เปิดให้ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปี 2564

ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ 2564

ประกาศ รับลงทะเบียน “รับเบี้ยผู้สูงอายุ” ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยเปิดให้ลงทะเบียนถึง เดือนกันยายน 2563 ที่ เทศบาล / อบต.ทั่วประเทศแล้ว

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว

👍 ปรับเพิ่มเงินให้ผู้พิการบางคน เป็น 1,000 บาท

👍 อสม. โดนตัดเงินตอบแทน เหลือ 3,500 บาท

👍 เพิ่มเงินเดือนให้ อสม. เป็น 1,500 บาท

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (เกิดก่อน 2 กันยายน 2504)
 • สัญชาติไทย
 • มีชื่อ-ที่อยู่ในทะเบียนบ้าน
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงงานอื่นๆของรัฐ
 • หากมีความพิการสามารถลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมได้ (ต้องมีบัตรคนพิการ)

*หากท่านย้ายที่อยู่อาศัย ท่านจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแห่งใหม่แล้วเท่านั้น*
** รอบการนับสิทธิ เกิด 2 ก.ย. 2503 – 1 ก.ย. 2504 รับสิทธิปีงบประมาณ 2564 / เกิด 2 ก.ย. 2504 – 1 ก.ย. 2505 รับสิทธิปีงบประมาณ 2565 **

เอกสารและหลักฐาน

 • คำร้องขอรับความช่วยเหลือ (เอกสารอยู่ที่ เทศบาล/อบต.)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลายมือชื่อ 1 ชุด)
 • สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบัน (พร้อมลายมือชื่อ 1 ชุด)
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร เช่น กรุงไทย ธอส. ออมสิน เป็นต้น (พร้อมลายมือชื่อ 1 ชุด)
 • เอกสารมอบอำนาจ (ในกรณีที่มีความจำเป็นไม่สามารถมาด้วยตัวเองได้)

เบี้ยงยังชีพ คนสูงอายุ จ่ายแบบขั้นบันได

 1. กลุ่มอายุ 60 – 69 ปี จ่าย 600 บาท/เดือน
 2. กลุ่มอายุ 70 – 79 ปี จ่าย 700 บาท/เดือน
 3. กลุ่มอายุ 80 – 89 ปี จ่าย 800 บาท/เดือน
 4. กลุ่มอายุ 90 ปีขึ้นไป จ่าย 1,000 บาท/เดือน

สถานที่ติดต่อ : กองสวัสดิการสังคม ประจำเทศบาล หรือ อบต.

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พร้อมจ่ายเงินเยียวยาเด็กอนุบาล เงินเยียวยานักเรียนอนุบาลคนละ 2000 บาท

เยียวยาเด็กอนุบาล เตรียมอนุบาล รับคนละ 2,000 บาท สังกัด อปท.

ครม. พร้อมอนุมัติเงินเยียวยาเด็กอนุบาล เตรียมอนุบาล รับเงินเยียวยาคนละ 2,000 บาท เริ่มจ่ายประมาณปลายเดือนตุลาคม หรือช้าสุดต้นเดือนพฤศจิกายน 2564

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท 1- 7 กันยายนวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท 1- 7 กันยายน

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000บาท โรงเรียนรัฐบาลสังกัด สพฐ

พร้อมแจ้งวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ. คนละ 2000 บาทแล้ว เริ่มรับเงินสดได้ที่โรงเรียน 1 – 7 กันยายน 2564

วิธีเช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท ล่าสุดพร้อมเริ่มจ่าย 31 ส.ค. เป็นต้นไป

เช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท/คน โรงเรียนรัฐบาล

เปิดวิธีเช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาทต่อคนปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนรรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ระดับชั้นอนุบาล – ปวส.