วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือว่าบัตรคนจน 2563

วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน

พร้อมเปิดให้สมัครในต้นปีหน้า 2564 โปรดติดตาม

กระทรวงการคลังได้ประกาศเงื่นไขดังนี้

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ว่างงาน หรือ มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี
 • ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น
  -เงินฝากธนาคาร
  -สลากออมสิน
  -สลาก ธกส.
  -พันธบัตรรัฐบาล
  -และตราสารหนี้
  ถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 • รายได้ต่อครัวเรือน จะถูกนำมาพิจารณาด้วย
 • ผู้ไดมีรถยนต์ จะถูกนำมาพิจารณาประกอบ หากมี 2-3 คัน ถือว่าไม่สมควรได้รับสิทธิ์
 • ผู้ไดถือบัตรเคดิต จะถูกนำมาพิจารณาประกอล เพราะตามปกติจะทำบัตรเคดิตได้นั้นต้องมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท/เดือน ซึ่งรวมกันจะเกินปีละ 100,000 บาท อย่างแน่นอน

เร็วๆนี้เตรียมพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเข้มงวดเช่น มีบ้านมีรถหมดสิทธิ์มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพราะถือว่าไม่เหมาะสมโดยจะเริ่มในปี 2564
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • ค่ารูดสินค้า เช่น
  -ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000บาท/ปี จะได้รับเงิน 300 บาท/เดือน
  -ผู้ที่มีรายได้ 30,000-100,000 บาท/ปี จะได้รับเงิน 200 บาท/เดือน
 • ค่าเดินทางหรือค่าโดยสารสาธารณะ เช่น
  -รถเมล์และรถไฟฟ้า ได้รับวงเงิน 500 บาท/เดือน
  -รถทัวว์ บขส. ได้รับวงเงิน 500 บาท/เดือน
  -รถไฟฟ้า ได้รับวงเงิน 500 บาท/เดือน
 • ค่าซ์้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บาท/3 เดือน
 • ค่าน้ำ ไม่เกิน 100 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับปีงบประมาณนั้นๆ)
 • ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับปีงบประมาณนั้นๆ)
 • ค่าเบี้ยผู้สูงอายุ 50-100 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับปีงบประมาณนั้นๆ)
 • ค่าคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% (ขึ้นอยู่กับปีงบประมาณนั้นๆ)
ตัวอย่างเอกสารในการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ตัวอย่างเอกสารในการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หรือดาวโหลดเอกสารได้ที่ https://bit.ly/35DLffP

LINE icon

ส่งไลน์