สิทธิบัตรคนจน ประจำเดือน กรกฏาคม 2563

อัปเดต :

สรุปเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรกฏาคม 63 สิทธิบัตรคนจน

8 สิทธิบัตรคนจนประจำเดือน
8 สิทธิบัตรคนจน
  1. ซื้อสินค้า 200 บาท/300 บาท
  2. ค่าเดินทาง 500 บาท
  3. ซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท (3เดือนให้ 1 ครั้ง)
  4. คืนภาษี 5% ไม่เกิน 500 บาท
  5. ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท
  6. ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท
  7. เงินพิเศษผู้สูงอายุ 50-100 บาท
  8. เยียวยาโควิด 3,000 บาท

👍 ปรับเพิ่มเงินให้ผู้พิการบางคน เป็น 1,000 บาท

👍 อสม. โดนตัดเงินตอบแทน เหลือ 3,500 บาท

👍 เพิ่มเงินเดือนให้ อสม. เป็น 1,500 บาท

เพิ่มอีก 1 สิทธิคือ เงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ถือสิทธิบัตรคนจน 3,000 บาท

โดยผู้มีสิทธิต้องไม่ซ้ำซ้อนกับผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจาก เราไม่ทิ้งกัน, เยียวยาเกษตรกร, กลุ่มประกันสังคม, กลุ่มเปราะบาง

ยังไม่มีกำหนดวันจ่ายเงิน (คาดปลายเดือน ก.ค. นี้)

รายละเอียดสิทธิบัตรคนจน

1.วงเงินซื้อสินค้า 200 บาท/ 300 บาท
(วงเงินในบัตร 1 ก.ค.)

2.วงเงินค่าเดินทาง ค่ารถโดยสารสาธารณะ 500 บาท
(วงเงินในบัตร 1 ก.ค.)

3.ซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท (ให้ 3 เดือนครั้ง)
(วงเงินในบัตร 1 ก.ค.)

4.เงินพิเศษผู้สูงอายุ 50 บาท / 100 บาท
(เงินในบัตร 1 ก.ค.)

สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าตู้ atm
สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าตู้ atm

5.คืนภาษี 5% สุงสุด 500 บาท
(เงินในบัตร 15 ก.ค.)

6.ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท
(เงินในบัตร 18 ก.ค.)

7.ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท
(เงินในบัตร 18 ก.ค.)

8.เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 3,000 บาท
(ยังไม่มีกำหนดจ่าย)

ลงทะเบียนสิทธิบัตรคนจน 2564
ลงทะเบียนสิทธิบัตรคนจน 2564

สามารถโทรติดต่อ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โทร 02-109-2345 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง