วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

อัปเดต :

ผู้ได้รับสถานะผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ หรือ สถานะได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ กับธนาคารของรัฐ 3 แห่ง ท่านจำเป็นต้องศึกษาวิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อรับสิทธิในครั้งนี้ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 – 2566

คำอธิบายสถานะเมื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ คือ ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อย และ ผ่านคุณสมบัติของโครงการ รอยืนยันตัวตน (e-KYC) เพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ คือ ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อย และไม่ผ่านคุณสมบัติของโครงการสามารถยืนอุทธรณ์เพื่อขอพิจารณาคุณสมบัติใหม่ได้ (วิธีแก้ไขเมื่อได้รับสถานะไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติ)

ขั้นตอนและวิธียืนยันตัวตนเมื่อผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 / ผ่าน

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร / มีวิธีแก้ไขหรือไม่

ขั้นตอนและวิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัพเดต 2566

เมื่อท่านได้รับสิทธิ์ หรือ ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้วขึ้นสถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ หรือ สถานะสีเขียว แนะนำให้รีบยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

  1. ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (welfare.mof.go.th)
  2. สถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ
  3. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง ติดต่อธนาคาร ธกส ออมสิน หรือ กรุงไทย
  4. ยื่นบัตรประชาชน ให้เจ้าหน้าที่ แจ้งว่ามายืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลโดยการเสียบบัตรประชาชนเข้าเครื่องอ่านข้อมูล / เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลเบื้องต้น / เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปเพื่อยืนยัน
  6. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอนและวิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน อัพเดตล่าสุด ต้องติดต่อที่สาขาธนาคาร 3 แห่ง ด้วยตัวเองเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1 เช็คสถานะผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ผ่านเว็บไซต์

สามารถศึกษาวิธีการเช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จากที่นี่ หรือ ทำตามขั้นตอนดังนี้

กรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 - 2566
กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

ขันตอนที่ 2 ระบบแจ้งผลการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เมื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และได้รับสถานะสีเขียว หรือ ผลการพิจารณาคุณสมบัติ

ผลการพิจารณาคุณสมบัติ (สีเขียว ) คือ ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเพิ่อสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านคุณสมบัติ แนะนำให้ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันที
สถานะผ่านการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ สถานะสีเขียว

ขั้นตอนที่ 3 นำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ ธนาคารแห่งรัฐ

ทางการะทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคาร 3 แห่งดังนี้

  1. ธนาคารออมสิน – ค้นหาสาขาธนาคารออมสิน
  2. ธนาคารกรุงไทย – ค้นหาสาขาธนาคารกรุงไทย
  3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. – ค้นหาสาขาธนาคาร ธ.ก.ส.

ขั้นตอนที่ 4 ยื่นบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่

ในขั้นตอนนี้ ท่านจำเป็นต้องแสดงตัวตนที่ธนาคาร พร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชน

ใช้บัตรประชาชนตัวจริง ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ธนาคารของรัฐ
การยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยบัตรประชาชนตัวจริงที่ธนาคาร

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบในระบบอีกครั้ง

สถานะสีเขียวจำเป็นต้องขึ้นสีเขียว คือ ยืนยันตัวตนสำเร็จ โดยผลการยืนยันตัวตน (e-KYC) มีความหมายดังต่อไปนี้

สถานะ ยืนยันตัวตนสำเร็จ คือ ผู้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ สำเร็จ

สถานะ ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ คือ ผู้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สำเร็จ

วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขึ้นสีเขียว หมายความว่า ผ่าน
ขั้นตอนการยืนยันตัวตนขค้นสถานะสีเขียว / ยืนยันตัวตนสำเร็จ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการวิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยบัตรประชาชนที่สาขาธนาคาร

เปิดให้ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้วันไหน?

ภายใน 180 วัน

ใช้เอกสารอะไรในการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่?

บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง

เริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันไหน?

1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ให้คนอื่นไปยืนยันตัวตนได้ไหม?

ได้ ต้องมีใบมอบอำนาจ

ใช้บัตรประชาชนยืนยันตัวตนรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เพราะอะไร?

บัตรประชาชนต้องเป็นตัวจริง และ ไม่หมดอายุ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง