วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567

สิทธิประโยชน์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รวมข่าวสารสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ จะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 1 เม.ย. เป็นต้นไป

* ผู้ที่ได้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ หากยืนยันตัวตนตั้งแต่ 27 มิ.ย. เป็นต้นไป จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชน โดยต้องมีรหัสใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วย pin 6 หลัก
เปลี่ยนการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็น บัตรประชาชน

สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด มกราคม 2567

 1. วงเงินรูดซื้อสินค้า 300 บาท
 2. ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 80 บาท/3 เดือน (รอบที่ 4 : ม.ค. – มี.ค. 67)
 3. วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ รวม 750 บาท/คน/เดือน
  • รถทัวร์ เฉพาะ บขส.
  • รถเมล์ เฉพาะ ขสมก.
  • รถไฟ ของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
  • รถไฟฟ้า BTS
  • รถไฟฟ้า MRT
  • รถไฟฟ้า ARL
 4. มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า 315 บาท
 5. มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา 100 บาท
 6. เงินเพิ่มผู้พิการ 200 บาท

สิทธิประโยชน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 1 เม.ย. 66 ถึง 30 ก.ย. 66 โดยสิทธิประโยชน์ที่ได้จะเป็นปีงบประมาณ ปี 2566 ซึ่ง ครม. มีมติอนุมัติมาเรียบร้อยแล้ว (รวมพูดคุยในกลุ่ม ข่าวสาร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566)

สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่มีแล้ว (ถูกตัดออกไป)

สิทธิประโยชน์หลายๆอย่างถูกตัดออกไปด้วยเรื่องงบประมาณที่สนับสนุน

 • เงินค่าอบรม 100 – 200 บาท
 • เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ 400 บาท
 • ค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล / ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกียวกับสุขภาพ 1,000 บาท
 • เงินเยียวยากลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3,000 บาท
 • เงินคืนภาษี 5%
 • เงินโครงการเราชนะ 675 – 700 บาท
 • เพิ่มกำลังซื้อ 500 บาท
 • โครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท
 • เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 50/100 บาท
 • เงินพิเศษ 200 บาท (เฉพาะเดือนมกราคม 2566)

*บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมดเขตวันไหน ? ขยายระยะเวลาออกไป ถึง เมษายน 2566

ศูนย์บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เบอร์โทร ติดต่อเรื่องเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถโทรได้ในวัน และ เวลาราชการ 8:30 – 17:30 น.

02 – 109 2345

งบประมาณโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • ปี 2566 จำนวน 65,413.8 ล้านบาท
 • ปี 2565 จำนวน 34,986.4 ล้านบาท
 • ปี 2564 จำนวน 48,216.0 ล้านบาท
 • ปี 2563 จำนวน 47,843.5 ล้านบาท
 • ปี 2562 จำนวน 93,155.4 ล้านบาท
 • ปี 2561 จำนวน 43,614.5 ล้านบาท

* รวม 6 ปี ใช้งบประมาณกว่า 3.3 แสนล้านบาท