เงินเดือน อสม อสส กุมภาพันธ์ 2565 เข้าวันไหน พร้อมค่าตอบแทน เสี่ยงภัย

เงินเดือน อสม หรือเงินค่าป่วยการสำหรับอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน อสม / อสส กรมบัญชีกลางพร้อมโอนให้ในวันที่ 15 ก.พ. 65 สำหรับสมาชิก อสม อสส ที่ทำงานในเดือนมกราคม 2565 (ทำงานก่อนถึงจะได้รับเงินเดือน อสม ทีหลัง)

ตารางเช็ควันรับเงินเดือน อสม ประจำปีงบประมาณ 2565

*ท่านจะได้รับเงินเดือน อสม หรือค่าป่วยการ อสม จำเป็นต้องทำงานในเดือนนั้นๆก่อน ถึงจะได้เงินค่าป่วยการในเดือนถัดไปครับ

ตารางจ่ายเงินเดือน อสม อสส ประจำปี 2565 ค่าป่วยการ
ตารางการโอนเงิน จ่ายเงินเดือน อสม ให้ปี 2565

เงินค่าเสี่ยงภัย อสม จะได้วันไหน?

วันที่ 8 ก.พ. 65 ที่ประชุม ครม. อนุมัติเงินค่าตอบแทน หรือเงินค่าเสี่ยงภัย อสม. อสส. ให้เดือนละ 500 บาท x  3 เดือน คือตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 รับรวมทั้งสิ้น 3,000 บาท โดยใช้งบกลางวงเงินใช้จ่ายกว่า 3,150 ล้านบาท

คุณสมบัติผู้ที่จะได้รับค่าเสี่ยงภัย 500 บาท x 6 เดือน

  1. เป็น อสม. อสส.
  2. เป็นสมาชิก อสม. ในจำนวน 1,039,729 คน
  3. หรือ เป็นสมาชิก อสส. ในจำนวน 10,577 คน
  4. รับคนละ 500 บาท
  5. นาน 6 เดือน คือ ต.ค. 64 – มี.ค. 65

สำหรับวันโอนเงินจะแจ้งให้ทราบจากกรมบัญชีกลางในอาทิตย์ถัดไปครับ

อสม. เฮ ครม อนุมัติค่าเสี่ยงภัย 500 บาท ต่ออีก 6 เดือน ต.ค. 64 - มี.ค. 65
อนุมัติค่าเสี่ยงภัย อสม. เดือนละ 500 บาท x 6 เดือน

แนวทางการจ่ายเงินค่าเสี่ยงภัยเดือนละ 500 บาท x 6 เดือน

ณ ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องวันโอนเงินครับ

ครม อนุมัติค่าตอบแทน อสม อสส ให้เพิ่มเดือนละ 500 บาท นาน 6 เดือน
อนุมัติค่าตอบแทน อสม อสส เพิ่มเดือนละ 500 บาท x 6 เดือน

พร้อมจ่ายค่าตอบแทน อสม อสส เพิ่มอีก 500 บาทต่อคน ต่อไปอีก 6 เดือน (ตั้งแต่ ตุลาคม 64 ถึง มีนาคม 65) รวมรับทั้งสิ้น 1,050,306 คน ใช้งบกลาง 3,150 ล้านบาท

ใช้งบกลาง 3150 ล้านบาทจ่ายค่าเสี่ยงภัยให้ อสม อสส กว่า 1 ล้านคน
พร้อมจ่ายค่าเสี่ยงภัย อสม เดือนละ 500 บาท

ถามตอบ เงิน อสม ค่าป่วยการ ค่าเสี่ยงภัย อสม

เงินเดือน อสม กุมภาพันธ์จ่ายวันไหน?

จะได้เงินในวันที่ 15 ก.พ. 65

ค่าเสี่ยงภัย อสม จะได้วันไหน?

ยังไม่มีกำหนดวันจ่ายเงิน

ใครจะได้ค่าเสี่ยงภัยบ้าง?

สมาชิก อสม อสส ที่ทำงานในช่วงเดือน ต.ค. 64 ถึง มี.ค. 65

สมัคร อสม ได้ที่ไหน?

ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมเรื่องการสมัครสมาชิก อสม อสส ได้ที่ สถานีอนามัยใกล้บ้าน หรือ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน

อ้างอิง ปฏิทินจ่ายเงินเดือน อสม ประจำปี 2565 , เพจ เพื่อน อสม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง