ตารางโอนเงินมาตรา 40 เริ่ม 20 ก.ย. 64 ธกส รับเงินก่อนเพื่อน

กระทรวงแรงงานแจ้งให้สำนักงานประกันสังคมพร้อมโอนเงินให้แล้วตามตารางโอนเงินมาตรา 40 เริ่มโอน 20 กันยายน 2564 จากธนาคาร ธ.ก.ส. รับประมาณตี 1 เป็นต้นไป รับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์

ตารางโอนเงินมาตรา 40 ให้กับ 16 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม 5,000 บาท
สรุปตารางโอนเงินมาตรา 40 ให้กับ 16 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม

ตารางโอนเงินมาตรา 40

ผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาในระบบเช็คสิทธิ์รับเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 ต้องขึ้นสถานะ ได้รับสิทธิ์ (สีเขียว) เท่านั้น และจำเป็นต้องผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารเพื่อรับเงินด้วย

เวลาโอนเงินมาตรา 40 ล่าสุด

 • เวลา 1.10 น. ธนาคาร ธ.ก.ส.
 • เวลา 1.40 น. ธนาคารกสิกรไทย
 • เวลา 2.50 น. ธนาคารออมสิน
 • เวลา 3.00 น. ธนาคารกรุงไทย
 • เวลา 3.00 น. ธนาคารกรุงเทพ
 • เวลา 3.10 น. ธนาคารกรุงศรี
 • เวลา 3.40 น. ธนาคารทีทีบี (ทหารไทยธนชาต)
 • เวลา 4.00 น. ธนาคารไทยพาณิชย์
 • เวลา 5.00 น. เป็นต้นไป ธนาคารอื่นๆ

👍 อ้างอิงเวลาโอนเงินมาตรา 40 งวดแรก

👍 วิธีเช็คสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 40 ล่าสุด

*เพิ่มเติมข้อมูลตารางโอนเงินมาตรา 40 ที่แจ้งนี้เป็นการเก็บสถิติของแอดมินเว็บ 18pee.com ไม่เกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม

ต้องผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลักเท่านั้น

เว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิมาตรา 40 รับเงินเยียวยามาตรา 40 จำนวน 5,000 บาท
เว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิ์โครงการเยียวยามาตรา 40

มาตรา 40 รับเงินเท่าไร?

สรุปตารางโอนเงินมาตรา 40 จะเริ่มทำการโอนให้ในวันที่ 20 – 21 กันยายน 2564 ทางสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเยียวยามาตรา 40

 • ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม
 • ที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 ส.ค. – 24 ส.ค. 64
 • จำนวน 2.3 ล้านคน
 • รับเงินคนละ 5,000 บาท (1 เดือน)
 • รับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพยืเลขบัตรประจำตัวประชาชน

16 จังหวัดสีแดงเข้มมีจังหวัดอะไรบ้าง?

 1. กาญจนบุรี
 2. นครนายก
 3. นครราชสีมา
 4. ประจวบคีรีขันธ์
 5. ปราจีนบุรี
 6. ตาก
 7. เพชรบุรี
 8. เพชรบูรณ์
 9. ระยอง
 10. ราชบุรี
 11. ลพบุรี
 12. สิงห์บุรี
 13. สระบุรี
 14. สมุทรสงคราม
 15. สุพรรณบุรี
 16. อ่างทอง

สถานะมาตรา 40 ที่จะได้เงินเยียวยา 5,000 บาท

เว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิ์มาตรา 40 จะขึ้นเพียง  สถานะคือ

 1. ได้รับสิทธิ์
 2. ไม่ได้รับสิทธิ์

1 สถานะที่ได้รับสิทธิ์

สถานะนี้คือ ได้รับเงินเยียวยามาตรา 40 จำนวน 1 เดือน มูลค่า 5,000 บาท

 • ได้รับสิทธิ์

ได้รับสิทธิ์ ขอให้ท่านดำเนินการเปิดดใช้พร้อมเพย์โดยผูกบัญชีธนาคารกับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย สปส. จะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564

 

เงินเยียวยามาตรา 40 ขึ้นสถานะได้รับสิทธิ์คือ ท่านจะได้รับเงินเยียวยามาตรา 40 จำนวน 5,000 บาท
สถานะได้รับสิทธิ์ เงินเยียวยามาตรา 40 ประกันสังคม

2 สถานะไม่ได้รับสิทธิ์

ผู้ที่ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาในเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมแล้วระบบขึ้นแจ้งว่า ไม่ได้สิทธิ์ สีแดง คือ ท่านไม่เข้าเกณฑ์ในการรับเงินเยียวยามาตรา 40 ครับ

 • ไม่ได้รับสิทธิ์

ไม่ได้สิทธิ์

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564

สถานะไม่ได้รับสิทธิ์ สีแดง ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564
สถานะ ไม่ได้รับสิทธิ์ มาตรา 40 ประกันสังคม 16 ก.ย. 64

ข้อมูล ณ ตอนนี้ กระทรวงแรงงาน รับคำสั่งนายกเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 40, 39  และ 33 ในพื้นที่ 10 จังหวัด + 3 จังหวัด + 16 จังหวัด โดยจะเริ่มโอน 20 – 28 กันยายน นี้

เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40, 39 และ 33
นายกเร่งให้สำนักงานประกันสังคมเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตน

อ้างอิง 1

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง