แบบฟอร์มลงทะเบียนอาชีพกลางคืน เพื่อรับเงินเยียวยา 5000 บาท 1 เดือน

เปิดเว็บไซต์ให้คนทำงานกลางคืนได้ลงทะเบียนรับเงิน 5พันบาท ผ่านแบบฟอร์มลงทะเบียนอาชีพกลางคืนแบบขอรับเงินเยียวยาคนบันเทิงอาชีพ” เพื่อรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล 5000 บาท จำนวน 1 เดือน

เว็บไซต์ลงทะเบียนอาชีพกลางคืนเพื่อรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล 5000 บาท
เว็บไซต์ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาคนบันเทิง

วิธีลงทะเบียนอาชีพกลางคืนรับเงินเยียวยา 5000 บาท สำหรับคนบันเทิงอาชีพ

หากท่านยังไม่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมขอแนะนำให้รีบสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ที่ 7-11 หรือจะสมัครออนไลน์ก็ได้เช่นกัน

 1. ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ม. 40 ก่อน 14 ม.ค. 65
 2. เข้าเว็บไซต์ https://bit.ly/3eeNHwn
 3. ป้อนข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน เป็นต้น
 4. กดปุ่ม ส่ง

จ่ายเงินเยียวยาคนกลางคืนผ่านพร้อมเพย์เลขบัตรประจำตัวประชาชน หากท่านป้อนผิด จะทำให้ได้รับเงินช้า

ขั้นตอนที่ 1 สมัครเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

ผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้จำเป็นต้องมีคุณสมบัติคือ เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ม.33 หรือ ม.39 หรือ มาตรา 40 หากท่านยังไม่สมัครเป็นผู้ประกันตนขอแนะนำให้สมัครมาตรา 40 แบบออนไลน์ หรือที่เซเว่น 7-11 ได้ เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกับชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 2 เข้าเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียน (นักดนตรี นักร้อง นักเต้น หรือ ทำงานเกียวกับวงดนตรี)

ให้ท่านเข้าเว็บไซต์เพื่อป้อนข้อมูลของท่านได้ที่ https://bit.ly/3eeNHwn หรือ เว็บไซต์ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาคนบันเทิงอาชีพ

ขั้นตอนที่ 3 ป้อนข้อมูลให้ครบทุกช่อง

ขอให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องและในช่องที่มีดอกจันสีแดง คือ จำเป็นต้องกรอกข้อมูลลงในช่องนั้น

 • ชื่อ – นามสกุล (ตามบัตรประชาชน) *
 • อายุ (ปี) *
 • โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ *
 • เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) *กรุณาตรวจสอบให้ถูกต้อง มิฉะนั้นอาจได้รับเงินเยียวยาล่าช้า
 • อาชีพ *
 • สังกัด (ชื่อวง, ชื่อคณะ, ที่ทำงาน, ฯลฯ) *ที่รับรองหรือใช้อ้างอิงได้ *
 • จังหวัด *
 • ปัจจุบันมีประกันสังคมแบบใด? *
 • ข้าพเจ้าขอรับรองว่า * (ข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริงและยินดีรับผิดตามกฏหมายหากตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่เป็นความจริง)
แบบฟอร์มลงทะเบียนอาชีพกลางคืนเพื่อรับเงินเยียวยา 5000 บาท เช่นอาชีพนักร้อง นักดนตรี นักเต้น เป็นต้น
แบบฟอร์มลงทะเบียนอาชีพกลางคืน คนบันเทิงอาชีพ

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบข้อมูล และกดปุ่ม ส่ง

ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบอีกครั้ง เช่น เลขบัตประจำตัวประชาชน และชื่อ – นามสกุล เป็นต้น

สำคัญ : การจ่ายเงินเยียวยาคนทำงานกลางคืน 5000 บาทจะจ่ายผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน 13 หลักเท่านั้น ขอให้ท่านทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน 13 หลัก รอรับเงินเยียวยาได้เลยครับ

เงื่อนไขคนบันเทิง อาชีพคนกลางคืนรับเงินเยียวยา 5000 บาท
เงื่อนไขโอนเงินเยียวยาให้คนบันเทิงอาชีพคนกลางคืน

คุณสมบัติผู้ที่ได้รับสิทธิเงินเยียวยา 5000 บาท/1เดือน

 1. จะต้องเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ม.33, ม.39 และ ม.40
 2. ที่ประกอบอาชีพกลางคืน
 3. มีสัญชาติไทย

มาตรา 39 และ มาตรา 40 ต้องได้รับการรับรองจาก

 1. สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 2. หรือ สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย
 3. หรือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ท่านต้องได้รับการรับรองก่อน 28 มกราคม 2564

ลงทะเบียนอาชีพกลางคืนแล้วจะได้รับเงินเยียวยาวันไหน

ทางสำนักงานประกันสังคมแจ้งว่า จะเริ่มโอนเงินให้ชุดแรก วันที่ 29 ธันวาคม 2564 และสิ้นสุด มีนาคม 2565

เปิดหลักเกณฑ์รับเงินเยียวยา 5000 บาทสำหรับอาชีพคนกลางคืน
หลักเกณฑ์ผู้ประกันตนอาชีพบันเทิง คนกลางคืนรับเงินเยียวยา

อ้างอิง 1, 2, 3

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 คนละครึ่งรอบใหม่รับวงเงินใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง

วิธีสมัครคนละครึ่งเฟส 4 สมัครคนละครึ่งรอบใหม่ผ่าน www.คนละครึ่ง.com

พร้อมเปิดให้สมัครคนละครึ่งเฟส 4 คนเก่ากดยืนยันในแอปเป๋าตัง คนใหม่ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com