ผู้ประกันตน

เปิดวิธีลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคม 800 บาท/เดือน

ประกันสังคม

วิธีลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตร จากประกันสังคม 800 บาท/เดือน

วิธีลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรสิทธิของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่มีบุตรอายุไม่เกิน 6 ปีจะได้รับเงินเดือนละ 800 บาท

เยียวยา เรารักกันให้ผู้ประกันตน ม.33 ต้องลงทะบเียนเพื่อรับสิทธิ์

ประกันสังคม

เงินเยียวยา เรารักกัน ม.33 สรุปคือทุกคนต้องลงทะเบียน

ความคืบหน้า 4 ก.พ. เงินเยียวยา เรารักกันกลุ่มผุ้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ทุกคนต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์