ปฏิทินเงินเดือน อสม 2564 ปฏิทินจ่ายค่าป่วยการ อสม

อัปเดต :

ปฏิทินเงินเดือน อสม 2564

เปิดวันจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม ประจำปีงบประมาณ 2564

วันจ่ายเงินเดือน อสม ปี 2565 ดูได้จากลิ้งนี้ -> ปฏิทินการจ่ายเงินเดือน อสม 2565 – <

*อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเดือนกันยายน เหมือนทุกๆปี

👍 การสมัครเงินสงเคราะห์ อสม (ฌาปนกิจ)

👍 กดสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 5 หมื่นบาท

ปฏิทินเงินเดือน อสม 2564
ปฏิทินเงินค่าป่วยการ อสม. 2564

เรื่องที่เกี่ยวข้อง