ของขวัญปีใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เพิ่มเงินให้อีก 200 บาท

อัปเดต :

ครม มีมติ เมื่อ 27 ธันวาคม 2565 มอบของขวัญปีใหม่ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.2 ล้านคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยรัฐบาลอนุมัติวงเงินกว่า 2,644 ล้านบาท เพื่อช่วยค่าครองชีพกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นระยะเวลา 1 เดือน คือ เดือนมกราคม พ.ศ. 2566

ซึ่งจะช่วยเหลือค่าครองชีพให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.2 ล้านคน (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2565)

╰➤ แอพกู้เงินถูกกฎหมาย 10,000 บาท

╰➤ แอพกู้เงินถูกกฎหมาย 8,000 บาท

╰➤ สินเชื่อธนาคารไทยพาณิชย์ up เงินยืม 20,000 

เพิ่มวงเงินให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกคนละ 200 บาท

สามารถใช้ได้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ โดยจะใช้วงเงินที่เพิ่มให้อีก 200 บาทได้ 1 เดือน คือ เดือนมกราคม 2566 เท่านั้น ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

เงื่อนไขคนที่ได้รับเงินของขวัญปีใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

ต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ปัจจุบัน หรือ อยู่ในสถานะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ณ ธันวาคม 2565

ครม มอบของขวัญปีใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เพิ่มเงิน 200 บาท
ของขวัญปีใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง