เปิดให้ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปี 2564

อัปเดต :

ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ 2564

ประกาศ รับลงทะเบียน “รับเบี้ยผู้สูงอายุ” ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยเปิดให้ลงทะเบียนถึง เดือนกันยายน 2563 ที่ เทศบาล / อบต.ทั่วประเทศแล้ว

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว

👍 ปรับเพิ่มเงินให้ผู้พิการบางคน เป็น 1,000 บาท

👍 อสม. โดนตัดเงินตอบแทน เหลือ 3,500 บาท

👍 เพิ่มเงินเดือนให้ อสม. เป็น 1,500 บาท

คุณสมบัติเบื้องต้น

*หากท่านย้ายที่อยู่อาศัย ท่านจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแห่งใหม่แล้วเท่านั้น*
** รอบการนับสิทธิ เกิด 2 ก.ย. 2503 – 1 ก.ย. 2504 รับสิทธิปีงบประมาณ 2564 / เกิด 2 ก.ย. 2504 – 1 ก.ย. 2505 รับสิทธิปีงบประมาณ 2565 **

เอกสารและหลักฐาน

เบี้ยงยังชีพ คนสูงอายุ จ่ายแบบขั้นบันได

  1. กลุ่มอายุ 60 – 69 ปี จ่าย 600 บาท/เดือน
  2. กลุ่มอายุ 70 – 79 ปี จ่าย 700 บาท/เดือน
  3. กลุ่มอายุ 80 – 89 ปี จ่าย 800 บาท/เดือน
  4. กลุ่มอายุ 90 ปีขึ้นไป จ่าย 1,000 บาท/เดือน

สถานที่ติดต่อ : กองสวัสดิการสังคม ประจำเทศบาล หรือ อบต.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง