วิธีสมัครประกันสังคม มาตรา 40 ออนไลน์ รับเงินเยียวยา 5000บาท

อัปเดต :

เปิดวิธีสมัครประกันสังคมออนไลน์ มาตรา 40

ขั้นตอนและวิธีสมัครประกันสังคมแบบละเอียดสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้โดยไม่ต้องไปที่สำนักงานประกันสังคม

 1. เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม หรือ กดที่นี่ 
 2. ป้อนข้อมูลเพื่อตรวจสอบเบื้องต้น
 3. ป้อนรายละเอียดข้อมูลการติดต่อ
 4. ป้อนข้อมูลอื่นๆ
 5. เลือกรูปแบบเงินสมทบ
 6. เลือกว่าท่านได้เป็นสมาชิกกองทุนบำเน็จ บำนาญข้าราชการหรือไม่
 7. รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน
 8. จ่ายเงินค่าลงทะเบียน
 9. เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม

ให้ท่านเข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม หรือ กดที่รูป

วิธีสมัครประกันสังคมออนไลน์วิธีนี้ท่านจำเป็นต้องเตรียมบัตรประชาชนของท่านเพื่อใช้ในการลงทะเบียน

วิธีสมัครประกันสังคม มาตรา 40
เปิดขั้นตอนและวิธีสมัครประกันสังคม มาตรา 40

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบเบื้องต้น

ให้ท่านป้อนข้อมูลเบื้องด้นเพื่อตรวจสอบว่าได้ลงทะเบียนในระบบประกันสังคมอยู่แล้วหรือไม่ เช่น ต้องมีอายุ 15 ปี – 60 ปี เป็นต้น (เกิด พ.ศ. 2499 – 2549)

เมื่อป้อนข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ท่านกดปุ่ม ตรวจสอบ

* ต้องป้อนข้อมุลให้ครบและถุกต้อง

ป้อนข้อมูลเพื่อลงทะเบียนประกันสังคมมาตรา 40
กรอกรายละเอียดเพื่อตรวจสอบการลงทะเบียนมาตรา40

ขั้นตอนที่ 3 ป้อนรายละเอียด

ให้ท่านป้อนข้อมูลในการติดต่อ หรือที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบัน

ที่อยู่ปัจจุบันไม่จำเป็นต้องตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน

ป้อนข้อมูลในการติดต่อ
ป้อนรายละเอียดข้อมูลในการติดต่อ

ขั้นตอนที่ 4 ข้อมูลอื่นๆ

ให้ท่านป้อนรายละเอียดอื่นๆ โดยจะมีการให้เลือกกลุ่มอาชีพที่ท่านทำงานอยู่ รายได้ต่อเดือน จำนวนรายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือน สภาพร่างกาย (ปกติ หรือ พิการ)

ป้อนรายละเอียดอื่นๆ เช่นกลุ่มอาชีพที่ทำงานอยู่ รายได้ต่อเดือน เป็นต้น
ป้อนข้อมุลอื่นๆ เช่น รายได้ต่อเดือน หรือกลุ่มอาชีพที่ท่านทำงานอยู่ เป็นต้น

อาชีพที่ลงทะเบียนประกันสังคมมาตรา 40 ได้

ขั้นตอนที่ 5 เลือกรูปแบบเงินสมทบ

สำนักงานประกันสังคมได้ออกรูปแบบการจ่ายเงินสมทบออกเป็น 3 แบบ โดยสิทธิจะแตกต่างกัน

 1. จ่ายสมทบเดือนละ 70 บาท/เดือน
 2. จ่ายสมทบเดือนละ 100 บาท/เดือน
 3. จ่ายสมทบเดือนละ 300 บาท/เดือน

โดยจะมีสิทธิที่ได้รับที่แตกต่างกัน

เลือกรูปแบบการจ่ายเงินสมทบ เช่น จ่ายเดือนละ 70 เป็นต้น
เหลือกรูปแบบการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน

ขั้นตอนที่ 6 เลือกว่าท่านได้เป็นข้าราชการบำเน็จ หรือบำนาญหรือไม่

ให้ท่านตอบข้อมูลว่าท่านได้เป็นข้าราชการบำเน็ต หรือบำนาญหรือไม่ แล้วกดปุ่ม ลงทะเบียน

เป็นข้าราชการนำเน็จ หรือบำนาญหรือไม่
เลือกว่าท่านได้เป็นข้าราชการบำเน็ต หรือบำนาญหรือไม่

ขั้นตอนที่ 7 รอรับ SMS ยืนยันการสมัคร

เมื่อท่านรับข้อความ หรือหน้าจอ ขึ้นทะเบียนเรียบร้อย  สำนักงานประกันสังคมได้รับข้อมูลการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามาตรา 40 ของท่านเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะสมบูรณ์ต่อเมื่อท่านได้ทำการชำระเงินสมทบซึ่งสามารถชำระเงินได้ทันที ณ หน่วยบริการที่เป็นตัวแทนของสำนักงานประกันสังคม

ขึ้นทะเบียนประกันสังคมมาตรา 40 เรียบร้อย รอชำระเงิน
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 40 เรียบร้อย

*สิทธิจะถูกคุ้มครองหรือ ท่านจะเป็นผู้ประกันตนทันทีเมื่อชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

เมื่อชำระเงินแล้ว รอให้ระบบอัปเดตข้อมูล ประมาณ 1-3 วันทำการครับ

ขั้นตอนที่ 8 จ่ายค่าลงทะเบียน

ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ธนาคารที่รับบริการชำระค่าลงทะเบียนดังนี้

ชำระค่าลงทะเบียนประกันสังคมมาตรา 40 ได้ที่ไหน?

 1. ธนาคารกรุงไทย
 2. ธนาคารกรุงศรี
 3. ธนาคาร ธ.ก.ส.
 4. เซเว่น
 5. โลตัส
 6. บิ๊กซี
 7. ตู้บุญเติม
 8. CanPay
 9. Shopee Pay
 10. และจุดบริการที่มีสัญลักษณ์

ขั้นตอนที่ 9 เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน

เมื่อท่านใช้วิธีสมัครประกันสังคมออนไลน์แล้วท่านจะต้องไปชำระเงินและต้องเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ให้ดีๆ เพราะสิทธิจะเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่ท่านชำระเงินเป็นต้นไป

ประกันสังคม มาตรา 40
ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 40

อ้างอิง 1, 2

เรื่องที่เกี่ยวข้อง