ไทม์ไลน์วันโอนเงินเยียวยามาตรา 40 ผ่านพร้อมเพย์คนละ 5,000บาท

อัปเดต :

สำนักงานประกันสังคมเปิดไทม์ไลน์วันโอนเงินเยียวยามาตรา 40, มาตรา 39 และมาตรา 33 ในเขต 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มจะได้รับเงินเยียวยาจำนวน 3 กลุ่มนี้ โดยได้รับเงินเยียวยา 2,500 – 5,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วันโอนเงินเยียวยามาตรา 40 , 39 และ 33

ประกันสังคมแจ้งว่าจะโอนเงินให้กับผู้ประกันตนตามวันเวลาดังกล่าวได้จำนวนสูงสุดวันละ 1,500,000  คน (ก่อนหน้าจะได้เพียงไม่เกิน 1,000,000 คน)

วันโอนเงินเยียวยามาตรา 40 ในวันที่ 24 -26 สิงหาคม ยังไม่นับรวมกับผู้ที่สมัครและชำระผ่านตู้บุญเติม  (กลุ่มนี้จะถูกรวบรวมรายชื่อเข้า ครม. ในอังคารหน้า)

การจ่ายเงินเยียวยาจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม 10

จังหวัด ประกอบด้วย

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. นครปฐม
 3. นนทบุรี
 4. ปทุมธานี
 5. สมุทรปราการ
 6. สมุทรสาคร
 7. นราธิวาส
 8. ปัตตานี
 9. ยะลา
 10.  สงขลา

กลุ่มที่ 2 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม 3 จังหวัด (ประกาศเพิ่มเติม)

ประกอบไปด้วย

 1. ชลบุรี
 2. ฉะเชิงเทรา
 3. พระนครศรีอยุธยา

กลุ่มที่ 3 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม 16 จังหวัด (ประกาศเพิ่มเติม)

ประกอบไปด้วย

 1. กาญจนบุรี
 2. ตาก
 3. นครนายก
 4. นครราชสีมา
 5. ประจวบคีรีขันธ์
 6. ปราจีนบุรี
 7. เพชรบุรี
 8. เพชรบูรณ์
 9. ระยอง
 10. ราชบุรี
 11. ลพบุรี
 12. สมุทรสงคราม
 13. สระบุรี
 14. สิงห์บุรี
 15. สุพรรณบุรี
 16. อ่างทอง
ศบค. ปรับเพื้นที่สีแดงเข้มเป็น 29 จังหวัด เริ่ม 3 สิงหาคม 64
29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มตามคำสั่ง ศบค.

เยียวยามาตรา 40 ได้เงินเท่าไร

สำหรับผู้ประกันตนที่สมัครมาตรา 40 จะแบ่งออกเป็น

รับเงินเยียวยามาตรา 40 ผ่านพร้อมเพย์ธนาคารออมสิน 2.50 น. เป็นต้นไป
รับเงินเยียวยาผ่านธนาคารออมสิน เวลา 2.50 น. เป็นต้นไป

เวลาและวันโอนเงินเยียวยามาตรา 40 แบบละเอียด

สรุปตามข้อมูลเบื้องต้นดังนี้ ผู้ประกันตนจะได้รับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนที่ผูกไว้กับธนาคารต่างๆ ตามเวลาโอนดังนี้

👍 วิธีผูกพร้อมเพย์กับธนาคาร ธ.ก.ส.

👍 วิธีผูกพร้อมเพย์ธนาคารออมสิน mymo app

*ธนาคาร ทีทีบี (ttb) เกิดจากการรวมกิจการของ ทีเอ็มบี หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

หากท่านไม่ได้รับเงินเยียวยาในเวลาดังกล่าวโปรดรอเพราะระบบธนาคารจะทยอยโอนเงินตลอดทั้งวันครับ

หากท่านไม่ได้รับเงินตามข้อมูลวันโอนเงินเยียวยามาตรา 40 ที่ระบุไว้ด้านบน โปรดรอข้อมูลในวันอังคารหน้าครับ

สรุปวันโอนเงินเยียวยามาตรา 40 ทั้ง 29 จังหวัดมีดังนี้
สรุปวันโอนเงินเยียวยามาตรา 40 มาตรา 39 และมาตรา 33
สำนักงานประกันสังคมแนะนำให้ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนกับธนาคารรอรับเงินเยียวยา
ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนไว้กับธนาคาร รอเงินเยียวยา

อ้างอิง 1, 2

เรื่องที่เกี่ยวข้อง