วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

ประกันสังคม

เยียวยากลุ่มผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33, 39 และ 40

สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม ของผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40

สิทธิประโยช์ผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม

 1. ประสบอัตรายหรือเจ็บป่วย
 2. ทุพพลภาพ
 3. ตาย
 4. ชราภาพ
 5. สงเคราะห์บุตร
 6. คลอดบุตร
 7. ว่างงาน

รายละเอียดผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 , 39  และ มาตรา 40 https://www.sso.go.th/

 • มาตรา 33 จะได้สิทธิ์ตามข้อ 1 – 7
 • มาตรา 39 จะได้สิทธิ์ตามข้อ 1-6
 • มาตรา 40 จะได้สิทธิ์ตามข้อ 1-5 หรือ 1-3

จำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมล่าสุด เดือนตุลาคม 2565

ผู้ประกันตน มาตรา 33 มีจำนวน 11,483,671 คน

ได้รับสิทธิประโยชน์ 7 กรณี

 1. ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 2. คลอดบุตร
 3. ทุพพลภาพ
 4. ตาย
 5. สงเคราะห์บุตร
 6. ชราภาพ
 7. ว่างงาน

ผู้ประกันตน มาตรา 39 มีจำนวน 1,895,669 คน

ได้รับสิทธิประโยชน์ 6 กรณี

 1. ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 2. ครอบบุตร
 3. ทุพพลภาพ
 4. ตาย
 5. สงเคราะห์บุตร
 6. ชราภาพ

ผู้ประกันตน มาตรา 40 มีจำนวน 10,862,540 คน

ได้รับสิทธิประโยชน์ 3 – 5 กรณี

 1. ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 2. ทุพพลภาพ
 3. ตาย
 4. ชราภาพ
 5. สงเคราะห์บุตร
จำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40
รายละเอียดจำนวนผู้ประกันตน ประกันสังคม ตุลาคม 2565

วิธีเช็คสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 40 เพื่อรับเงิน 5,000 บาท

วิธีเช็คสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 40 แบบออนไลน์เพื่อรับเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 5000 บาท
วิธีเช็คสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 40 เพื่อรับเงินเยียวยาผู้ประกันตนจำนวน 5,000 บาท โดยผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาจะต้องมีสถานะ ได้รับสิทธิ