วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

ผู้ได้รับสถานะผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ หรือ สถานะได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ กับธนาคารของรัฐ 3 แห่ง ท่านจำเป็นต้องศึกษาวิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อรับสิทธิในครั้งนี้ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 – 2566

คำอธิบายสถานะเมื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ คือ ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อย และ ผ่านคุณสมบัติของโครงการ รอยืนยันตัวตน (e-KYC) เพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ คือ ผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อย และไม่ผ่านคุณสมบัติของโครงการสามารถยืนอุทธรณ์เพื่อขอพิจารณาคุณสมบัติใหม่ได้ (วิธีแก้ไขเมื่อได้รับสถานะไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติ)

ขั้นตอนและวิธียืนยันตัวตนเมื่อผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 / ผ่าน

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร / มีวิธีแก้ไขหรือไม่

ขั้นตอนและวิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัพเดต 2566

เมื่อท่านได้รับสิทธิ์ หรือ ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้วขึ้นสถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ หรือ สถานะสีเขียว แนะนำให้รีบยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

  1. ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (welfare.mof.go.th)
  2. สถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ
  3. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง ติดต่อธนาคาร ธกส ออมสิน หรือ กรุงไทย
  4. ยื่นบัตรประชาชน ให้เจ้าหน้าที่ แจ้งว่ามายืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลโดยการเสียบบัตรประชาชนเข้าเครื่องอ่านข้อมูล / เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลเบื้องต้น / เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปเพื่อยืนยัน
  6. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอนและวิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน อัพเดตล่าสุด ต้องติดต่อที่สาขาธนาคาร 3 แห่ง ด้วยตัวเองเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 1 เช็คสถานะผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ผ่านเว็บไซต์

สามารถศึกษาวิธีการเช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จากที่นี่ หรือ ทำตามขั้นตอนดังนี้

กรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 - 2566
กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

ขันตอนที่ 2 ระบบแจ้งผลการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เมื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และได้รับสถานะสีเขียว หรือ ผลการพิจารณาคุณสมบัติ

ผลการพิจารณาคุณสมบัติ (สีเขียว ) คือ ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเพิ่อสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านคุณสมบัติ แนะนำให้ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันที
สถานะผ่านการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ สถานะสีเขียว

ขั้นตอนที่ 3 นำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ ธนาคารแห่งรัฐ

ทางการะทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคาร 3 แห่งดังนี้

  1. ธนาคารออมสิน – ค้นหาสาขาธนาคารออมสิน
  2. ธนาคารกรุงไทย – ค้นหาสาขาธนาคารกรุงไทย
  3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. – ค้นหาสาขาธนาคาร ธ.ก.ส.

ขั้นตอนที่ 4 ยื่นบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่

ในขั้นตอนนี้ ท่านจำเป็นต้องแสดงตัวตนที่ธนาคาร พร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชน

ใช้บัตรประชาชนตัวจริง ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ธนาคารของรัฐ
การยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยบัตรประชาชนตัวจริงที่ธนาคาร

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบในระบบอีกครั้ง

สถานะสีเขียวจำเป็นต้องขึ้นสีเขียว คือ ยืนยันตัวตนสำเร็จ โดยผลการยืนยันตัวตน (e-KYC) มีความหมายดังต่อไปนี้

สถานะ ยืนยันตัวตนสำเร็จ คือ ผู้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ สำเร็จ

สถานะ ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ คือ ผู้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สำเร็จ

วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขึ้นสีเขียว หมายความว่า ผ่าน
ขั้นตอนการยืนยันตัวตนขค้นสถานะสีเขียว / ยืนยันตัวตนสำเร็จ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการวิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยบัตรประชาชนที่สาขาธนาคาร

เปิดให้ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้วันไหน?

ภายใน 180 วัน

ใช้เอกสารอะไรในการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่?

บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง

เริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันไหน?

1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ให้คนอื่นไปยืนยันตัวตนได้ไหม?

ได้ ต้องมีใบมอบอำนาจ

ใช้บัตรประชาชนยืนยันตัวตนรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เพราะอะไร?

บัตรประชาชนต้องเป็นตัวจริง และ ไม่หมดอายุ

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท