วิธีทบทวนสิทธิ์มาตรา40 จากสถานะไม่ได้สิทธิ์ เป็นได้รับสิทธิ์

อัปเดต :

สำนักงานประกันสังคมเปิดวิธีทบทวนสิทธิ์มาตรา40 สำหรับกลุ่มผู้ที่ขึ้นสถานะไม่ได้รับสิทธิ์จากการตรวจสอบบนเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม โดยผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์สามารถยื่นได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

วิธีทบทวนสิทธิ์มาตรา40

 1. กด ดาวน์โหลดเอกสารทบทวนสิทธิ์มาตรา40
 2. พิมพ์เอกสารออกมา 2 แผ่น
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 4. ส่งเอกสารพร้อมหลักฐานที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้าน

ขั้นตอนที่ 1 กดดาวน์โหลดเอกสารทบทวนสิทธิ์

ให้ท่านเข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม เลือกดาวน์โหลดเอกสารทบทวนสิทธิ์ หรือ กดที่นี่

เอกสารทบทวนสิทธิ์มาตรา 40 สำหรับผู้ขึ้นสถานะไม่ได้รับสิทธิ์
เอกสารทบทวนสิทธิ์ ม.40 แผ่นที่ 1
เอกสารขอยื่นทบทวนสิทธิ์มาตรา 40 แผ่นที่ 2
เอกสารขอทบทวนสิทธิ์มาตรา 40 แผ่นที่ 2

ขั้นตอนที่ 2 พิมพ์เอกสารออกมาเพื่อป้อนข้อมูล

ให้ทำการพิมพ์เอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลเพื่อขอทบทวนสิทธิ์

วิธีขอยื่นทบทวนสิทธิ์มาตรา40 ท่านจำเป็นต้องกรอกข้อมูลและแนบหลักฐานมาด้วย เช่น ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น

วิธีทบทวนสิทธิ์มาตรา40 ด้วยแบบคำร้องขอทบทวนสิทธิ์
วิธีทบทวนสิทธิ์มาตรา40 ด้วยแบบฟอร์มใบขอทบทวนสิทธิ์

ขั้นตอนที่ 4 นำส่งเอกสารและหลักฐาน

ให้ท่านนำส่งเอกสารและหลักฐานที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้าน หรือ ส่งไปรษณีย์ไปที่สำนักงานประกันสังคม

แนะนำให้เช็คสถานะตัวเองทุกอาทิตย์

สถานะเปลี่ยนจากไม่ได้รับสิทธิ์ เป็นได้รับสิทธิ์มาตรา 40
สถานะไม่ได้สิทธิ์เปลี่ยนเป็นสถานะได้รับสิทธิ์ ของมาตรา 40

ในระหว่างนี้ให้ท่านผูกบัญชีธนาคารกับบริการพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน 13 หลักรอไว้ได้เลย

พื้นที่สีแดงเข้มมีจังหวัดอะไรบ้าง?

ผู้ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มรวม 29 จังหวัดสีแดงเข้มจะได้รับเงินเยียวยาทั้งหมด

พื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม

ใน 16 จังหวัดที่เป็นสีแดงเข้มนี้จะได้รับเงินเยียวยามาตรา 40 จำนวน 5,000 บาท x 1 เดือน

 1. กาญจนบุรี
 2. นครนายก
 3. นครราชสีมา
 4. ประจวบคีรีขันธ์
 5. ปราจีนบุรี
 6. ตาก
 7. เพชรบุรี
 8. เพชรบูรณ์
 9. ระยอง
 10. ราชบุรี
 11. ลพบุรี
 12. สิงห์บุรี
 13. สระบุรี
 14. สมุทรสงคราม
 15. สุพรรณบุรี
 16. อ่างทอง

พื้นที่ 3 จังหวัดสีแดงเข้ม

 1. ชลบุรี
 2. ฉะเชิงเทรา
 3. อยุธยา

พื้นที่ 10 จังหวัดสีแดงเข้ม

 1. สมุทรสาคร
 2. สมุทรปราการ
 3. นครปฐม
 4. กรุงเทพฯ
 5. นนทบุรี
 6. ปทุมธานี
 7. สงขลา
 8. ยะลา
 9. ปัตตานี
 10. นคราธิวาส
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม
29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง