13จังหวัดสีแดงเข้ม มาตรา 40 สถานะได้รับสิทธิ์ คืนนี้มีโอน

อัปเดต :

กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมพร้อมโอนเงินให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 40 ในเขต 13จังหวัดสีแดงเข้มที่ขึ้นสถานะได้รับสิทธิ์ จะโอนเงินในวันที่ 22 – 23 กันยายน 2564 เริ่มโอนเงินเยียวยาตั้งแต่ตี 1 เป็นต้นไป

สรุปมาตรา 40 งวดที่ 2 โอนให้วันไหน?

รวมผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น 3.95 ล้านราย จะได้รับคนละ 5,000 บาท

ประกันสังคมมาตรา 40 งวดที่ 2 โอนวันที่ 22 – 23 ก.ย. 64

13จังหวัดสีแดงเข้มมีจังหวัดอะไรบ้าง

ตามประกาศจะมีจังหวัดดังต่อไปนี้ครับ

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. นครปฐม
 3. นนทบุรี
 4. ปทุมธานี
 5. สมุทรปราการ
 6. สมุทรสาคร
 7. ฉะเชิงเทรา
 8. ชลบุรี
 9. พระนครศรีอยุธยา
 10. นราธิวาส
 11. ปัตตานี
 12. ยะลา
 13. สงขลา
13จังหวัดสีแดงเข้มที่สมัครมาตรา 40 รับเงินรอบ2 วันที่ 22-23กันยายนนี้
13จังหวัดสีแดงเข้ม ม.40 รับเงินเยียวยา 22-23 ก.ย.นี้

👍 อ้างอิงเวลาโอนเงินมาตรา 40 งวดแรก

👍 วิธีเช็คสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 40 ล่าสุด

เวลาเงินเข้ามาตรา40

สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ 13จังหวัดสีแดงเข้มและขึ้นสถานะเป็นผู้ประกันตนมาตรา40 ท่านจะได้รับเงินเยียวยาอีก 5,000 บาทโดยกำหนดเริ่มโอนคืนนี้ 22-23 กันยายน 2564

เวลาโอนเงินให้มาตรา 40 (วันที่ 22 ก.ย. 64)

*อัปเดตเวลาล่าสุด 21 ก.ย. 64

👍 เว็บไซต์ตรวจสอบสถานะสิทธิ์มาตรา 40

มาตรา40 สถานะได้รับสิทธิ์

ท่านจะได้เงินเยียวยา 5,000 บาทเป็นรอบที่ 2 โดยเริ่มได้รับเงินตั้งแต่เวลาตี 1 ของวันที่ 22 กันยายน เป็นต้นไป

ขอให้ท่านดำเนินการ เปิดใช้พร้อมเพย์โดยผูกบัญชีธนาคารกับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย สปส. จะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2564

มาตรา40 ขึ้นสถานะได้รับสิทธิ์ จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท
สถานะได้รับสิทธิ์ จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

มาตรา 40 สถานะไม่ได้สิทธิ์

ผู้ที่ตรวจสอบสิทธิ์ในเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแล้วขึ้น ไม่ได้รับสิทธิ์ หมายความว่า ท่านไม่เข้าเกณฑ์รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ครับ

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564

มาตรา 40 สถานะไม่ได้รับสิทธิ์ รับเงินเยียวยา 5,000 บาท
สถานะไม่ได้รับสิทธิ์ มาตรา 40

มาตรา 40 สถานะอยู่ระหว่างตรวจสอบชื่อและนามสกุล

สถานะนี้คือข้อมูลในระบบประกันสังคม กับข้อมูลปัจจุบันของท่านไม่ตรงกัน เช่น ชื่อ นามสกุล เป็นต้น

หากท่านขึ้นสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบชื่อและนามสกุล กรุณาติดต่อสำนักงานประกันสังคมที่ท่านสะดวกเพื่อรับสิทธิ์เยียวยาในรอบถัดไป

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564

สถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบชื่อและนามสกุล
สถานะอยู่ระหว่างตรวจสอบชื่อและนามสกุล

อ้างอิง 1, 2

เรื่องที่เกี่ยวข้อง