ตรวจสอบสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2563

• 18:20 น.
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน

สิทธิสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 1. วงเงินซื้อสินค้า 200 – 300 บาท
 2. วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท/ 3 เดือน
 3. ค่ารถโดยสารสาธารณะ 500 บาท
 4. เงินคืนภาษี 5% สูงสุด 500 บาท
 5. ส่วนลดค่าน้ำ 100 บาท
 6. ส่วนลดค่าไฟฟ้า 230 บาท
 7. เงินเยียวยากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3,000 บาท (ได้ครั้งเดี่ยว 4 ก.ค.)

วิธีตรวจสอบสิทธิ เงิน 3,000 บาทกลุ่มเปราะบาง

สิทธิสำหับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สิทธิสำหับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ตรวจสอบสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จากที่ไหน ?

ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง ผ่านทางเว็บไซต์

 • กดเปิดเว็บไซต์ www.govwelfare.cgd.go.th
 • มองที่มุมขวา กดตามรูปที่ 1
 • มองหาคำว่า “SiteMap” กดตามรูปที่ 2
 • มองหาคำว่า “ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม” กดตามรูปที่ 3
 • เมื่อเข้าสู่หน้าตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแล้ว ให้กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 • กด “ตรวจสอบ”

รูปประกอบ ที่1

ตรวจสอบสิทธิ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ตรวจสอบสิทธิ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รูปประกอบ ที่2

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หาสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงต้องการความช่วยเหลือต่างๆสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยงานสวัสดิการ www.govwelfare.cgd.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง