เยียวยาบัตรคนจนยืนยัน 4 ก.ค. โอนแน่ 3,000 บาท

กรมบัญชีกลางพร้อมโอน เยียวยาบัตรคนจน
กรมบัญชีกลางพร้อมโอน

จากข่าวที่หลุดมาเมื่อวาน https://18pee.com/4jul/ วันนี้กรมบัญชีกลาง ออกมาชีแจงแล้ว เยียวยาบัตรคนจน

กลมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Departmeent

👍 อสม. โดนตัดเงินตอบแทน เหลือ 3,500 บาท

👍 อาทิตย์นี้มีเงินอะไรโอนให้บ้าง

👍 เปิดลงทะเบียนคนแก่

สิทธิผู้ที่จะได้รับ

 • ต้องถือบัตรสวัสดิการ
 • ผู้มีสิทธิ 1.14 ล้านคน
 • ต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ
 • ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือไดๆจากโครงมราตรการของรัฐ เช่น
  -ไม่ได้รับเงินเราไม่ทิ้งกัน
  -ไม่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร
  -ไม่ได้รับเงินเยียวยากลุ่มผู้ประกันตนจาก ประกันสังคม มาตรา 33
  -ไม่ได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง
 • จ่ายครั้งเดี่ยว 3,000 บาท
 • จ่ายวันเสาร์ที่ 4 ก.ค.

รายละเอียดมีดังนี้

คุณวิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง สรุปดังนี้

 • มติ ครม. เห็นชอบให้กระทรวงการคลังให้ความช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • โดยคลังได้พิจารณา เสนอสิทธิให้ผู้ที่ไม่ซ้ำซ้อน 1.14 ล้านคน
 • โดยผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเยียวยา 1,000 บาท x 3 เดือน พ.ค.- ก.ค. (รวมเป็นเงิน 3,000 บาท) (ล้าช้ากว่าแผน)
 • กลมบัญชีกลางโอนใส่ e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • จ่ายครั้งเดี่ยว 3,000 บาท วันที่ 4 ก.ค.

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-270-6400 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
cr. เพนกรมบัญชีกลาง

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท วงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

แนะนำวิธีใช้เงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ กลุ่มผู้ได้รับสิทธิและใช้สิทธิวงเงิน 200 บาทผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชน

โครงการเพิ่มกำลังซื้อเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกเดือนละ 200 บาท

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ เพิ่มเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 1,200 บาท

พร้อมเพิ่มเงินเข้าบัตรคนจนอีก 1200 บาทแบ่งจ่ายเดือนละ 200 บาทในโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 ก.ค. – ธ.ค. 64