ลงทะเบียนอาชีพกลางคืน รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากประกันสังคม มาตรา 40

อัปเดต :

สำนักงานประกันสังคมพร้อมจ่ายเงินเยียวยาให้อาชีพกลางคืนที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 จำนวน 5,000 บาท โดยจะต้องทำงานในสถานบันเทิง คลับ ผับ บาร์ คาราโอเกะ

ความคืบหน้าล่าสุด 4 ม.ค. 2565

ขอให้ทุกท่านรอการเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งผ่านทางเพจเฟสบุ๊คด้านบนนี้เท่านั้นครับ

วิธีลงทะเบียนอาชีพกลางคืน ทำงานในสถานบันเทิง

  1. ตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตัวเอง
  2. เข้าเว็บไซต์ เพื่อกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเยียวยากลุ่มศิลปินและบันเทิง
  3. กรอกข้อมูลส่วนตัว
  4. กดปุ่ม ส่ง
  5. ระบบแจ้งสถานะ

ขั้นตอนที่ 1 เช็คคุณสมบัติรับเงินเยียวยาอาชีพกลางคืนด้วยตัวเอง

อื่นๆ : ผู้ประกันตน มาตรา 40 รายใหม่ ต้องได้รับการรับรองจาก

  1. สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูปถัมภ์ ภายใน 14 มกราคม 2565
  2. หรือ สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 14 มกราคม 2565
  3. หรือ สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกรมพัฒราธุรกิจการค้าภายใน 28 มกราคม 2565

ขั้นตอนที่ 2 เข้าเว็บไซต์เพื่อกรอกข้อมูล

ให้ท่านเข้าเว็บไซต์เพื่อกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเยียวยากลุ่มศิลปินและบันเทิงรอบสุดท้าย หรือกดที่นี่

เว็บไซต์ลงทะเบียนอาชีพกลางคืน พนักงานพลับ บาร์ คาราโอเกะ นักดนตรี นักร้อง
ลงทะเบียนอาชีพกลางคืนรับเงินเยียวยา 5พันบาท

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นความจริงทุกช่อง

ในส่วนที่ท่านต้องกรอกคือ ช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน สีแดงครับ

คำเตือน :  ถ้าท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ท่านจะไม่ได้รับสิทธิการเยียวยา และมีความผิดตามกฏหมายทางแพ่งและอาญา อาจมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาอาชีพกลางคืนผ่านแบบฟอร์มขอรับเงินเยียวยาคนบันเทิงอาชีพ
กรอกแบบขอรับเงินเยียวยาอาชีพกลางคน

ขั้นตอนที่ 4 กดปุ่มส่ง เพื่อยื่นลงทะเบียนอาชีพกลางคืน

ระบบจะทำการลงทะเบียนไปยังสมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงแห่งประเทศไทย กับ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จะเป็นผู้รับรองร่วมกันครับ

กดปุ่มส่งเมื่อท่านกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว
กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มส่ง

ขั้นตอนที่ 5 ระบบแจ้งสถานะ

เมื่อท่านทำตามขั้นตอนที่ 1 – 5 แล้ว ระบบจะแจ้งว่า ขอขอบคุณ ขอบคุณค่ะ ได้รับข้อมูลของคุณเรียบร้อยแล้วนะคะ ข้อมูลจะถูกตรวจสอบ, รับอรงและส่งให้ สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการต่อไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ

ขอขอบคุณ ได้รับข้อมูลของคุณเรียบร้อยแล้ว
สถานะแจ้งว่าได้รับข้อมูลการลงทะเบียนอาชีพกลางคืนแล้ว
ผู้ประกันตนคนบันเทิงรับเงินเยียวยา 5000 บาท เริ่มจ่าย 29 ธันวาคม 2564
เริ่มจ่ายเงินเยียวยาอาชีพกลางคืน 29 ธ.ค. 64

อ้างอิง 1

เรื่องที่เกี่ยวข้อง