เพิ่มเงินให้ผู้พิการ จาก 800 เป็น 1,000 บาท ได้บางคน

สรุปข่าว เพิ่มเงินให้ผู้พิการ เริ่มตุลาคม 2563 นี้

ข่าวจาก พม. 18 ส.ค.63 มติ ครม. อนุมัติแล้ว เพิ่มเงินผู้พิการจากเดินผู้พิการที่ลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการจะได้รับ 800 บาท/เดือน จะปรับใหม่เป็น 1,000 บาท/เดือน (อนุมัติเมื่อ 30 มีนาคม 2563)

เพิ่มเงินให้ผู้พิการกับ 2 กลุ่มนี้

  1. กลุ่มผู้พิการอายุต่ำกว่า 18 ปี
  2. กลุ่มผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โดยกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี มีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ 1.2 แสนราย และกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1.1 ล้านราย (ขอมูล ณ. 30 มีนาคม 2563)

👍 ปฏิทินเงินเดือน อสม. ประจำปี 2564

👍 สมัครสมาชิก ฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม.

👍 เงินช่วยเหลหือผู้ยากลำบาก ขอจาก พม. ได้

เพิ่มเงินให้ผู้พิการเป็น 1,000 บาท
เพิ่มเงินให้คนพิการเป็น 1,000 บาท

สรุปท้ายข่าว 

ดังนั้นจะมีผู้ที่ถูกปรับเป็น 1,000 บาท จำนวน 1.22 ล้านราย (1.2 แสนราย + 1.1 ล้านราย) และจะมีผู้ที่ยังได้รับ 800 บาทอยู่อีก 7.8 แสนราย*จะสามารถจ่ายเงินรอบแรกได้ในวันที่ 9 ตุลาคมนี้*ทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับการปรับเป็น 1,000 บาท ไม่ต้องลงทะเบียนไดๆ ทาง พม. จะมีข้อมูลและปรับเงินขึ้นให้อัตโนมัติ

เพิ่มเงินให้คนพิการจากเดิมรับเดือนละ 800 บาท เพิ่มเป็นเดือนละ 1,000 บาท
เพิ่มเงินให้คนพิการจากเดิมรับเดือนละ 800 บาท เพิ่มเป็นเดือนละ 1,000 บาท

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง