วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

สวัสดิการแห่งรัฐ

สิทธิประโยชน์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รวมข่าวสารสิทธิสวัสดิการเช่นสิทธิวงเงินรูดซื้อสินค้า 200 – 300 บาท และในปี พ.ศ. 2566 จะมีการประกาศผลการลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ประมาณกลางเดือนมกราคม 2566

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ล่าสุด 2566 / 2023
เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด มกราคม 2566

สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด มีนาคม 2566

 1. วงเงินรูดซื้อสินค้า 200 / 300 บาท
 2. ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 100 บาท/3 เดือน (รอบที่ 2 : ม.ค. – มี.ค. 66)
 3. ส่วนลดค่าก๊าซ 100 บาท (เฉพาะอาชีพหาบแร่แผงลอย)
 4. ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ
  • รถโดยสาร บขส. 500 บาท
  • รถไฟ 500 บาท
  • รถไฟฟ้า ขสมก. /MRT / BTS และ ARL 500 บาท
 5. เงินคืนค่าไฟฟ้า สูงสุด 315 บาท
 6. เงินคืนค่าน้ำประปา สูงสุด 100 บาท
 7. เพิ่มเงินผู้พิการ 200 บาท

สิทธิประโยชน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 โดยสิทธิประโยชน์ที่ได้จะเป็นปีงบประมาณ ปี 2566 ซึ่ง ครม. มีมติอนุมัติมาเรียบร้อยแล้ว

สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่มีแล้ว (ถูกตัดออกไป)

สิทธิประโยชน์หลายๆอย่างถูกตัดออกไปด้วยเรื่องงบประมาณที่สนับสนุน

 • เงินค่าอบรม 100 – 200 บาท
 • เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ 400 บาท
 • ค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล / ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกียวกับสุขภาพ 1,000 บาท
 • เงินเยียวยากลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3,000 บาท
 • เงินคืนภาษี 5%
 • เงินโครงการเราชนะ 675 – 700 บาท
 • เพิ่มกำลังซื้อ 500 บาท
 • โครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท
 • เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 50/100 บาท
 • เงินพิเศษ 200 บาท (เฉพาะเดือนมกราคม 2566)

*บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมดเขตวันไหน ? ขยายระยะเวลาออกไป ถึง เมษายน 2566

ศูนย์บริการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เบอร์โทร ติดต่อเรื่องเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถโทรได้ในวัน และ เวลาราชการ 8:30 – 17:30 น.

02 – 109 2345

งบประมาณโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • ปี 2566 จำนวน 98,761 ล้านบาท *
 • ปี 2565 จำนวน 50,545 ล้านบาท
 • ปี 2564 จำนวน 48,125 ล้านบาท
 • ปี 2563 จำนวน 46,713 ล้านบาท
 • ปี 2562 จำนวน 93,146 ล้านบาท
 • ปี 2561 จำนวน 43,164 ล้านบาท

* งบประมาณที่รอการอนุมัติจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน