เช็คสิทธิ์มาตรา 40 รับเงินเยียวยาจากประกันสังคม 5,000 บาท

อัปเดต :

เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมเปิดให้เช็คสิทธิ์มาตรา 40 ใน 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มได้แล้ว โดยผู้ที่สมัครและชำระเงินในช่วง 4-24 สิงหาคม 2564 สามารถตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 40 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

วิธีเช็คสิทธิ์มาตรา 40 เงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40

  1. เข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม
  2. กดปุ่ม ตรวจสอบสิทธิ์โครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 40)
  3. ป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  4. ป้อนรหัสให้ตรงกับรูป (ตัวเลข 6 ตัว)
  5. กดปุ่ม ค้นหา
  6. ระบบจะแจ้งสถานะสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 40 ให้ท่านทราบ

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม

ให้ท่านเข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม จะพบกับรายละเอียดเงินเยียวยาผู้ประกันตนทั้งนายจ้างและลูกจ้างโดยเปิดให้กดเช็คสิทธิ์มาตรา 40 ได้แล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 19.30 น.

ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่มตรวจสอบสิทธิมาตรา 40

เมื่อท่านเข้าไปสู่หน้าประชาสัมพันธ์โครงการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนแล้วให้เลื่อนลงมาด้านล่าง จะพบกับปุ่ม ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 40)

ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 40
ปุ่มตรวจสอบสิทธิโครงการเงินเยียวยามาตรา 40

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลตรวจสอบสถานะสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 40

พบหน้าตรวจสอบสถานะสิทธิ์โครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้ท่านเตรียมข้อมูลส่วนตัวเพื่อกรอกลงในช่องดังนี้

เว็บไซต์เช็คสิทธิ์มาตรา 40 ออนไลน์ สถานะได้รับสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท
เว็บไซต์เช็คสิทธิ์มาตรา 40 ออนไลน์ สำนักงานประกันสังคม

ขั้นตอนสุดท้าย ระบบจะแจ้งสถานะสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 40 ให้ท่านทราบ

สำหนักงานประกันสังคมจะแจ้งสถานะให้ท่านทราบคือ ได้รับสิทธิ์ และ ไม่ได้รับสิทธิ์ โดยใชข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 19.30 น.

ตัวอย่างสถานะ ได้รับสิทธิ์

ขอให้ท่านดำเนินการ เปิดใช้พร้อมเมพย์โดยผูกบัญีธนาคารกับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย สปส. จะโออนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564

เช็คสิทธิ์มาตรา 40 ออนไลน์สำนักงานประกันสังคมขอองผู้ประกันตนใน 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม
เช็คสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 40 ออนไลน์ สถานะ ได้รับสิทธิ์

ตัวอย่าง สถานะไม่ได้รับสิทธิ์

จะขึ้นเพียงข้อความแจ้งว่า ไม่ได้รับสิทธิ์

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564

สถานะไม่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยามาตตรา 40 สำนักงานประกันสังคม
ไม่ได้รับเงินเยียวยาจะขึ้นสถานะว่า ไม่ได้รับสิทธิ์ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564

เรื่องที่เกี่ยวข้อง