่อหน่วยงานราชการหลายแห่ง
ขั้นตอนการขอเปลี่ยนเครื่องรูดเงินอิเล็กทรอสิกส์ EDC เป็นแอพถุงเงิน
วิธีและขั้นตอนขอเปลี่ยนเครื่องรูดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นแอพถุงเงิน

วิธีเปลี่ยนเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ EDC เป็นแอพถุงเงิน

กระทรวงพาณิชย์ได้ออกเอกสารแจ้งเตือนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้เครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ edc ถึงแนวทางในการเปลี่ยนไปใช้แอพถุงเงิน

  1. ร้านค้าเปลียนเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นแอพถุงเงิน
  2. ร้านค้าประสงค์จะใช้งานเครื่อง EDC ต่อ

กรณีที่ 1 ร้านค้าต้องการเปลี่ยนเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ edc เป็นแอพถุงเงิน

ทางร้านจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.1 ให้ทำการคืนเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ EDC ที่สำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง พร้อมหนังสือแจ้งการเปลี่ยนเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)

ทำการคืนได้ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2566 หากร้านค้าไหนไม่ส่งคืน จะถูกระงับสัญญาณตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

1.2 นำเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ EDC คืน จำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง

1.3 ร้านค้าต้องสมัครแอพถุงเงิน ในโทรศัพท์ก่อน หรือหากมีแอพถุงเงินอยู่แล้ว ไม่ต้องสมัครใหม่

ทั้งนี้ ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์และเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ของร้านค้าที่ใช้สมัครต้องตรงกับข้อมูลในคำร้องขอเปลี่ยนแปลงระบบรับชำระสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากเครื่อง EDC เป็นแอพถุงเงิน ของสำนักงานกระทรวงพาณิชย์จังหวัด / กรมการค้าภายใน

1.4 ให้นำสำเนาแบบฟอร์มการส่งคืนเครื่อง EDC ที่ได้รับจากคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง ใช้เป็นหลักฐานยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงระบบรับชำระสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ EDC เป็นแอพถุงเงิน ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด / กรมการค้าภายใน

1.5 เมื่อยื่นคำร้องแล้ว ร้านค้าจะได้รับการแจ้งให้ยืนยันข้อมูลการสมัครผ่านแอพถุงเงิน ภายใน 3 วัน นับจากวันยื่นคำร้อง

กรณีผ่าน ให้ดำเนินการยืนยันข้อมูลการสมัครและสามารถใช้งานได้เลย

กรณีไม่ผ่าน ให้ติดต่อสำนักงานพาณิ่ชย์จังหวัด / กรมการค้าภายในเพื่อแก้ไขข้อมูล

ขั้นตอนเปลี่ยนเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นแอพถุงเงิน ก่อน 29 มีนาคม 2566
เปลี่ยนเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นแอพถุงเงินเพื่อรับสิทธิโครงการสวัสดิการแห่งรัฐใหม่

กรณีที่ 2 ร้านค้าประสงค์จะใช้งานเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ EDC ต่อ

โปรดทราบ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2566 การใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ จะเปลี่ยนจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็น บัตรประจำตัวประชาชนแทน

2.1 กรอกแบบฟอร์มการขอใช้งานเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ต่อ ที่สำนักงานคลังประจำจังหวัด / กรมบัญชีกลาง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 มีนาคม 2566

2.2 หลังจากวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน  2566 ให้ร้านค้าติดต่อที่สาขาธนาคารกรุงไทย โดยแสดงสำเนาแบบฟอร์มการขอใช้งานเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอสิกส์ (EDC) หรื่อ เครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่อ

2.3 ทำการกรอกเอกสารข้อตกลงเพิ่มเติมสำหรับการยืมเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)” พร้อมชำระเงินค่าบริการรายปี ซึ่งเป็นค่าบริการใช้งานเครื่อง EDC ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567 จำนวน 2,100 บาทต่อปี

หากร้านค้าไม่ได้ชำระเงินก่อน 30 เมษายน 2566 ธนาคารกรุงไทยจะทำการระงับสัญญาณเครื่อง EDC ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

วิธีขอใช้เครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่อไปอีก 1 ปี
ประสงค์จะใช้เครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ edc ต่ออีก 1 ปี

แจ้งเตือน มิจฉาชีพโทรสอบถามข้อมูลร้านค้าที่มีเครื่องรูดบัตรคนจน EDC

โปรดระวังมิจฉาชีพ เตือนภัยร้านธงฟ้าที่ต้องการคืนเครื่อง EDC หรือ เครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่หลอกภามข้อมูลส่วนบุคคล “กรมบัญชีกลาง” และ “สำนักงานคลังจังหวัด” ไม่มีนโยบายโทรสอบถามข้อมูลส่วนตัวของร้นค้าใดๆ ทั้งสิ้น

หากร้านค้าพบเหตุการณ์ดังกล่าวหรือเหตุไม่น่าเชื่อถือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมบัญชีกลาง หรือ สำนักงานคลังหวัด โทร 02 270 6400

ระวังมิจฉาชีพโทรสอบถามข้อมูลร้านค้าที่มีเครื่อง edc
กรมบัญชีกลางแจ้ง โปรดระวังกลุ่มคนโทรหาเพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคล

ถาม ตอบ เกี่ยวกับการขอเปลี่ยนเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ EDC เป็นแอพถุงเงิน

จะเปลี่ยนเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นแอพถุงเงินได้ที่ไหน?

ติดต่อคืนเครื่องที่รูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ EDC ที่คลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง แล้วทำเรื่องที่ กระทรวงพาณิชย์ต่อ

หากจะใช้เครื่องรูดเงินอิเล็กทรอสิกส์ EDC ต่อไปต้องทำอย่างไร?

ติดต่อคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลางก่อน 29 มีนาคม 2566

ใช้เครื่องรูดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่ออีก 1 ปี ต้องเสียเงินกี่บาท?

2,100 บาท/ปี

หากไม่ทำอะไรเลย เครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ EDC จะใช้ได้อยู่ปกติไหม?

จะโดนระงับ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

อ้างอิง : เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่านเว็บไซต์ สถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติ

วิธีเขียนหนังสือมอบอำนาจให้มายืนยันตัวตนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กรณีมาด้วยตัวเองไม่ได้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป