วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันนี้ อัพเดตสถานะ ผ่าน ไม่ผ่าน ประกาศผลวันไหน?

ต้องการเช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันนี้ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่านช่องทางไหน วันนี้แนะนำขั้นตอนการตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 โดยอัปเดตล่าสุดปลายมกราคม 2566 โดยผู้ที่เช็คผลการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน-ไม่ผ่าน จะสามารถเช็คได้ผ่าน 3 ช่องทาง

ขั้นตอนเช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันนี้ อัพเดตล่าสุด

โปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ต้องการตรวจสอบเช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ของผู้ที่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด ปี 2565 โดยผู้ที่ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ผ่าน จะได้รับสิทธิประโยชน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2566

 1. เข้าเว็บไซต์ welfare.mof.go.th
 2. กดปุ่ม ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
 3. ป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อม วัน เดือน ปี เกิด
 4. กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล
 5. ให้ดูผลการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
 6. ระบบจะแจ้งผลการผลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ทราบ

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์เพื่อเช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

สำหรับผู้ที่ต้องการทราบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบออนไลน์ หรือ เช็คสิทธิ์ ผ่าน ไม่ผ่าน การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เข้าเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบดังนี้

โดยสามารถตรวจสอบสถานะ หรือ เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ออนไลน์ได้ในเวลา 6.00 น. เป็นต้นไป

ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่มสีส้ม “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เมื่อเข้าหน้าเว็บโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 หรือ โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ท่านจะพบกับเมนูให้กด 2 เมนูคือ

ให้ท่านกดเมนูสีส้ม ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน ไม่ผ่าน ได้เลยครับ

เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน ไม่ผ่าน ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.com
ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผ่าน ไม่ผ่าน อัพเดตสถานะ ผ่าน ไม่ผ่าน

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน

หน้าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ให้ท่านกรอกข้อมูลในบัตรประชาชนที่ต้องการตรวจสอบ

“กรุณากรอกข้อมูลตามหน้าบัตรประจำตัวประชาชนใบล่าสุดและยังไม่หมดอายุ กรณีไม่ทราบวันเกิด / เดือนเกิด / กรุณาเลือก ไม่ทราบวันเกิด / ไม่ทราบเดือนเกิด”

ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผ่าน ไม่ผ่าน
ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ สิทธิบัตรคนจน ผ่าน ไม่ผา่น

ขั้นตอนที่ 4 กดปุ่มตรวจสอบข้อมูล

เมื่อกรอกข้อมูลตามขั้นตอนที่ 3 แล้ว ให้ท่านกดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล เพื่อเช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ว่า ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน

 1. ระบบแจ้งข้อความ ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน
 2. ระบบแจ้งข้อความ เลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบ
 3. ระบบแจ้งข้อความ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 4. ระบบแสดงผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565
กดตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน ไม่ผ่าน
ตรวจสอบข้อมูลโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ขึ้นสถานะไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน

เมื่อท่านพบข้อความแจ้งว่า ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนกรุณาตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียน หรือ หากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ (“WFCS10002) มีวิธีแก้ไขดังนี้

วิธีแก้ไขสถานะ ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน

 1. ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ท่านป้อน เช่น กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง หรือ เลือก วัน เดือน ปี เกิด ไม่ถูกต้อง เป็นต้น
 2. หากไม่ทราบวันเกิด / เดือนเกิด ให้เลือก ไม่ทราบวันเกิด / ไม่ทราบเดือนเกิด
 3. ระบบแจ้งให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ อัพเดตล่าสุด ปิดให้ลงทะเบียนแล้ว (31 ต.ค. 65)
เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ระบบแจ้ง ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เช็คสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระบบแจ้ง ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระบบแจ้ง เลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบ

เมื่อท่านกรอกเลขบัตรประชาชนไปแล้วแต่ระบบขึ้นข้อความสีแดง เลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง แต่ท่านมั่นใจว่าได้ป้อนเลขประชาชนถูกต้องแล้ว ให้ท่านแก้ไขดังนี้

วิธีแก้ไขสถานะ เลขประจำตัวประชาชนไม่ถุกต้อง

 1. ให้ท่านลบ ตัวเลข ที่ป้อนออกให้หมด
 2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนใหม่อีกครั้ง
 3. อย่าเว้นวรรค เด็ดขาด (โทรศัพท์บางครั้งปุ่มจะค้าง หรือ กระโดด)

ระบบจะให้ท่านกรอกเลขประจำตัวประชาชนได้ 13 ตัวเท่านั้น

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ สถานะ ผ่าน ไม่ผ่าน เลขบัตรประชาชนไม่ถุกต้อง
ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง

เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ระบบแจ้ง กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

เมื่อท่านกรอกข้อมูลทั้งหมดแล้ว แล้วได้ทำการกดปุ่มตรวจสอบสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้วระบบขึ้น กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน มีวิธีแก้ไข

วิธีแก้ไขสถานะ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ระบบแจ้งกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเกิดจากการที่ท่านป้อนข้อมูลตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนไม่ครบถ้วน เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ วัน เดือน ปี เกิด

วิธีแก้ไขข้อมูลไม่ครบถ้วน แนะนำขั้นตอนแก้ไขการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ระบบแจ้งกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 5 ระบบแจ้งผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน 2565

เมื่อทำถึงขั้นตอนที่ 5 แล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลหรือ ผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ให้ท่านทราบ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

 1. ผลการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
 2. ผลการลงทะเบียน / ผลการพิจารณาคุณสมบัติ / ผลการยืนยันตัวตน (e-KYC)
แจ้งผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565 ผ่าน สถานะ ผลการลงทะเบียน ถูกสีเขียว
ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน สีเขียว สถานผลการลงทะเบียน

ผลการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ผลการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

ระบบจะแสดงผลออกมาให้ทราบดังนี้

สถานะที่จะผ่านในส่วนที่ 1 คือ การลงทะเบียนสมบูรณ์

ผลการลงทะเบียน / ผลการพิจารณาคุณสมบัติ / ผลการยืืนยันตัวตน (e-KYC)

ระบบจะแสดงผลให้ทราบดังนี้

ผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะแสดงรูปสีเขียว ผลการลงทะเบียน ผ่าน และ ในส่วนของ ผลการลงทะเบียนจะขึ้นข้อความ ลงทะเบียนสมบูรณ์

ถาม – ตอบ เกี่ยวกับการเช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด

เช็คสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน ไม่ผ่าน ได้วันไหน?

ปลายเดือนมกราคม 2566

ได้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วต้องทำอย่างไร?

ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนตัวจริงที่ธนาคาร ธกส ออมสิน กรุงไทย

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน ทำอย่างไร?

จะไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แนะนำให้รอลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งในช่วงปลายปี 2566 หรือ รอฟังข่าวจากทางราชการประกาศ

จะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้อีกวันไหน?

รัฐบาลจะพิจารณาสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐทุกๆปี โปรดรอประกาศจากทางราชการ

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนผ่าน ใช้ได้วันไหน?

เริ่มใช้สิทธิเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 1 มีนาคม 2566

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่านเว็บไซต์ สถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติ

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป